Hoiva-avustajan koulutus

Hoiva-avustajan koulutukset alkavat Seurakuntaopistolla Järvenpäässä syyskuussa 2021 ja Pieksämäellä elokuussa 2021.

Koulutuksen aikana suoritetaan tutkinnon osat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta (lähihoitaja):
• Kasvun ja osallisuuden edistäminen
• Ikääntyvien osallisuuden edistäminen

Koulutus sopii hoiva-alan avustavista tehtävistä kiinnostuneille. Hoiva-avustaja tekee töitä ikääntyneiden tai vammaisten asiakkaiden kanssa. Koulutus sopii sinulle, joka haluat nopeasti työelämään tekemään merkityksellistä työtä asiakkaita avustaen.

Hoiva-avustajan työhön kuuluvat erilaiset avustavat tehtävät asukkaiden arjessa ja perushoidossa, esimerkiksi avustaminen ruokailussa, hygienian hoidossa, vaatehuollossa, ulkoilussa, viriketoiminnassa, keittiössä ja puhtaanapidossa.

Työ on ihmisläheistä työtä ja siinä tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja. Hoiva-avustajat eivät työskentele yksin työvuorossa eivätkä vastaa lääkehoidosta.

Työllistyminen

Hoiva-avustajan koulutuksen suorittaneena ammattilaisena työskentelet avustavissa tehtävissä esimerkiksi ikääntyneille tai vammaisille tarkoitetuissa palvelutaloissa ja hoivakodeissa.
Hoiva-avustajan koulutuksen kautta voit jatkaa kouluttautumista lähihoitajaksi suorittamalla sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon.

Koulutuksen sisältö

Kasvun ja osallisuuden edistäminen:

 • ammatillinen vuorovaikutus
 • avustaminen ja apuvälineiden käyttö
 • palvelujärjestelmän tunteminen
 • turvallisuus asiakastyössä
 • kodinhoito ja ravitsemuksen järjestäminen
 • hygienia- ja aseptinen osaaminen
 • ensiaputaidot.

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen

 • eettisten periaatteiden noudattaminen ikääntyvien hoidossa
 • Ikääntymismuutosten tunteminen
 • iäkkään ihmisen mielekkään arjen edistäminen
 • toimintakyvyn tukeminen
 • voimavarakeskeisten ja osallistavien menetelmien käyttö
 • muistisairaan ihmisen avustaminen arjessa
 • saattohoidon periaatteiden noudattaminen.

Pääsyvaatimukset

Hakijoilta edellytetään alalle soveltuvuutta, hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä valmiuksia vuorotyöhön.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen taito, jolla pärjää arjen vuorovaikutuksessa ja osaa lukea ja kirjoittaa. Suomen kielen taitoa vahvistetaan opintojen aikana.

Kustannukset

Koulutus on maksuton.

Haku

Koulutukseen on jatkuva haku sähköisellä lomakkeella.

Tulosta esite

Lisätietoja 

Riikka Tassi, opinto-ohjaaja, (Järvenpää)
riikka.tassi@seurakuntaopisto.fi,
p. 044 906 3233

Jenni Junttila, opinto-ohjaaja, (Pieksämäki)
jenni.junttila@seurakuntaopisto.fi,
p. 0406802883