Uudista kehittäen – Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, 2.10.2020 alkaen

180 osp

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto valmentaa sinua kehittämään ja uudistamaan työtäsi siten, että se palvelee paremmin seurakuntalaisia. Tässä koulutuksessa perehdyt erilaisiin innovatiivisiin toiminnan ja kehittämisen menetelmiin ja ratkaisumalleihin sekä viestintään ja markkinointiin. Lähtökohtana on aina osallistujan oman vastuualueen kehittäminen.

Koulutus on tarjolla myös:
5.2.2020 alkava ryhmä, Järvenpää (lue lisää)

Aika: 2.10.2020 alkaen
Koulutuspaikka: Pieksämäki
Paikka: Seurakuntaopisto, Pieksämäen kampus
Tavoitteet:

Osallistuja tuntee kehittämisprosessin eri vaiheet ja osaa kehittää ja uudistaa oman ammattialansa tuotteita, palveluja tai toimintamalleja. Hän osaa muotoilla toimintaa asiakaslähtöisesti, tuotteistaa sen ja rakentaa sen ympärille toimivan brändin. Osallistuja osaa ottaa rohkeasti käyttöönsä uusia välineitä ja menetelmiä, tehdä nopeita ja ketteriä kehittämisen kokeiluja sekä työskennellä kehittämistiimin osana. Hän osoittaa kehittäjän mieltä toimien innovaattorina omassa organisaatiossaan.

Sisältö:

Valmennuksessa käydään läpi seuraavat tutkinnon osat: proaktiivinen kehittäminen, brändin rakentaminen, tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa, innovaattorina toimiminen ja palvelumuotoilu tuotekehitystyössä.

Kenelle:

Johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat, papit, diakonit ja diakonissat, lähetyssihteerit ja kv.työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, lastenohjaajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat ja viestintätehtävissä toimivat

Ilmoittautuminen:

Katso tarkemmat tiedot tästä

Ilmoittautuminen päättyy: 15.09.2020 16:00
Lisätietoja:

Järjestäjä: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto
Tiedustelut: Tiina Parkkinen, p. 040 7278 777, tiina.parkkinen@seurakuntaopisto.fi

https://www.seurakuntaopisto.fi/koulutustarjonta/ammattitutkinnot/tuotekehitystyon-erikoisammattitutkinto/