Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, lastenohjaaja ja nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittaneena työskentelet erilaisissa kasvatus-, ohjaus-, suunnittelu- ja avustamistehtävissä. Valitusta osaamisalasta riippuen opinnot suuntautuvat joko lasten, nuorten tai aikuisten kanssa toimimiseen. Työssä tarvitaan positiivisuutta, luovuutta ja rohkeutta, hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja sekä vastuullisuutta ja luotettavuutta. Alalla on hyvä työllisyystilanne.

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala: lastenohjaaja

Lastenohjaajana toimit kasvatus- ja ohjaustehtävissä ja huolehdit lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Työssäsi ohjaat eri-ikäisiä lapsia sekä toimit yhteistyössä vanhempien kanssa. Työssä voit hyödyntää omia kiinnostuksen kohteitasi ja luovuuttasi. Ilmaisulliset työtavat, kuten musiikki, liikunta ja kädentaidot, ovat tärkeä osa lastenohjaajan työtä.

Lastenohjaajana työskentelet varhaiskasvatuksen erilaisissa tehtävissä, kuten lastenhoitajana päivähoidossa tai seurakunnan lapsi- ja perhetyössä. Lastenohjaajaksi voit opiskella kaikilla kampuksillamme sekä myös muilla paikkakunnilla, mm. Helsingissä, Kuopiossa, Savonlinnassa ja Tampereella.

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala: nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Nuoriso- ja yhteisöohjaajana ohjaat iältään ja taustaltaan erilaisia ihmisiä yksilöinä ja ryhmissä. Työssäsi voit hyödyntää omia kiinnostuksen kohteitasi, luovuuttasi sekä erityisosaamistasi mm. liikunnan, luonto- ja elämystoiminnan, kulttuurin, media- ja verkko-ohjauksen, nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tai kädentaitojen alalta.

Nuoriso- ja yhteisöohjaajana voit työskennellä esimerkiksi kunnallisen nuorisotyön, lastensuojelun, projektien, iltapäiväkerhotoiminnan, kohdennetun nuorisotyön, ikääntyvien ohjauksen ja toiminnan ohjaajan tehtävissä sekä erilaisissa kansalais- ja järjestötoiminnan tehtävissä.

Voit opiskella nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi Seurakuntaopistolla Järvenpäässä, Pieksämäellä ja Ruokolahdella sekä myös muilla paikkakunnilla, mm. Helsingissä, Kuopiossa, Savonlinnassa ja Tampereella.

Tutkinnon suorittaminen

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten hankit tarvittavan osaamisen erilaisissa oppimisympäristöissä ja millaista ohjausta ja tukea tarvitset. Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia. Opintojen kesto on yksilöllinen, 1-3 vuotta. Koulutuksia toteutetaan päivä- ja iltaopetuksena. Tutustu tutkinnon perusteisiin. Lue myös tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettaja ja työpaikan edustaja yhdessä. Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.

Työpaikoilla tapahtuva oppiminen lisääntyy. Siihen on kaksi tapaa: työsopimukseen perustuva oppisopimuskoulutus ja ilman työsuhdetta toteutettava koulutussopimus. Näitä on mahdollista yhdistellä joustavasti opiskelijan ja työelämän tarpeiden mukaisesti. Lisätietoa oppisopimuksesta.

Haku

Koulutukseen hakeudutaan jatkuvan haun kautta.  Lisätietoja jatkuvasta hausta saat sivulta Alkavat koulutukset

Hakijat kutsutaan maksuttomaan valintapäivään.

Keväisin järjestettävä valtakunnallinen yhteishaku ovat ensisijainen hakuväylä peruskoulunsa päättäville ja vailla toisen asteen tutkintoa oleville. Kevään yhteishaussa valittujen lukuvuosi käynnistyy elokuussa. Jos jäit yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, voit perusopetuksen päättämisen jälkeen hakea opiskelupaikkaa jatkuvassa haussamme.

Tulosta esitteet

Varhaiskasvatus- ja perhetoiminnan osaamisala, lastenohjaaja |  Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala, nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Koulutusta toteutetaan kampusten lisäksi Kauniaisissa, Kuopiossa, Savonlinnassa ja Tampereella.

Kustannukset

Ammatillinen koulutus on maksutonta.

Opiskelija-asuntola

Kampuksillamme on opiskelija-asuntolat. Huoneet ovat pääosin kahden hengen huoneita ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, jotka tulevat kaukaa tai kulkuyhteydet ovat vaikeat. Lisätietoa asumisesta.

Kysy lisää koulutuksesta

Järvenpää (yhteishaku, jatkuva haku)

Marko Väisänen, opinto-ohjaaja,
marko.vaisanen@seurakuntaopisto.fi,
p. 040 511 9963

Järvenpää (jatkuva haku, oppisopimus)

Riikka Tassi, opinto-ohjaaja,
riikka.tassi@seurakuntaopisto.fi,
p. 044 906 3233

Pieksämäki

Jenni Junttila, opinto-ohjaaja,
jenni.junttila@seurakuntaopisto.fi,
p. 040 680 2883

Lapua

Ritva Väkiparta, opinto-ohjaaja,
ritva.vakiparta@seurakuntaopisto.fi,
p. 044 756 6026

Ruokolahti

Ritva Jarva, palvelupäällikkö,
ritva.jarva@seurakuntaopisto.fi,
p. 050 400 5093

Kysy lisää oppisopimuksesta

Järvenpää

Leena Seppälä, oppisopimuskoordinaattori,
leena.seppala@seurakuntaopisto.fi,
p. 044 358 9038

Pieksämäki ja Ruokolahti

Eija Sailajärvi, oppisopimuskoordinaattori,
eija.sailajarvi@seurakuntaopisto.fi,
p. 040 562 3831

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto  |  Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto

Tutkintorakenne uudistui 1.8.2018. Lapsi- ja perhetyön perustutkinto ja Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkintoon ei 1.8.2018 alkaen voi hakeutua.

Opiskelijalla, joka on aloittanut tutkinnon suorittamisen vuonna 2017 tai sitä ennen, on oikeus suorittaa tutkinto loppuun niiden tutkinnon perusteiden mukaisesti, joiden mukaan hän on aloittanut opinnot. Suoritusaikaa on 31.12.2021 asti.

Opiskelija, joka on aloittanut tutkinnon suorittamisen 1.1.-31.7.2018, siirtyy 1.8.2018 alkaen suorittamaan Kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoa.