Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen tutkinnon osa

Perhepäivähoitajasta varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon tutkinnon osan varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminnan toteuttaminen suorittamalla perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittanut pätevöityy lastenhoitajaksi varhaiskasvatukseen.

Koulutus on tarkoitettu sinulle, jos olet suorittanut perhepäivähoitajan ammattitutkinnon ja haluat työskennellä varhaiskasvatuksen lastenhoitajana päiväkodissa.

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa selvitetään ja tunnustetaan aiemmin hankkimasi osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista tarvitset sekä miten osaamista hankitaan. Koulutuspäivien määrä oppilaitoksessa ja työelämässä oppimisen määrä perustuu laadittavaan suunnitelmaan.

Opintojen kesto työn ohessa on noin kuusi kuukautta. Tutkinnon osaan liittyvä työelämässä oppiminen ja näyttö suoritetaan päiväkodissa.  Voit suorittaa koulutuksen oppisopimuskoulutuksena, koulutussopimuksella tai työn ohessa.

Koulutus alkaa elokuussa 2020 Pieksämäellä ja lokakuussa 2020 verkkokoulutuksena Järvenpään kampuksella (tulosta esite, verkkokoulutus).

Kustannukset

Koulutus on maksuton.

Lisätietoja koulutuksesta Järvenpäässä

Eija Liimatainen, koulutuspäällikkö,
eija.liimatainen@seurakuntaopisto.fi,
p. 044 712 4976

Sonja Metsä-Turja-Pomell, lehtori,
sonja.metsa-turja.pomell@seurakuntaopisto.fi, 
p. 044 712 4979

Lisätietoja koulutuksesta Pieksämäellä

Jenni Junttila, opinto-ohjaaja,
jenni.junttila@seurakuntaopisto.fi,
p. 040 680 2883

Lisätietoja koulutuksesta Kuopiossa

Kati Jelekäinen, opettaja,
kati.jelekainen@seurakuntaopisto.fi,
p. 040 706 3203

Lisätietoja koulutuksesta Ruokolahdella

Taina Huuhtanen, opettaja,
taina.huuhtanen@seurakuntaopisto.fi,
p. 044 258 2465

 

Lisätietoja koulutuksesta Lapualla

Ritva Väkiparta, opinto-ohjaaja,
ritva.vakiparta@seurakuntaopisto.fi,
p. 044 756 6026