Turvallisuusosaaminen suntioiden ja vahtimestareiden työssä 16.–17.9.2021

Koulutuksen ajankohta siirretty keväästä syksyyn 2021.

Ajankohtaiskoulutus, 0,5 op

Millä tavoin turvallisuusasiakirjat ja niihin liittyvä lainsäädäntö kuuluvat sinun työhösi seurakunnassa? Mitä tietoa pelastussuunnitelma edellyttää sinulta? Miten tunnistat ja ehkäiset riskejä? Miten viranomaisyhteistyö toimii vaaratilanteissa? Millainen merkitys henkisellä tuella on vaara- ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyssä?

Aika: 16.-17.9.2021
Paikka: Holiday Club Tampereen Kylpylä, Tampere
Tavoitteet:

Osallistuja osaa noudattaa pelastussuunnitelmaa ja turvallisuusohjeita sekä tunnistaa työhön liittyviä riskejä ja uhkia. Osallistuja osaa hyödyntää tietoa vaara- ja läheltä piti -tilanteiden kuormittavuuden ja henkisen tuen merkityksestä omassa työssään.

Sisältö:

Koulutuksessa perehdytään Turvallinen seurakunta -materiaaliin, seurakuntien pelastussuunnitelmiin ja riskien kartoitukseen, toimenpiteiden suunnitteluun ja ohjaamiseen. Kouluttajina on alan asiantuntijoita.

Tutustu aineistoon: Turvallinen seurakunta

Kenelle:

Kiinteistötoimen työntekijät ja kirkonpalvelutyö

Osallistumismaksu:

Kirkkopalvelujen jäsenseurakuntien ja -järjestöjen työntekijät 290 €, muut 360 €. Osallistumismaksu sisältää ohjelman mukaiset ruokailut. Majoituksesta osallistuja vastaa itse. Holiday Club Tampereen Kylpylästä on varattu huonekiintiö. Huonevaraukset ja tiedustelut p. 0300 870 930, hotellimyynti.tampere@holidayclub.fi. Kiintiövaraukset tulee tehdä 15.8.2021 mennessä.

Ilmoittautuminen päättyy: 19.08.2021 16:00
Lisätietoja:

Järjestäjä: Seurakuntaopisto/Agricola-opintokeskus
Tiedustelut: Margit Peltovirta, p. 0400 874 514, margit.peltovirta@seurakuntaopisto.fi

Holiday Club Tampereen Kylpylä, Tampere