Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, lastenohjaaja ja nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittaneena työskentelet erilaisissa kasvatus-, ohjaus-, suunnittelu- ja avustamistehtävissä. Valitusta osaamisalasta riippuen opinnot suuntautuvat joko lasten, nuorten tai aikuisten kanssa toimimiseen. Työssä tarvitaan positiivisuutta, luovuutta ja rohkeutta, hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja sekä vastuullisuutta ja luotettavuutta. Lastenohjaajilla on hyvä työllisyystilanne.

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala: lastenohjaaja

Lastenohjaajana toimit kasvatus- ja ohjaustehtävissä ja huolehdit lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Työssäsi ohjaat eri-ikäisiä lapsia sekä toimit yhteistyössä vanhempien kanssa. Työssä voit hyödyntää omia kiinnostuksen kohteitasi ja luovuuttasi. Ilmaisulliset työtavat, kuten musiikki, liikunta ja kädentaidot, ovat tärkeä osa lastenohjaajan työtä.

Lastenohjaajana työskentelet varhaiskasvatuksen erilaisissa tehtävissä, kuten lastenhoitajana päivähoidossa tai seurakunnan varhaiskasvatus- ja perhetyössä. Lastenohjaajaksi voit opiskella kaikilla kampuksillamme sekä myös muilla paikkakunnilla, mm. Helsingissä, Kuopiossa, Savonlinnassa ja Tampereella.

Tulosta esite

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala: nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Nuoriso- ja yhteisöohjaajana ohjaat iältään ja taustaltaan erilaisia ihmisiä yksilöinä ja ryhmissä. Työssäsi voit hyödyntää omia kiinnostuksen kohteitasi, luovuuttasi sekä erityisosaamistasi mm. liikunnan, luonto- ja elämystoiminnan, kulttuurin, media- ja verkko-ohjauksen, nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tai kädentaitojen alalta.

Nuoriso- ja yhteisöohjaajana voit työskennellä esimerkiksi kunnallisen nuorisotyön, lastensuojelun, projektien, iltapäiväkerhotoiminnan, kohdennetun nuorisotyön, ikääntyvien ohjauksen ja toiminnan ohjaajan tehtävissä sekä erilaisissa kansalais- ja järjestötoiminnan tehtävissä.

Voit opiskella nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi Seurakuntaopiston kaikilla kampuksilla sekä myös muilla paikkakunnilla, mm. Helsingissä, Kuopiossa ja Savonlinnassa.

Tulosta esite

Tutkinnon suorittaminen

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten hankit tarvittavan osaamisen erilaisissa oppimisympäristöissä ja millaista ohjausta ja tukea tarvitset. Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia. Opintojen kesto on yksilöllinen, 1-3 vuotta. Koulutuksia toteutetaan päivä- ja iltaopetuksena. Tutustu tutkinnon perusteisiin. Lue myös tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettaja ja työpaikan edustaja yhdessä. Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.

Työpaikoilla tapahtuva oppiminen lisääntyy. Siihen on kaksi tapaa: työsopimukseen perustuva oppisopimuskoulutus ja ilman työsuhdetta toteutettava koulutussopimus. Näitä on mahdollista yhdistellä joustavasti opiskelijan ja työelämän tarpeiden mukaisesti. Lisätietoa oppisopimuksesta.

Haku

Hae koulutukseen jatkuvassa haussa. Lisätietoja ja sähköiset hakulomakkeet löydät sivulta Alkavat koulutukset

Keväisin järjestettävä valtakunnallinen yhteishaku ovat ensisijainen hakuväylä peruskoulunsa päättäville ja vailla toisen asteen tutkintoa oleville. Kevään yhteishaussa valittujen lukuvuosi käynnistyy elokuussa.

Hakijat kutsutaan maksuttomaan valintapäivään.

Kustannukset

Ammatillinen koulutus on maksutonta.

Opiskelija-asuntola

Kampuksillamme on opiskelija-asuntolat. Huoneet ovat pääosin kahden hengen huoneita ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, jotka tulevat kaukaa tai kulkuyhteydet ovat vaikeat. Lisätietoa asumisesta.

Kysy lisää koulutuksesta

Järvenpää ja Helsinki (yhteishaku, jatkuva haku)

Marko Väisänen, opinto-ohjaaja,
marko.vaisanen@seurakuntaopisto.fi,
p. 040 511 9963

Järvenpää ja Helsinki (jatkuva haku, oppisopimus)

Riikka Tassi, opinto-ohjaaja,
riikka.tassi@seurakuntaopisto.fi,
p. 044 906 3233

Pieksämäki

Jenni Junttila, opinto-ohjaaja,
jenni.junttila@seurakuntaopisto.fi,
p. 040 680 2883

Lapua

Ritva Väkiparta, opinto-ohjaaja,
ritva.vakiparta@seurakuntaopisto.fi,
p. 044 756 6026

Ruokolahti

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala: Taina Huuhtanen, vasuuopettaja
taina.huuhtanen@seurakuntaopisto.fi
p. 044 258 2465

Nuoriso- ja yhteisöoohjauksen osaamisala: Else-Maj Uura, vastuuopettaja
else-maj.uura@seurakuntaopisto.fi
p. 040 663 6079

 

Kysy lisää oppisopimuksesta

Helsinki ja Järvenpää

Leena Seppälä, oppisopimuskoordinaattori,
leena.seppala@seurakuntaopisto.fi,
p. 044 358 9038

Lapua, Pieksämäki ja Ruokolahti

Eija Sailajärvi, oppisopimuskoordinaattori,
eija.sailajarvi@seurakuntaopisto.fi,
p. 040 562 3831