Varhaiskasvatuksen kokonaissuunnittelu seurakunnassa 30.9.-2.10.2020

Täydentävä koulutus, 1,5 op
3 lähiopiskelupäivää, ennakkotehtävä ja kirjallisuutta

Miten suunnitella ja kehittää varhaiskasvatuksen kokonaisuutta seurakunnassa huomioiden ajan ilmiöt ja toimintaympäristön muutokset? Miten pedagogisen johtamisen keinot toimivat seurakunnan varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin vahvistajina? Koulutus syventää osaamista seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittäjänä.

Aika: 30.9.-2.10.2020
Koulutuspaikka: Järvenpää
Paikka: Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus
Tavoitteet:

Osallistuja tuntee varhaiskasvatuksen pedagogisen johtamisen teoriaa ja toimintamalleja ja osaa soveltaa niitä työssään. Hän osaa kehittää seurakunnan varhaiskasvatuksen toiminnan kokonaisuutta ja sisältöjä huomioiden perheiden tarpeet ja toimintaympäristön muutokset.

Sisältö:

mm. seurakunnan varhaiskasvatuksen kokonaissuunnittelu ja toimintakulttuurin kehittäminen, varhaiskasvatuksen pedagogisen johtamisen erityispiirteet, tutustuminen työtä ohjaaviin ajankohtaisiin asiakirjoihin

Kenelle:

Papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksesta vastaaville työntekijöille.

Osallistumismaksu:

240 €. Majoituspaketti (sis. aamu- ja iltapalan) 124 € / 2 hh tai 154 € / 1 hh. Ateriapaketti 63 €.

Ilmoittautuminen päättyy: 28.08.2020 16:00
Lisätietoja:

Järjestäjät: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto ja Lasten ja nuorten keskus
Tiedustelut: Satu Reinikainen, satu.reinikainen@seurakuntaopisto.fi tai
Johanna Heikkinen, johanna.heikkinen@lastenjanuortenkeskus.fi, p. 050 525 0349