Barnledare

Grundexamen i barn- och familjearbete

Som barnledaare arbetar du med fostrande och handledande uppgifter och ser till barnets välbefinnande som helhet. I ditt arbete handleder du barn i olika åldrar och samarbetar med föräldrarna såsom deras kompanjon i barnens fostran.

I barnledararbetet kan du dra nytta av dina egna intressen och din kreativitet. Uttrycksfulla arbetsmetoder såsom musik, motion och hantverksfärdigheter utgör en viktig del av barnledarens arbete.

Som barnledare arbetar du med olika uppgifter inom småbarnspedagogik till exempel som barnskötare inom dagvården, som ledare inom morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever eller inom församlingens barn- och familjearbete. Sysselsättningsläget inom branschen är gott.

Du kan studera till barnledare på svenska vid Seurakuntaopistos Kredu kampus i Nykarleby och på finska vid Seurakuntaopisto i Träskända, Pieksämäki och Ruokolax samt genom läroavtalsstudier också bland annat i Helsingfors, Esbo och Kuopio.

Grundläggande yrkesutbildning

Den grundläggande yrkesutbildningen är i första hand avsedd för sökande som varken har studentexamen eller yrkesexamen. Ansökan till utbildningen sker på våren i samband med den gemensamma ansökan 21.2–14.3.2017 (www.studieinfo.fi). För dem som antas i vårens gemensamma antagning inleds läsåret 14.8.2017.

De sökande kallas till en avgiftsfri urvalsdag, Urvalsdagarna på de olika orterna offentliggörs på denna sida under våren 2017.

Du kan ansöka om de studieplatser som eventuellt fortfarande är lediga efter att den gemensamma antagningen slutförts genom tilläggsantagning. Närmare information om eventuell tilläggsantagning kommer upp på våra webbsidor i juni.

Grundläggande yrkesutbildning kan också avläggas helt eller delvis i form av läroavtalsutbildning. Närmare information från Seurakuntaopistos Läroavtalstjänster.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen bygger på ett system med fristående examina där den som avlägger examen påvisar sin yrkeskunskap i samband med examenstillfällen som anordnas på arbetsplatserna. Varje studerande deltar i utbildning som förbereder för examen i enlighet med sin individuella studieplan. Tiden det tar att avlägga examen beror på ens tidigare kunnande.

Utbildningen genomförs i form av vuxenutbildning som förbereder för fristående examina eller i form av läroavtalsutbildning. Vi anordnar även utbildningar på beställning av olika arbetsgemenskaper.

Antagningen till vuxenutbildningen är fortlöpande och utbildningarnas startdatum varierar. Till vuxenutbildningen och läroavtalsutbildningen söker man med hjälp av läroanstaltens elektroniska ansökningsblankett.

Seurakuntaopistos Läroavtalstjänster hjälper dig i frågor som gäller läroavtal.

Internat för studerande

På våra campus finns internat. Rummen är huvudsakligen tvåpersonersrum och de är i första hand avsedda för långväga studerande eller studerande med besvärliga kommunikationer. Mer information om boendet finns på seurakuntaopisto.fi/studerande.

Studieavgifter

Utbildningen är avgiftsfri för den studerande. Den som avlägger fristående examen betalar en examensavgift på 58 euro.

Fråga mer om utbildningen

Sabina Forsbacka, studiekoordinator, p. 044 703 3670, sabina.forsbacka@kredu.fi

Fråga mer om läroavtal

Mirkka Aivelo, kundtjänstchef, p. 044 712 4970, mirkka.aivelo@seurakuntaopisto.fi