Lastenohjaaja

Tutkinnon nimi muuttuu 1.8.2018

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä koulutuksen nimi muuttuu. Uusi nimi 1.8.2018 alkaen on Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto. Tutkinnossa on kaksi osaamisalaa:

  • varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala: lastenohjaaja
  • nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala: nuoriso- ja yhteisöohjaaja.

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto

Lastenohjaajana toimit kasvatus- ja ohjaustehtävissä ja huolehdit lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Työssäsi ohjaat eri-ikäisiä lapsia sekä toimit yhteistyössä, kasvatuskumppanina, vanhempien kanssa.

Lastenohjaajan työssä voit hyödyntää omia kiinnostuksen kohteitasi ja luovuuttasi. Ilmaisulliset työtavat kuten musiikki, liikunta ja kädentaidot ovat tärkeä osa lastenohjaajan työtä.

Lastenohjaajana työskentelet varhaiskasvatuksen erilaisissa tehtävissä mm. lastenhoitajana päivähoidossa, ohjaajana koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa tai seurakunnan lapsi- ja perhetyössä. Alalla on hyvä työllisyystilanne.

Voit opiskella lastenohjaajaksi Seurakuntaopistolla Järvenpäässä, Pieksämäellä, Lapualla ja Ruokolahdella sekä oppisopimuskoulutuksena myös mm. Helsingissä, Espoossa ja Kuopiossa.  Ruotsin kielisen tutkinnon voit suorittaa Kredun kampuksellamme Uusikaarlepyyssä. Syksyllä 2017 käynnistämme oppisopimuskoulutuksen Länsi-Uudellamaalla.

Haku

Keväisin järjestettävä valtakunnallinen yhteishaku ovat ensisijainen hakuväylä peruskoulunsa päättäville ja vailla toisen asteen tutkintoa oleville. Voit hakeutua ammatilliseen koulutukseen myös jatkuvan haun kautta. Yhteishaku on osoitteessa www.opintopolku.fi. Kevään yhteishaussa valittujen lukuvuosi käynnistyy elokuussa. Lisätietoja jatkuvasta hausta saat sivulta Alkavat koulutukset

Hakijat kutsutaan maksuttomaan valintapäivään. Paikkakuntakohtaiset valintapäivät julkaistaan sivuillamme keväällä 2018.

Yhteishaun jälkeen mahdollisesti vapaiksi jääviin opiskelupaikkoihin voi hakea lisähaussa. Lisätietoja mahdollisesta lisähausta on nettisivuillamme kesäkuussa.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Lähijaksot toteutetaan päivä- tai iltaopetuksena. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan ja millaista opetusta, ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee. Opinnot kestävät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 1–2 vuotta.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä. Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Mahdollisuus työpaikoilla tapahtuvaan koulutukseen lisääntyy. Siihen on kaksi tapaa: työsopimukseen perustuva oppisopimuskoulutus ja ilman työsuhdetta toteutettava koulutussopimus. Näitä on mahdollista yhdistellä joustavasti opiskelijan ja työelämän tarpeiden mukaisesti. Lisätietoa oppisopimuksesta saat Seurakuntaopiston Oppisopimuspalveluista.

Kustannukset

Ammatillinen koulutus on maksutonta.

Opiskelija-asuntola

Kampuksillamme on opiskelija-asuntolat. Huoneet ovat pääosin kahden hengen huoneita ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, jotka tulevat kaukaa tai kulkuyhteydet ovat vaikeat. Lisätietoa asumisesta: seurakuntaopisto.fi/opiskelijalle

Kysy lisää

Järvenpää (yhteishaku, jatkuva haku)

Marko Väisänen, opinto-ohjaaja, marko.vaisanen@seurakuntaopisto.fi, p. 040 511 9963,

Järvenpää (jatkuva haku, oppisopimus)

Riikka Tassi, opinto-ohjaaja, riikka.tassi@seurakuntaopisto.fi,  p. 044 906 3233

Pieksämäki

Jenni Junttila, opinto-ohjaaja, jenni.junttila@seurakuntaopisto.fi, p. 040 680 2883

Lapua

Ritva Väkiparta, opinto-ohjaaja, ritva.vakiparta@seurakuntaopisto.fi, p. 044 756 6026

Ruokolahti

Ritva Jarva, koulutuspäällikkö, ritva.jarva@seurakuntaopisto.fi, p. 050 400 5093

Oppisopimusasiat:

Järvenpää

Leena Seppälä, oppisopimuskoordinaattori, leena.seppala@seurakuntaopisto.fi, p. 044 358 9038

Pieksämäki ja Ruokolahti

Eija Sailajärvi, oppisopimuskoordinaattori, eija.sailajarvi@seurakuntaopisto.fi, p. 040 562 3831

Esite: lastenohjaaja, Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
Tutkinnon perusteet (voimassa 1.8.2018 lähtien)
Tutkinnon perusteet (opiskelijat, jotka opiskelevat vuoden 2016 perusteiden mukaan)
Terveydentilavaatimukset
Seurakuntaopiston oppisopimuspalvelut

 

Lastenohjaaja on varhaiskasvatuksen monipuolinen ammattilainen.