Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen tutkinnon osa

Perhepäivähoitajasta varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon tutkinnon osan varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminnan toteuttaminen suorittamalla perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittanut pätevöityy lastenhoitajaksi varhaiskasvatukseen.

Koulutus on tarkoitettu sinulle, jos olet suorittanut perhepäivähoitajan ammattitutkinnon ja haluat työskennellä varhaiskasvatuksen lastenhoitajana päiväkodissa.

Sinulle laaditaan henkilökohtainen opintopolku, henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa selvitetään ja tunnustetaan aiemmin hankkimasi osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista tarvitset sekä miten osaamista hankitaan. Koulutuspäivien määrä oppilaitoksessa ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrä perustuu laadittavaan suunnitelmaan.

Opintojen kesto työn ohessa on noin kuusi kuukautta. Tutkinnon osan suoritettuasi voit suorittaa muita tutkinnon osia tai jatkaa suorittamaan koko kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon.
Voit suorittaa kouluksen päätoimisesti opiskellen, oppisopimuskoulutuksena tai työn ohessa.

Kustannukset

Koulutus on maksuton.

Haku Lapuan kampuksen koulutukseen

Hae koulutukseen sähköisellä lomakkeella (valitse lomakkeesta kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto)
Tulosta esite

Lisätietoja

Ritva Väkiparta, p. 044 756 6026, ritva.vakiparta@seurakuntaopisto.fi

Haku Kuopiossa toteutettavaan koulutukseen

Hae koulutukseen sähköisellä lomakkeella (valitse lomakkeesta kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto)
Tulosta esite

Lisätietoja

Kati Jelekäinen, opettaja, kati.jelekainen@seurakuntaopisto.fi, p. 040 706 3203