Yhteiskunnan varhaiskasvatuksen ja seurakunnan välinen yhteistyö ja dialogi

Erityiskoulutus, 5 op
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutuksen vapaavalintainen moduuli
Moduulin entinen nimi: Uskonto- ja katsomuskasvatuksen mentorointi varhaiskasvatuksessa

VASU2017 kutsuu seurakunnan ja yhteiskunnan varhaiskasvatuksen yhteistyöhön ja dialogiin. Millaisia kysymyksiä VASU2017 herättää mentoroinnin näkökulmasta?
Aika: I jakso 24.-25.4 ja II jakso 6.-7.11.2017 PERUTTU
Koulutuspaikka: Järvenpää
Tavoitteet:

Osallistuja tuntee yhteiskunnan varhaiskasvatuksen toimintaympäristön ja hahmottaa oman tehtävänsä siinä. Hän ymmärtää dialogisen työotteen ja osaa soveltaa ja toteuttaa sitä yhteistyössä yhteiskunnan varhaiskasvatuksen kanssa.

Sisältö:

Yhteiskunnan varhaiskasvatuksen tehtävä ja ajankohtainen tilanne (VASU2017), vuorovaikutteisen työotteen sisäistäminen, soveltaminen ja kehittäminen osana perustehtävää, Koulutukseen kuuluu orientaatiotehtävä, etäopiskelujakson oppimistehtävä, kehittämishanke sekä luettavaa kirjallisuutta. Kehittämishankkeen tavoitteena on luoda kontakti ja käynnistää tai kehittää dialogisia työtapoja alueen yhteiskunnan varhaiskasvatuksen toimijan kanssa. Etätehtäviä ohjataan sähköpostitse. Koulutus on yksi kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) vapaavalintaisia moduuleja. Kasvatuksen erityiskoulutus (35 op) on rakenteeltaan moduulikoulutus ja muodostuu 7:stä 5 op:een laajuisesta moduulista. Erityiskoulutukseen kuuluu kolme koko kirkon kasvatustoimintaan liittyvää yhteistä moduulia sekä 4 vapaavalintaista moduulia kasvatuksen erityiskoulutuksesta tai muusta erityiskoulutuksesta. Lisätietoja moduulien valinnasta: www.sakasti.fi/koulutus

Kenelle:

varhaiskasvatuksen työntekijät

Lisätietoja:

Toteuttajat: Agricola/Seurakuntaopisto, Seurakuntien Lapsityön Keskus ja Kirkkohallitus, KKP