Opiskelijayhteistyötä uudistuneessa päiväkoti Satakielessä

Päiväkoti Satakielen uudistuneet tilat tarjoavat mahdollisuuden entistä laajempaan opetusyhteistyöhön Seurakuntaopiston opiskelijaryhmien kanssa. Tulevana syyslukukautena 2. vuoden lastenohjaajaopiskelijat ohjaavat päiväkodin eskareille lasten pohdintaa tukevan projektin ja 1. vuoden opiskelijat tutustuvat päiväkodin arkeen pienryhmissä lasten leikkejä havainnoiden ja eteistilanteissa avustaen. Tavoitteena on tukea opiskelijoiden valmiuksia olla vuorovaikutuksessa lasten kanssa ja kuunnella lasta.