Youth Coach / Valmennuksellinen työote -koulutus / Lapua 8.10.2020-12.3.2021

Valmennuksellinen työote on voimauttava ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa nuoren ja hänen perheensä arjen haasteisiin. Sen keinoin on mahdollista auttaa nuorta tunnistamaan ja kehittämään omia taitojaan ja voimavarojaan. Valmennuksellisella työotteella vahvistetaan nuoren itsetuntoa, elämänhallintaa, kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä sosiaalisia taitoja.

Osittain verkkoyhteyksin toteutettavassa valmennuksellinen työote -koulutuksessa ammattilainen saa käytännön keinoja ja uusia näkökulmia omaan työhönsä, työyhteisölleen sekä nuoren ja hänen lähiverkostonsa kohtaamiseen. Koulutuksen voi myöhemmin täydentää Professional Youth Coach -koulutukseksi.

Koulutuksen kohderyhmä: sosiaali-, terveys-, kasvatus-, opetus- ja ohjausalan ammattilaiset

Koulutuksen kesto: 6 kuukautta sisältäen 2 lähipäivää/kuukausi

Toteutus: Lähi- ja verkko-opetus. Kehittämistehtävä oma työ / työote

Toteutuspäivät Seurakuntaopiston Lapuan kampuksella ja osittain verkossa: to-pe 8.10.2020 – 12.3.2021

8.-9.10.2020 (live to klo 10-16 / pe 9-15)

12.-13.11. (verkko klo 9-15)

10.-11.12. (verkko klo 9-15) / (live to klo 10-16 / pe 9-15)

14.-15.1.2021 (verkko klo 9-15)

11.-12.2. (verkko klo 9-15) / (live to klo 10-16 / pe 9-15)

11.-12.3. (live to klo 10-16 / pe 9-15)

Sisältö:

 1. Taustaorientaatio – käytännöt, valmennuksellinen ajattelu, toiveet, kehittämistehtävä
 2. Positiivisuus, potentiaali – itsetunto, itsearvostus, vahvuudet
 3. Uskomukset – itsetuntemus, irti päästäminen
 4. Tavoitteet, unelmat
 5. Valmennuksen 5 koota; kysymys, keskustelu, kartoitus, kuuntelu
 6. Ihmissuhteet – ystävyys, yksinäisyys, seurustelu, perhe, osallisuus – erilaisuus, suvaitsevaisuus
 7. Arvot, valinnat (kuka minä olen, minulle tärkeää)
 8. Hyvinvointi – Arjen rytmi, liikunta, ruokailu, uni, lepo
 9. Tunteet
 10. Yksilö-, ryhmä-, perhecoachaus
 11. Kehittämistehtävät
 12. Koulutuksen koonti ja valmistuminen

Kouluttaja, valmentaja: Ria Sadelin

Sosiaalipedagogi YTM (nuorisokasvatus), opinto-ohjaaja, opettaja, sosionomi (AMK) diakoni, nuorisotyönohjaaja, ProKoulu-ohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja, familycoach, NLP Master Practitioner, NLP Personal coach, LifeCoach.

Ria Sadelinilla on 22 vuoden kokemus äitinä, 4 lasta (22, 21, 13 ja 7 v). 20 vuoden kokemus lasten, nuorten, perheiden, aikuisten ja erityisryhmien parissa työskentelystä nuoriso- ja perhetyössä, koulu- ja oppilaitosmaailmassa sekä työllisyyspalveluissa.

Laaja kokemus opiskeluhuollon, oppilaitosten ja nuorten palveluverkoston välisen yhteistyön kehittämisessä, työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien NEET-nuorten palveluverkoston kehittämistyössä sekä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE:n perhekeskusverkoston kehittämistyössä.

Kokemuksen vahvistama usko monialaisen verkostotyön mahdollisuuksiin. Yhdessä olemme enemmän!

Osallistumismaksu: 350 €/hlö sisältäen lounaan lähiopiskelupäivinä.
Majoituspaketti 45 € / hlö / yö 2 hh, sisältäen aamu- ja iltapalan. 1hh lisämaksu 20 €.

Ilmoittautuminen: Tästä linkistä 30.9.2020 mennessä

Tulosta esite

Lisätietoja koulutuksesta:

Katja Jaskari, asiakasvastaava, p. 044 052 8528
katja.jaskari@seurakuntaopisto.fi

Aika: 8.10.2020 -12.3.2021
Paikka: Seurakuntaopiston Lapuan kampus ja osittain verkkototeutuksena
Ilmoittautuminen päättyy: 30.09.2020 16:00