Neuropsykiatristen nuorten kohtaaminen – alueellisen verkostotyön kehittäminen / 14.1-11.6.2021 verkossa

 

Koulutukseen osallistuva saa käytännöllisiä ratkaisumalleja ja näkökulmia neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien henkilöiden ja heidän lähiverkostonsa arjen haasteissa. Koulutuksessa pohditaan omaa sekä työyhteisön työskentelymalleja ja näkökulmia kehittämistehtävänä. Koulutuksessa opit valmennuksellisen työotteen avulla kohtaamaan erityispiirteitä omaavia tai haastavissa elämäntilanteissa olevia lapsia, nuoria ja aikuisia. Koulutus mahdollistaa samalla osaamisen jakamisen ammattilaisten kesken, herätellään alueellista verkostoitumista ja yhteistyön kehittämistä.

Kohderyhmä: Sosiaali-, terveys-, kasvatus-, opetus- ja ohjausalan ammattilaiset sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa työskentelevät.

Toteutus: Verkko-opintoina kahtena päivänä kuukaudessa 14.1-11.6.2021

Sisältö

Valmennuksellisella työotteella on mahdollista auttaa nuorta tunnistamaan ja kehittämään omia taitojaan ja voimavarojaan. Valmennuksellisella työotteella vahvistetaan nuoren itsetuntoa, elämänhallintaa, kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä sosiaalisia taitoja. Koulutuspäivät sisältävät asiatietoa, mutta ovat myös koulutukseen osallistuvalle voimauttava ja oivalluksia herättävä prosessi. Lähijaksojen välillä on omaa työtä kehittäviä etätehtäviä. Koulutus on käytännönläheinen, valmennusharjoituksia työstetään lähipäivissä ja omassa työssä. Valmennuksellinen työote lisää syvyyttä työhön ja kohtaamisiin.


Toteutuspäivät ja sisältö:

14.1.2021 klo 9–15

Taustaorientaatio: kognitiivinen käyttäytymistiede ja positiivinen psykologia ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa

 • Valmennuksellinen ajattelu tunnistaa ajattelun rakenteen, kohtaaminen tapahtuu myönteisen, voimavaroja vahvistavan ja tavoitteellisen työskentelyn myötä
 • Tunteiden kohtaaminen ja käsittely
 • Kehittämistehtävän aloitus. Tehtävät ovat oman työn kehittämistä ja sitä työstetään koko koulutuksen ajan.

15.1.2021 klo 9.00-15.00

Positiivisen psykologian näkökulma

 • potentiaali
 • itsetunto
 • itsetunto
 • vahvuudet

11.2.2021 klo 9–15

Kognitiivisen käyttäytymistieteen näkökulma

 • uskomukset
 • itsetuntemus
 • irti päästäminen

12.2.2021 klo 9–15
Ratkaisukeskeinen lähestymistavan näkökulma

 • tavoitteet
 • unelmat

11.3.2021 klo 9–15
Valmennuksen 5 koota

 • kysymys
 • keskustelu
 • kartoitus
 • kuuntelu
 • kunnioitus

12.3.2021 klo 9–15
Ihmissuhteet

 • ystävyys
 • yksinäisyys
 • seurustelu
 • perhe
 • osallisuus, erilaisuus
 • suvaitsevaisuus

22.4.2021 klo 9–15
Arvot

 • valinnat (kuka minä olen, minulle tärkeää)

23.4.2021 klo 9–15
Hyvinvointi

 • arjen rytmi
 • liikunta
 • ruokailu
 • uni
 • lepo

20.5.2021
Tunteet

21.5.2021
Yksilö-, ryhmä- ja, perhecoachaus

10.6.2021
Kehittämistehtävät

11.6.2021
Koonti ja valmistuminen

Kouluttaja, valmentaja: Ria Sadelin

Sosiaalipedagogi YTM (nuorisokasvatus), opinto-ohjaaja, opettaja, sosionomi (AMK) diakoni, nuorisotyönohjaaja, ProKoulu-ohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja, familycoach, NLP Master Practitioner, NLP Personal coach, LifeCoach.

Ria Sadelinilla on 22 vuoden kokemus äitinä, 4 lasta (22, 21, 13 ja 7 v). 20 vuoden kokemus lasten, nuorten, perheiden, aikuisten ja erityisryhmien parissa työskentelystä nuoriso- ja perhetyössä, koulu- ja oppilaitosmaailmassa sekä työllisyyspalveluissa.

Laaja kokemus opiskeluhuollon, oppilaitosten ja nuorten palveluverkoston välisen yhteistyön kehittämisessä, työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien NEET-nuorten palveluverkoston kehittämistyössä sekä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE:n perhekeskusverkoston kehittämistyössä.

Kokemuksen vahvistama usko monialaisen verkostotyön mahdollisuuksiin. Yhdessä olemme enemmän!

Osallistumismaksu: 350 €/hlö

Ilmoittautuminen: Tästä linkistä 12.1.2021 mennessä

Lataa pdf-esite

Lisätietoja koulutuksesta:

Marianne Nikkari, koordinaattori myyntipalvelut ja koulutussuunnittelu
044 756 6020
marianne.nikkari@seurakuntaopisto.fi

Katja Jaskari, asiakkuuspäällikkö
044 052 8528
katja.jaskari@seurakuntaopisto.fi

Aika: 14.1.2021-11.6.2021
Paikka: Verkkototeutuksena
Ilmoittautuminen päättyy: 31.12.2020 16:00