Työntekijänä kehitysvammatyössä tutkinnon osa, 15 ops

19.4.2021 alkaen on mahdollisuus tulla suorittamaan verkkokurssimme

Työntekijänä kehitysvammatyössä 15 osp

Kurssi koostuu kahdesta osasta. Teoriaosuus, 6 osp, on mahdollista suorittaa täysin itsenäisesti verkossa. Lisäksi tutkinnon osaan kuuluu 9 osp työelämässä oppimista, joka päättyy näyttöön. Kyseessä on paikallinen valinnainen tutkinnon osa, joka on rakennettu yhdessä työelämän kanssa ja yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa paikalliset osaamistarpeet huomioiden. Olemme työstäneet valinnaisen tutkinnon osan VAVE-hankkeessa (vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen).

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  • työskennellä kehitysvammatyötä ohjaavien säädösten, määräysten, toimintaperiaatteiden ja arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti
  • suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan yksilöllistä hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta yhteistyössä asiakkaan ja moniammatillisen työryhmän kanssa
  • edistää asiakkaan osallisuutta ja toimia vuorovaikutuksessa kehitysvammaisen asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
  • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
  • arvioida ja kehittää toimintaansa.

Kurssi on tarkoitettu sinulle

  • jos olet kiinnostunut vammaisalasta ja haluat saada näkemystä kehitysvammatyöstä
  • mietit mahd. omaa osaamisalavalintaa
  • sinulta puuttuu valinnaisia opintoja
  • haluat opiskella teoriaa kotoa käsin etänä.

Hakeutuminen

Jos haluat mukaan kurssille, laita viestiä kurssin opettajalle. Opiskelemaan pääset heti!
Mervi Halonen, opettaja, mervi.halonen@seurakuntaopisto.fi, p. 040 637 8106

Tutustu tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin