Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Haluatko tehdä ihmisläheistä työtä hoidon, kasvatuksen ja kuntoutuksen parissa? Kiinnostaako sinua tukea ja ohjata eri-ikäisiä ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa? Pidätkö yhdessä tekemisestä? Tule opiskelemaan lähihoitajaksi Järvenpään tai Pieksämäen kampuksellemme sekä oppisopimuskoulutuksena myös muilla paikkakunnilla, mm. Helsingissä

Lähihoitajan työssä on keskeistä tehdä työtä ihmisten kanssa ja ihmisiä varten. Lähihoitaja kohtaa elämänkaaren eri vaiheissa ihmisiä, jotka ovat avun, hoidon tai tuen tarpeessa. Sosiaali- ja terveysalan työtä ohjaavat keskeiset periaatteet ovat elämän ja ihmisarvon kunnioittaminen, itsemääräämisoikeus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo.   Lähihoitajan työ on ihmissuhdetyötä, joka edellyttää hyvää tietämystä ihmisen kasvusta ja kehityksestä, terveydestä ja sosiaalisen turvan merkityksestä. Kolmannen vuoden osaamisalaopinnoissa voi valita itselleen sopivan suuntautumisvaihtoehdon kuntouksen, lasten ja nuorten, mielenterveys- ja päihdetyön, sairaanhoidon ja huolenpidon, vammaistyön tai vanhustyön alueelta.

Lähihoitajien työyhteisöjä ovat mm. päiväkodit, ryhmäperhepäiväkodit, lastensuojelun yksiköt ja erityispäiväkodit; kotipalvelu, vanhusten päivätoiminta, vanhainkodit, palvelutalot, terveyskeskukset, vammaisten toimintayksiköt ja mielenterveys- ja päihdeyksiköt. Alalla on erittäin hyvä työllisyystilanne.

Tutkinnon sisältö

Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä. Opinnot koostuvat pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista. Työssäoppiminen on olennainen osa opintoja (30–36 viikkoa). Opiskelija voi suorittaa työssäoppimisjakson myös ulkomailla.   Opiskelussa vuorottelevat teoriaopetus, tekemällä oppiminen ja yhdessä toimiminen. Keskustelu ryhmissä ja erilaisten tapahtumien suunnittelu ovat osa opiskelua.

Osaamisalavaihtoehdot Seurakuntaopistolla:

  • Kuntoutus (vain Pieksämäki)
  • Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus (vain Järvenpää)
  • Mielenterveys- ja päihdetyö
  • Sairaanhoito ja huolenpito
  • Vammaistyö
  • Vanhustyö.

Haku

Keväisin järjestettävä valtakunnallinen yhteishaku ovat ensisijainen hakuväylä peruskoulunsa päättäville ja vailla toisen asteen tutkintoa oleville. Voit hakeutua ammatilliseen koulutukseen myös jatkuvan haun kautta. Yhteishaku on osoitteessa www.opintopolku.fi. Kevään yhteishaussa valittujen lukuvuosi käynnistyy elokuussa. Lisätietoja jatkuvasta hausta saat sivulta Alkavat koulutukset

Hakijat kutsutaan maksuttomaan valintapäivään. Paikkakuntakohtaiset valintapäivät julkaistaan sivuillamme keväällä 2018.

Yhteishaun jälkeen mahdollisesti vapaiksi jääviin opiskelupaikkoihin voi hakea lisähaussa. Lisätietoja mahdollisesta lisähausta on nettisivuillamme kesäkuussa.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Lähijaksot toteutetaan päivä- tai iltaopetuksena. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan ja millaista opetusta, ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee. Opinnot kestävät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 1–2 vuotta.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä. Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Mahdollisuus työpaikoilla tapahtuvaan koulutukseen lisääntyy. Siihen on kaksi tapaa: työsopimukseen perustuva oppisopimuskoulutus ja ilman työsuhdetta toteutettava koulutussopimus. Näitä on mahdollista yhdistellä joustavasti opiskelijan ja työelämän tarpeiden mukaisesti. Lisätietoa oppisopimuksesta saat Seurakuntaopiston Oppisopimuspalveluista.

Kustannukset

Ammatillinen koulutus on maksutonta.

Opiskelija-asuntola

Kampuksillamme on opiskelija-asuntolat. Huoneet ovat pääosin kahden hengen huoneita ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, jotka tulevat kaukaa tai kulkuyhteydet ovat vaikeat. Lisätietoa asumisesta: seurakuntaopisto.fi/opiskelijalle

Yhdistelmätutkinto

Opiskellessasi ammatillista perustutkintoa heti peruskoulun jälkeen voit suorittaa samanaikaisesti ylioppilastutkinnon. Kokonaisopiskeluaikasi 3 – 4 vuotta toteutustavasta riippuen. Lukio-opinnot voit suorittaa esimerkiksi lähialueen lukioissa. Lue lisää.

Kysy lisää

Järvenpää (yhteishaku, jatkuva haku)

Marko Väisänen, opinto-ohjaaja, marko.vaisanen@seurakuntaopisto.fi, p. 040 511 9963,

Järvenpää (jatkuva haku, oppisopimus)

Riikka Tassi, opinto-ohjaaja, riikka.tassi@seurakuntaopisto.fi,  p. 044 906 3233

Pieksämäki

Jenni Junttila, opinto-ohjaaja, jenni.junttila@seurakuntaopisto.fi, p. 040 680 2883

Kysy lisää oppisopimuksesta

Järvenpää

Leena Seppälä, oppisopimuskoordinaattori, leena.seppala@seurakuntaopisto.fi, p. 044 358 9038

Pieksämäki

Eija Sailajärvi, oppisopimuskoordinaattori, eija.sailajarvi@seurakuntaopisto.fi, p. 040 562 3831

 

Esite, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Opetussuunnitelma

Tutkinnon perusteet
Terveydentilavaatimukset
Seurakuntaopiston oppisopimuspalvelut

Tutustu lähihoitajan työhön

Annamia Airaksinen opiskelee oppisopimuksella Vaalijalan kuntayhtymässä Pieksämäellä, katso video: