Yhteiskunnan varhaiskasvatuksen ja seurakunnan välinen yhteistyö ja dialogi

5 op
KEK/V
2+2 lähipäivää, orientaatiotehtävä, kirjallisuutta, kehittämistehtävä

Uusia tuulia yhteistyöhön katsomuskasvatuksessa. VASU2017:ssa katsomuskasvatus sekä kieli- ja kulttuuritietoinen pedagogiikka ovat vahvasti läsnä. Dialoginen työote auttaa yhteistyön rakentamisessa.

Aika: I jakso 1.-2.2.2018 ja II jakso 27.-28.9.2018
Koulutuspaikka: Järvenpää
Paikka: Seurakuntaopisto
Tavoitteet:

Osallistuja tuntee yhteiskunnan varhaiskasvatuksen toimintaympäristön ja hahmottaa oman tehtävänsä siinä. Hän osaa soveltaa dialogista työotetta yhteistyössä yhteiskunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Hän osaa luoda uusia toimintamalleja katsomuskasvatuksen toteuttamiseen yhdessä yhteiskunnan varhaiskasvatuksen kanssa.

Sisältö:

VASU:n katsomuskasvatuksen kokonaisuus, pedagogiikka, kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus; dialoginen työote; katsomuskasvatukseen liittyvä yhteistyö osana seurakunnan työntekijän ammatillisuutta.

Kehittämistehtävä: Yhteistyön kehittäminen kunnan varhaiskasvatuksen kanssa.

Kenelle:

Lastenohjaajat, varhaiskasvatuksen/lapsityönohjaajat, lapsityön teologit

Osallistumismaksu:

380 € + ateriat ja majoitus. Yhden jakson ateriapaketti n. 50 €, majoituspaketti n. 60 € (2 hh). Lisämaksu 1 hengen huoneesta 12 € / majoitusvuorokausi.

Ilmoittautuminen päättyy: 29.12.2017 16:00
Lisätietoja:

Järjestäjät: Seurakuntaopisto, Nuori kirkko ry, KKP
Tiedustelut: Hanna Pulkkinen, hanna.pulkkinen@seurakuntaopisto.fi ja Tiina Haapsalo, tiina.haapsalo@nuorikirkko.fi