Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja

Tutkinnon nimi muuttuu 1.8.2018

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä koulutuksen nimi muuttuu. Uusi nimi 1.8.2018 alkaen on Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto. Tutkinnossa on kaksi osaamisalaa:

  • varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala: lastenohjaaja
  • nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala: nuoriso- ja yhteisöohjaaja.

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajana ohjaat iältään ja taustaltaan erilaisia ihmisiä yksilöinä ja ryhmissä. Työssäsi voit hyödyntää omia kiinnostuksen kohteitasi, luovuuttasi sekä erityisosaamistasi mm. liikunnan, luonto- ja elämystoiminnan, kulttuurin, media- ja verkko-ohjauksen, nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tai kädentaitojen alalta.

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajana voit työllistyä esimerkiksi kunnallisen nuorisotyön, lastensuojelun, projektien, iltapäiväkerhotoiminnan, kohdennetun nuorisotyön, ikääntyvien ohjauksen ja toiminnan ohjaajan tehtäviin sekä erilaisiin kansalais- ja järjestötoiminnan tehtäviin. Alalla on hyvä työllisyystilanne.

Voit opiskella nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi Seurakuntaopistolla Järvenpäässä ja Pieksämäellä sekä oppisopimuskoulutuksena myös muilla paikkakunnilla, mm. Helsingissä.

Tutkinnon nimi muuttuu 1.8.2018

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä koulutuksen nimi muuttuu. Uusi nimi 1.8.2018 alkaen on Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto. Tutkinnossa on kaksi osaamisalaa:

  • varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala: lastenohjaaja
  • nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala: nuoriso- ja yhteisöohjaaja.

Haku

Keväisin järjestettävä valtakunnallinen yhteishaku ovat ensisijainen hakuväylä peruskoulunsa päättäville ja vailla toisen asteen tutkintoa oleville. Voit hakeutua ammatilliseen koulutukseen myös jatkuvan haun kautta. Yhteishaku on osoitteessa www.opintopolku.fi. Kevään yhteishaussa valittujen lukuvuosi käynnistyy elokuussa. Lisätietoja jatkuvasta hausta saat sivulta Alkavat koulutukset

Hakijat kutsutaan maksuttomaan valintapäivään. Paikkakuntakohtaiset valintapäivät julkaistaan sivuillamme keväällä 2018.

Yhteishaun jälkeen mahdollisesti vapaiksi jääviin opiskelupaikkoihin voi hakea lisähaussa. Lisätietoja mahdollisesta lisähausta on nettisivuillamme kesäkuussa.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Lähijaksot toteutetaan päivä- tai iltaopetuksena. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan ja millaista opetusta, ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee. Opinnot kestävät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 1–2 vuotta.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä. Ammattillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Mahdollisuus työpaikoilla tapahtuvaan koulutukseen lisääntyy. Siihen on kaksi tapaa: työsopimukseen perustuva oppisopimuskoulutus ja ilman työsuhdetta toteutettava koulutussopimus. Näitä on mahdollista yhdistellä joustavasti opiskelijan ja työelämän tarpeiden mukaisesti. Lisätietoa oppisopimuksesta saat Seurakuntaopiston Oppisopimuspalveluista.

Kustannukset

Ammatillinen koulutus on maksutonta.

Opiskelija-asuntola

Kampuksillamme on opiskelija-asuntolat. Huoneet ovat pääosin kahden hengen huoneita ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, jotka tulevat kaukaa tai kulkuyhteydet ovat vaikeat. Lisätietoa asumisesta: seurakuntaopisto.fi/opiskelijalle

Kysy lisää

Järvenpää (yhteishaku, jatkuva haku)

Marko Väisänen, opinto-ohjaaja, marko.vaisanen@seurakuntaopisto.fi, p. 040 511 9963,

Järvenpää (jatkuva haku, oppisopimus)

Riikka Tassi, opinto-ohjaaja, riikka.tassi@seurakuntaopisto.fi,  p. 044 906 3233

Pieksämäki

Jenni Junttila, opinto-ohjaaja, jenni.junttila@seurakuntaopisto.fi, p. 040 680 2883

Lapua

Ritva Väkiparta, opinto-ohjaaja, ritva.vakiparta@seurakuntaopisto.fi, p. 044 756 6026

Ruokolahti

Ritva Jarva, koulutuspäällikkö, ritva.jarva@seurakuntaopisto.fi, p. 050 400 5093

Oppisopimusasiat:

Järvenpää

Leena Seppälä, oppisopimuskoordinaattori, leena.seppala@seurakuntaopisto.fi, p. 044 358 9038

Pieksämäki ja Ruokolahti

Eija Sailajärvi, oppisopimuskoordinaattori, eija.sailajarvi@seurakuntaopisto.fi, p. 040 562 3831

Esite, Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto 
Opetussuunnitelma

Tutkinnon perusteet
Terveydentilavaatimukset
Seurakuntaopiston oppisopimuspalvelut

 

 

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja työskentelee ohjaajana erilaisten ryhmien kanssa kulttuuri-, liikunta- ja elämystoiminnassa.