Hoiva-avustajan koulutus

Hoiva-avustajan koulutus alkaa Seurakuntaopistolla Järvenpäässä 17.2.2021.

Koulutus sopii sinulle, jos olet kiinnostunut ihmisläheisestä sosiaali- ja terveysalan työstä ja haluat toimia avustajana ikääntyneille tai vammaisille asiakkaille. Ala sopii sinulle, jos haluat auttaa ihmisiä ja tehdä merkityksellistä työtä.

Hoiva-avustajan työhön kuuluvat erilaiset avustavat tehtävät asukkaiden arjessa ja perushoidossa, esimerkiksi avustaminen ruokailussa, hygienian hoidossa, vaatehuollossa, ulkoilussa, viriketoiminnassa, keittiössä ja puhtaanapidossa.

Työ on ihmisläheistä työtä ja siinä tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja. Avustavissa tehtävissä on hyvä tietää perusasioita asiakkaiden perussairauksista, apuvälineistä ja lääkehoidon perusteista. Näihin saat tietoa tästä koulutuksesta. Hoiva-avustajat eivät työskentele yksin työvuorossa eivätkä vastaa lääkehoidosta.

Työllistyminen

Hoiva-avustajan koulutuksen suorittaneena ammattilaisena työskentelet avustavissa tehtävissä esimerkiksi ikääntyneille tai vammaisille tarkoitetuissa palvelutaloissa ja hoivakodeissa.
Hoiva-avustajan koulutuksen kautta voi jatkaa halutessaan koulutusta lähihoitajaksi.

Koulutuksen sisältö

Kasvun ja osallisuuden edistäminen:

 • vuorovaikutus
 • avustaminen ja apuvälineiden käyttö
 • palvelut
 • turvallisuus.

Avustaminen ja huolenpito:

 • kodinhoito ja ravitsemus
 • perushoitotoimet
 • puhtaanapito
 • ergonomia
 • aseptiikka
 • erilaiset perussairaudet
 • lääkehoidonperusteet

Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä:

 • taide- ja kulttuuripalvelut
 • toiminnalliset menetelmät ja luonnon hyödyntäminen.

Osia yhteisistä tutkinnon osista:

Toiminta digitaalisessa ympäristössä

 • tietotekniikan osaamisen valmiudet

Työelämässä toimiminen

 • työntekijän oikeudet
 • työhakemus

Lähiopetuspäiviä on 30-35. Koulutuksessa on mahdollisuus suorittaa hygieniapassi ja SPR:n ensiapu 1 -kurssi.

Pääsyvaatimukset

Hakijoilta edellytetään alalle soveltuvuutta, hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä valmiuksia vuorotyöhön.

Koulutus toteutetaan suomen kielellä. Kielitaitovaatimus B1. Voit saada tukea suomen kielen opintoihisi koulutuksen aikana.

Kustannukset

Koulutus on maksuton.

Haku

Koulutukseen on jatkuva haku sähköisellä lomakkeella. Lue lisää jatkuvasta hausta. Koulutus alkaa keväällä 2021 Järvenpään kampuksella.

Tulosta esite: Järvenpään koulutus

Lisätietoja Järvenpään koulutuksesta

Riikka Tassi, opinto-ohjaaja,
riikka.tassi@seurakuntaopisto.fi,
p. 044 906 3233

Leena Berntsson, kehittämiskoordinaattori,
leena.berntsson@seurakuntaopisto.fi
p. 040 034 2296