Valmennuksellinen työote -koulutus / 29.10.2020-12.3.2021

Valmennuksellinen työote antaa käytännön keinoja  toimia neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien henkilöiden ja heidän perheidensä arjen haasteissa. Voimauttava ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa soveltuu myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa työskenteleville.

Valmennuksellisen työotteen keinoin on mahdollista auttaa nuorta tunnistamaan ja kehittämään omia taitojaan ja voimavarojaan. Valmennuksellisella työotteella vahvistetaan nuoren itsetuntoa, elämänhallintaa, kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä sosiaalisia taitoja.

Valmennuksellinen työote -koulutuksessa ammattilainen saa käytännön keinoja ja uusia näkökulmia omaan työhönsä, työyhteisölleen sekä nuoren ja hänen lähiverkostonsa kohtaamiseen. Koulutuksen voi myöhemmin täydentää Professional Youth Coach -koulutukseksi.

Koulutuksen kohderyhmä: sosiaali-, terveys-, kasvatus-, opetus- ja ohjausalan ammattilaiset

Koulutuksen kesto: kerran kuukaudessa kahtena päivänä torstaina ja perjantaina
29.10.2020 – 12.3.2021

Toteutus: Koulutuksen toteutus verkossa. Kehittämistehtävä oma työ / työote.

29.10. klo 10-16 verkko
30.10.2020 klo 9-15  verkko
12.-13.11. klo 9-15 verkko
10.-11.12. klo 9-15 verkko
14.-15.1.2021 klo 9-15 verkko
11.-12.2. klo 9-15 verkko
11.3.2021 klo 10-16 verkko
12.3.2021 klo 9-15 verkko

Sisältö:

 1. Taustaorientaatio – käytännöt, valmennuksellinen ajattelu, toiveet, kehittämistehtävä
 2. Positiivisuus, potentiaali – itsetunto, itsearvostus, vahvuudet
 3. Uskomukset – itsetuntemus, irti päästäminen
 4. Tavoitteet, unelmat
 5. Valmennuksen 5 koota; kysymys, keskustelu, kartoitus, kuuntelu
 6. Ihmissuhteet – ystävyys, yksinäisyys, seurustelu, perhe, osallisuus – erilaisuus, suvaitsevaisuus
 7. Arvot, valinnat (kuka minä olen, minulle tärkeää)
 8. Hyvinvointi – Arjen rytmi, liikunta, ruokailu, uni, lepo
 9. Tunteet
 10. Yksilö-, ryhmä-, perhecoachaus
 11. Kehittämistehtävät
 12. Koulutuksen koonti ja valmistuminen

Kouluttaja, valmentaja: Ria Sadelin

Sosiaalipedagogi YTM (nuorisokasvatus), opinto-ohjaaja, opettaja, sosionomi (AMK) diakoni, nuorisotyönohjaaja, ProKoulu-ohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja, familycoach, NLP Master Practitioner, NLP Personal coach, LifeCoach.

Ria Sadelinilla on 22 vuoden kokemus äitinä, 4 lasta (22, 21, 13 ja 7 v). 20 vuoden kokemus lasten, nuorten, perheiden, aikuisten ja erityisryhmien parissa työskentelystä nuoriso- ja perhetyössä, koulu- ja oppilaitosmaailmassa sekä työllisyyspalveluissa.

Laaja kokemus opiskeluhuollon, oppilaitosten ja nuorten palveluverkoston välisen yhteistyön kehittämisessä, työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien NEET-nuorten palveluverkoston kehittämistyössä sekä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE:n perhekeskusverkoston kehittämistyössä.

Kokemuksen vahvistama usko monialaisen verkostotyön mahdollisuuksiin. Yhdessä olemme enemmän!

Osallistumismaksu: 350 €/hlö

Ilmoittautuminen: Tästä linkistä 19.10.2020 mennessä

Lataa pdf-esite tästä

Lisätietoja koulutuksesta:

Katja Jaskari, asiakkuuspäällikkö, 044 052 8528
katja.jaskari@seurakuntaopisto.fi

Aika: 29.10.2020 -12.3.2021
Paikka: Verkkototeutuksena
Ilmoittautuminen päättyy: 19.10.2020 16:00