Koulutusportti

Hankeaika:

1.10.2020-31.12.2022

Hankkeen tarkoitus:

Hankkeessa kehitetään maakunnan osaamisstrategiassa tunnistettuihin koulutustarpeisiin eri toimijoiden yhteistyötä hyödyntäviä koulutuspolkuja sekä käyttäjälähtöisiä, pelillisyyttä ja digitaalista uraohjausta sekä palvelumuotoilua hyödyntäviä keskitettyjä ratkaisuja ja tiedottamisen kanavia.

Hankkeen rahoittaja:

Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Verkostokumppanit:

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, hankkeen hallinnoija

Etelä-Savon Koulutus Oy

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry

Mikkelin kaupunki/Otavia

Ammattiopisto Spesia Oy

Mikkelin yliopistokeskus ( toteuttajana Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti)

 

Lisätietoja:

Merja Reunanen, merja.reunanen@seurakuntaopisto.fi

p. 0400 372 090