Youth Coach / Valmennuksellinen työote -koulutus / Pieksämäki 12.10.2020-9.3.2021

Valmennuksellinen työote on voimauttava ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa nuoren ja hänen perheensä arjen haasteisiin. Sen keinoin on mahdollista auttaa nuorta tunnistamaan ja kehittämään omia taitojaan ja voimavarojaan. Valmennuksellisella työotteella vahvistetaan nuoren itsetuntoa, elämänhallintaa, kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä sosiaalisia taitoja.

Osittain verkkoyhteyksin toteutettavassa valmennuksellinen työote -koulutuksessa ammattilainen saa käytännön keinoja ja uusia näkökulmia omaan työhönsä, työyhteisölleen sekä nuoren ja hänen lähiverkostonsa kohtaamiseen. Koulutuksen voi myöhemmin täydentää Professional Youth Coach -koulutukseksi.

Koulutuksen kohderyhmä: sosiaali-, terveys-, kasvatus-, opetus- ja ohjausalan ammattilaiset

Koulutuksen kesto: 6 kuukautta sisältäen 2 lähipäivää/kuukausi

Toteutus: Lähi- ja verkko-opetus. Kehittämistehtävä oma työ / työote

Toteutuspäivät Pieksämäellä ja verkko-opetuksena maanantaisin ja tiistaisin

12.-13.10.2020 (live ma klo 10-16 / ti 9-15)

9.-10.11. (verkko klo 9-15)

14.-15.12. (verkko klo 9-15) / (live ma klo 10-16 / ti 9-15)

11-12.1.2021 (verkko klo 9-15)

8.-9.2. (verkko klo 9-15) / (live ma klo 10-16 / ti 9-15)

8.-9.3. (live ma klo 10-16 / ti 9-15)

Sisältö:

 1. Taustaorientaatio – käytännöt, valmennuksellinen ajattelu, toiveet, kehittämistehtävä
 2. Positiivisuus, potentiaali – itsetunto, itsearvostus, vahvuudet
 3. Uskomukset – itsetuntemus, irti päästäminen
 4. Tavoitteet, unelmat
 5. Valmennuksen 5 koota; kysymys, keskustelu, kartoitus, kuuntelu
 6. Ihmissuhteet – ystävyys, yksinäisyys, seurustelu, perhe, osallisuus – erilaisuus, suvaitsevaisuus
 7. Arvot, valinnat (kuka minä olen, minulle tärkeää)
 8. Hyvinvointi – Arjen rytmi, liikunta, ruokailu, uni, lepo
 9. Tunteet
 10. Yksilö-, ryhmä-, perhecoachaus
 11. Kehittämistehtävät
 12. Koulutuksen koonti ja valmistuminen

Kouluttaja, valmentaja: Ria Sadelin

Sosiaalipedagogi YTM (nuorisokasvatus), opinto-ohjaaja, opettaja, sosionomi (AMK) diakoni, nuorisotyönohjaaja, ProKoulu-ohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja, familycoach, NLP Master Practitioner, NLP Personal coach, LifeCoach.

Ria Sadelinilla on 22 vuoden kokemus äitinä, 4 lasta (22, 21, 13 ja 7 v). 20 vuoden kokemus lasten, nuorten, perheiden, aikuisten ja erityisryhmien parissa työskentelystä nuoriso- ja perhetyössä, koulu- ja oppilaitosmaailmassa sekä työllisyyspalveluissa.

Laaja kokemus opiskeluhuollon, oppilaitosten ja nuorten palveluverkoston välisen yhteistyön kehittämisessä, työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien NEET-nuorten palveluverkoston kehittämistyössä sekä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE:n perhekeskusverkoston kehittämistyössä.

Kokemuksen vahvistama usko monialaisen verkostotyön mahdollisuuksiin. Yhdessä olemme enemmän!

Osallistumismaksu: 350 €/hlö sisältäen lounaan lähipäivinä.

Ilmoittautuminen: Tästä linkistä 

Tulosta esite

Lisätietoja koulutuksesta:

Jaana Väisänen 
jaana.vaisanen@seurakuntaopisto.fi , p. 040 824 1729

Aika: 12.10.2020-9.3.2021
Paikka: Seurakuntaopiston Pieksämäen kampus sekä osittain verkkototeutus
Ilmoittautuminen päättyy: 25.09.2020 16:00