Lähihoitajaksi oppisopimuskoulutuksella

Järvenpään kampuksella alkaa syyskuussa 2021 lähihoitajaopinnot oppisopimuskoulutuksena. Sosiaali- ja terveysalan työnantajat hakevat Keski-Uudenmaan alueella oppisopimustyöntekijöitä. Oppisopimustyöntekijöiden rekrytointi tehdään yhteistyössä Seurakuntaopiston kanssa. Työsuhteiden aloituspäivät vaihtelevat työnantajien tarpeiden mukaan. Oppisopimuskoulutuksessa pääset työskentelemään ikääntyvien ja/tai vammaisten asiakkaiden kanssa heti opintojen alusta asti.

Lähihoitajaopinnot oppisopimuskoulutuksena tarkoittaa sitä, että sinulle solmitaan koulutuksen ajaksi määräaikainen, palkallinen työ- ja oppisopimus. Tulet opiskelemaan pääsääntöisesti työelämässä oppien ja lähiopetusta järjestetään Järvenpään kampuksella noin kolmena iltana kuukaudessa. Opinnot  suunnitellaan henkilökohtaisesti ja opintojen kesto on vuodesta reiluun kahteen vuoteen riippuen aikaisemmasta työkokemuksestasi, koulutuksestasi ja harrastuneisuudestasi.

Lähihoitaja tekee työtä ihmisten kanssa ja ihmisiä varten. Lähihoitaja kohtaa erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä, jotka ovat avun, hoidon tai tuen tarpeessa. Lähihoitaja edistää asiakkaiden terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä, kasvua ja osallisuutta.

Voit hakea koulutukseen mukaan myös sote-alan muista työpaikoista tai etsiä itsellesi oppisopimustyöpaikan. Työtehtävien tulee kuitenkin soveltua tutkinnon suorittamiseen.

Seuraavat työelämäkumppanimme hakevat oppisopimustyöntekijää:

 • Attendo
 • Eteva kuntayhtymä, avoimet paikat on jo täytetty
 • Ammattiopisto Spesia
 • Humana
 • Kepakoti
 • Sipoon palvelutalosäätiö.

Tutkinnon sisältö

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Kaksi ensimmäistä pakollista tutkinnon osaa:

 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp
 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp

sekä tulet valitsemaan osaamisalaopinnot 75 osp työpaikan asiakkaiden mukaisesti

 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Vammaistyön osaamisala

Ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyy myös valinnainen tutkinnon osa, jonka laajuus on 15 osp.

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Opinnot painottuvat työelämässä oppimiseen oppisopimuskoulutuksena, mutta opintoihin sisältyy myös lähiopetusta noin 3 iltaa kuukaudessa.

Tulosta tästä koulutuksen esite

Pääsyvaatimukset

Hakijoilta edellytetään alalle soveltuvuutta, hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä valmiuksia vuorotyöhön.

Suomen kielen taitotasovaatimus on noin B2, itsenäinen kielenkäyttäjä. Seurakuntaopiston maksuton kielitesti ei-suomi-äidinkielenä hakijoille on elokuussa viikolla 33/2021.

Haku

Hae koulutukseen sähköisellä lomakkeella viimeistään 13.8.2021.

Haastattelut järjestetään 12.8.2021. Hakija kutsutaan haastatteluihin ja niiden kesto on noin 30 minuuttia – 2 tuntia.

Vastaukset hakutuloksista toimitetaan noin kahden viikon kuluessa haastattelupäivien jälkeen.

Kustannukset

Ammatillinen koulutus on maksutonta.

Kysy lisää!

Pilvi Peltola, työelämäasiantuntija,
p. 040 121 7612,
pilvi.peltola@seurakuntaopisto.fi

Riikka Tassi, opinto-ohjaaja,
p. 044 906 3233,
riikka.tassi@seurakuntaopisto.fi

Tutustu lähihoitajan työhön

Vammaistyön osaamisalan suorittanut Repa Nurmi kertoo videolla omasta opiskelustaan lähihoitajaksi.