Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Haluatko tehdä ihmisläheistä työtä hoidon, kasvatuksen ja kuntoutuksen parissa? Kiinnostaako sinua tukea ja ohjata eri-ikäisiä ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa? Pidätkö yhdessä tekemisestä? Tule opiskelemaan lähihoitajaksi Järvenpään tai Pieksämäen kampuksellemme sekä oppisopimuskoulutuksena myös muilla paikkakunnilla, mm. Helsingissä

Lähihoitajan työssä on keskeistä tehdä työtä ihmisten kanssa ja ihmisiä varten. Lähihoitaja kohtaa elämänkaaren eri vaiheissa ihmisiä, jotka ovat avun, hoidon tai tuen tarpeessa. Sosiaali- ja terveysalan työtä ohjaavat keskeiset periaatteet ovat elämän ja ihmisarvon kunnioittaminen, itsemääräämisoikeus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo.   Lähihoitajan työ on ihmissuhdetyötä, joka edellyttää hyvää tietämystä ihmisen kasvusta ja kehityksestä, terveydestä ja sosiaalisen turvan merkityksestä. Kolmannen vuoden osaamisalaopinnoissa voi valita itselleen sopivan suuntautumisvaihtoehdon kuntouksen, lasten ja nuorten, mielenterveys- ja päihdetyön, sairaanhoidon ja huolenpidon, vammaistyön tai vanhustyön alueelta.

Lähihoitajien työyhteisöjä ovat mm. päiväkodit, ryhmäperhepäiväkodit, lastensuojelun yksiköt ja erityispäiväkodit; kotipalvelu, vanhusten päivätoiminta, vanhainkodit, palvelutalot, terveyskeskukset, vammaisten toimintayksiköt ja mielenterveys- ja päihdeyksiköt. Alalla on erittäin hyvä työllisyystilanne.

Tutkinnon sisältö

Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä. Opinnot koostuvat pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista. Työssäoppiminen on olennainen osa opintoja (30–36 viikkoa). Opiskelija voi suorittaa työssäoppimisjakson myös ulkomailla.   Opiskelussa vuorottelevat teoriaopetus, tekemällä oppiminen ja yhdessä toimiminen. Keskustelu ryhmissä ja erilaisten tapahtumien suunnittelu ovat osa opiskelua.

Osaamisalavaihtoehdot Seurakuntaopistolla:

  • Kuntoutus (vain Pieksämäki)
  • Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus (vain Järvenpää)
  • Mielenterveys- ja päihdetyö
  • Sairaanhoito ja huolenpito
  • Vammaistyö
  • Vanhustyö.

Tutkinnon suorittaminen ja haku

Peruskoulun päätyttyä voit opiskella nuorisoasteen koulutuksessa, joka kestää 3 vuotta. Mikäli olet jo toiminut työelämässä ja sinulla on jo ammatillisia tai muita opintoja, voit suorittaa tutkinnon näyttötutkintona. Näyttötutkintoon voi hankkia osaamista joko aikuiskoulutuksena päivä- tai iltaryhmässä tai oppisopimuskoulutuksena. Tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma jo olemassa olevan osaamisen perusteella, joten opiskelujen kesto vaihtelee 1–3 vuoteen.

Peruskoulupohjaiseen koulutukseen haetaan kevään yhteishaussa. Yhteishaun jälkeen mahdollisesti vapaiksi jääviin opiskelupaikkoihin voi hakea lisähaussa. Yhteishaku osoitteessa opintopolku.fi

Aikuiskoulutukseen ja oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan oppilaitoksen sähköisellä hakulomakkeella.

Yhdistelmätutkinto

Opiskellessasi ammatillista perustutkintoa heti peruskoulun jälkeen voit suorittaa samanaikaisesti ylioppilastutkinnon. Kokonaisopiskeluaikasi 3 – 4 v. toteutustavasta riippuen. Lukio-opinnot voit suorittaa esimerkiksi lähialueen lukioissa. Lue lisää.

Opintomaksut

Ammatillisten perustutkintojen opiskelu on opiskelijalle maksutonta.

Kysy lisää:

Järvenpää, nuorten koulutus:

Marko Väisänen, opinto-ohjaaja, p. 040 511 9963

Järvenpää, aikuiskoulutus:

Riikka Tassi, opinto-ohjaaja, p. 044 906 3233

Pieksämäki:

Jenni Junttila, opinto-ohjaaja, p. 040 680 2883

Oppisopimusasiat:

Järvenpää:

Leena Seppälä, oppisopimuskoordinaattori, p. 044 358 9038

Pieksämäki

Eija Sailajärvi, oppisopimuskoordinaattori, p. 040 562 3831

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@seurakuntaopisto.fi

Esite, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Opetussuunnitelma

Tutkinnon perusteet
Terveydentilavaatimukset
Seurakuntaopiston oppisopimuspalvelut

Tutustu lähihoitajan työhön

Annamia Airaksinen opiskelee oppisopimuksella Vaalijalan kuntayhtymässä Pieksämäellä, katso video: