Työnohjaajakoulutus 2018-2020

Seurakuntaopiston Pieksämäen kampuksella käynnistyi työnohjaajakoulutus syyskuussa 2018. Työnohjaajana saat ymmärryksen työelämän eri ilmiöihin sekä taidon ohjata työelämän arkea ja ammattilaisia. Koulutus haastaa sinua tutkimaan myös omaa työtäsi ja persoonaasi uusista näkökulmista ja auttaa työelämän vaatimuksista selviytymiseen.

”Työnohjaajakoulutus on vahvistanut minua ammatillisesti, sekä antanut runsaasti lisää työkaluja kaikkeen ohjaustyöhön. Matkallani työnohjaajaksi olen saanut tukea ja kannustusta sekä ammattitaitoisilta kouluttajilta, että moniammatilliselta opiskeluryhmältämme.”
Kaija Blomberg, etsivä nuorisotyöntekijä, Joroinen (työnohjaajakoulutus 2015–2017).

Aika: 4.9.2018-31.12.2020
Koulutuspaikka: Pieksämäki
Paikka: Seurakuntaopisto, Pieksämäen kampus
Tavoitteet:

Työnohjauksessa arvioidaan ja jäsennetään työhön liittyviä kokemuksia ja tunteita. Työnohjaus on ennen kaikkea työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Koulutus antaa valmiudet toimia yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen työnohjaajana ja koulutuksen käynyt saa ammatillisen arvo-, tieto- ja taitoperustan työnohjaajana toimimiseen. Koulutuksessa perehdytään työnohjauksen keskeisiin taustateorioihin, joista opiskelijalla on mahdollisuus valita ja syventää itselle merkityksellisintä toimintatapaa.

Seurakuntaopiston työnohjaajakoulutus oikeuttaa hakemaan Suomen työnohjaajat ry:n jäsenyyttä. Kirkon työntekijät voivat hakea oikeutta toimia kirkon työnohjaajina.

Tulosta esite

Kouluttaja: Pääkouluttajina toimivat Heikki Puukko, Leena Paasikannas ja Tiina Honkonen. Kouluttajina käytetään myös vierailevia erityisasiantuntijoita.
Ohjelma:

Koulutuksen lähijaksot

Syksy 2018

  • 4.-6.9. ja 20.–22.11.2018

Kevät 2019

  • 12.–14.2. ja 7.–9.5.2019

Syksy 2019

  • 10.–12.9. ja 26.–28.11.2019

Kevät 2020

  • 11.–13.2. ja 12.–14.5.2020.

Syksy 2020

  • avoinna
Osallistumismaksu:

Koulutuksen osallistumismaksu on 3 600 euroa + alv 24 % sisältäen lähiopetusjaksot ja tehtävät arviointeineen. Osallistumismaksu laskutetaan neljässä erässä. Lisäksi opiskelijan kustannettavaksi tulee koulutukseen liittyvän työnohjausharjoittelun työnohjaus.

Ilmoittautuminen:

Pääsyvaatimukset

  • ammatillinen koulutus
  • vähintään viiden vuoden työkokemus
  • kokemusta omaan työhön saadusta työnohjauksesta tai mahdollisuus hankkia sitä koulutuksen aikana
  • mahdollisuus työnohjausharjoitteluun ja siihen saatavaan työnohjaukseen.

Valinta koulutukseen tapahtuu kirjallisen hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Ilmoittautuminen päättyy: 31.05.2018 16:00
Lisätietoja:

Heli Reinikainen, p. 040 194 2128, heli.reinikainen@seurakuntaopisto.fi

Vapaa tekstikenttä:

”Tämän koulutuksen vahvuus on erityisesti se, että sen teoriapohja perustuu nk. ”monitieteellisyyteen”. Voit omien vahvuuksiesi perusteella valita juuri sinulle oikean teoriapohjan. Ohjaajat antavat tietoa laajasti erilaisista viitekehyksistä ja myös tukevat sinua löytämään juuri sinulle oikean, jos et ihan varma vielä ole omasta viitekehyksestäsi. Koulutusta voisi kuvailla muutamalla avainsanalla: monitieteellisyys, yhteisöllisyys, sallivuus ja tilaa antava. Koulutus antaa erinomaisen teoriapohjan työnohjaajaksi kehittymiseen. Voin lämpimästi suositella.”
Jouko Järvi, sairaanhoitaja amk, psykoterapeutti et., Helsinki ( työnohjaajakoulutus 2015–2017)

”Hyvin suunniteltu ja rakenteeltaan johdonmukainen koulutus. Opintojen sisältö muodosti laaja-alaisen ja tavoitteiden mukaisen kokonaisuuden. Osallistujien monipuolinen koulutus- ja ammatillinen tausta toi erilasia näkökulmia ja rikastutti oppimisprosessia. Koulutus vahvisti ammatillista osaamistani ja antoi hyvät valmiudet työnohjaajana toimimiselle.”
Saila Heinikoski, sairaalapastori, Helsinki
(työnohjaajakoulutus 2015–2017)