Vaikutan omaan työhön ja työssä jaksamiseeni – Ajankohtaispäivät emännille, keittiö-, leirikeskus- ja siivoustyöntekijöille

Ajankohtaiskoulutus, 0,5 op

Koulutuksessa pohditaan omaa roolia kirkon työntekijänä ja seurakuntaa työpaikkana sekä perehdytään esimies- ja alaistaitoihin. Lisäksi tutustutaan ajankohtaisiin ruoanvalmistuksen ja siivouksen teemoihin sekä oman työalan palveluiden hinnoitteluun ja budjetoinnin periaatteisiin.

Aika: 2.−3.10.2019
Koulutuspaikka: Lapua
Paikka: Seurakuntaopisto, Lapuan kristillisen opiston kampus
Tavoitteet:

Osallistuja tunnistaa oman roolinsa kirkon työntekijänä sekä alais- ja esimiestaitojen merkityksen työyhteisössä sekä osaa soveltaa työssään ruoanvalmistuksen ja siivouksen uusimpia käytäntöjä. Osallistuja tuntee oman työnsä budjetin ja palveluiden hinnoittelun periaatteita.

Kenelle:

Keittiötoimessa, kiinteistönhoidossa ja kirkonpalvelustyössä työskentelevät

Osallistumismaksu:

Kirkkopalvelujen jäsenseurakuntien ja -järjestöjen työntekijät 200 €, muut 220 €. Lisäksi täysihoito 80 € (ateriapaketti 35 €, majoituspaketti 45 €). Ateriapaketti sisältää ohjelmaan merkityt ateriat ilman aamu- ja iltapalaa. Majoituspaketti sisältää majoituksen 2 hh, liinavaatteet sekä aamu- ja iltapalan.

Ilmoittautuminen päättyy: 18.09.2019 16:00
Lisätietoja:

Järjestäjä: Seurakuntaopisto/Agricola-opintokeskus
Tiedustelut:
– Käytännön asiat: vs. myyntikoordinaattori Jenni Tikkanen, myynti.lapua@seurakuntaopisto.fi
– Sisältö: kouluttaja Marjaana Kanerva, marjaana.kanerva@seurakuntaopisto.fi