Osaamisalaopinnot

Lähihoitaja, suorita toinen osaamisala

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala (75 osp) ja Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala (75 osp)

Syvennä ammatillista osaamistasi suorittamalla toisen osaamisalan opinnot! Koulutus sopii perusterveydenhuollossa, vanhusten palvelukodeissa ja kotihoidossa työskenteleville lähihoitajille.

Osaamisalaopintojen tavoitteena on vahvistaa lähihoitajina työskentelevien ammatillista osaamista, tukea oman työn kehittämistä, verkostoitua ja päivittää omia hoitotyön taitoja.

Lähiopetuspäivien sisältö muodostuu kliinisten hoitotaitojen ja lääkehoidon syventämisestä sekä niiden käytännön harjoitteista. Opinnoissa käsitellään syventäen monisairaan asiakkaan hoitotyötä, saattohoidon uusia käytänteitä sekä vuorovaikutusosaamista ja asiakkaan osallisuuden lisäämistä erilaisin menetelmin.

Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa tunnustetaan aikaisemmin hankittu osaaminen. Opintojen loppuvaiheessa opiskelija suorittaa näytön tutkinnon osasta. Opinnot voi suorittaa oppisopimuskoulutuksena tai koulutussopimuksella.

Kouluttajina toimivat terveydenhuollon opettajat sekä valittujen aiheiden alan asiantuntijat. Koulutus on maksuton.

Haku käynnissä

Koulutus alkaa 31.8.2021 Tervossa. Lue lisää esitteestä ja hakeudu koulutukseen


Mielenterveys- ja päihdetyö

Osaamisalaopintojen tavoitteena on vahvistaa lähihoitajina työskentelevien ammatillista osaamista mielenterveys- ja päihdetyössä. Koulutus toteutetaan iltapäiväkoulutuksina Vaalijalan kuntayhtymän tiloissa, Nenonpellon osaamis- ja tukikeskuksessa.

Osaamisalaopinnot sisältävät mm. tietoa mielenterveys- ja päihdesairauksista sekä niiden hoitomenetelmistä. Opinnoissa perehdytään asiakkaiden psykososiaalisen toimintakyvyn arviointiin ja tukemiseen sekä mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämisen menetelmiin. Opinnoissa käsitellään myös kriisi- ja traumatyötä ja työntekijän jaksamista henkisesti kuormittavissa työtilanteissa.

Opetusmenetelmänä käytetään luentoja, oppimistehtäviä, teoriaa ja käytäntöä yhdistäviä case-tehtäviä.

Haku käynnissä

Koulutus alkaa 25.8.2021. Lue lisää esitteestä ja hakeudu koulutukseen

Lisätietoja koulutuksista

Jaana Väisänen, aluepäällikkö,
p. 040 824 1729
jaana.vaisanen@seurakuntaopisto.fi

Merja Reunanen, opettaja, (mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala)
p. 0400 372 090
merja.reunanen@seurakuntaopisto.fi


Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaopinnot (75 sp)

Lähihoitaja, vahvista ammatillista osaamistasi suorittamalla toisen osaamisalan opinnot! Osaamisalaopintojen tavoitteena on vahvistaa lähihoitajina työskentelevien ammatillista osaamista. Koulutus sopii mm. päivähoidossa, kouluissa, perhetyössä, lastensuojelun yksiköissä sekä lasten ja nuorten sairaaloissa toimiville lähihoitajille. Koulutusta järjestetään kampuksillamme Järvenpäässä, Pieksämäellä, Lapualla ja Ruokolahdella.

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisten lasten ja nuorten hoitoa ja kasvatusta moniammatillisessa yhteistyössä erilaisissa työympäristöissä. Lähihoitaja syventää sairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hoidon osaamista.

Koulutuksesta saa vahvuuksia ohjata yksittäistä lasta ja nuorta sekä tukea heidän välistä vuorovaikutustaan. Koulutuksessa huomioidaan lapsilähtöisyys ja perhekeskeisyys.

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa ohjata perheitä yhteiskunnan tarjoamien palveluiden ja tukitoimien hyödyntämisessä. Hän osaa edistää lapsen ja nuoren terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta sekä tunnistaa näihin liittyviä uhkatekijöitä ja ehkäistä niiden syntymistä.

Opintoihin kuuluu asiantuntijaluentoja sisältäviä lähipäiviä, erilaisia oppimistehtäviä ja verkko-opintoja.

Tulosta esite:

Jaakkiman kampuksella Ruokolahdella toteutettava koulutus alkaa 1.10.2021.

Haku

Voit hakeutua osaamisalaopintoihin jatkuvassa haussa. Lisätietoja jatkuvasta hausta saat sivulta Alkavat koulutukset.

Lisätietoja koulutuksesta

Järvenpää: Riikka Tassi, opinto-ohjaaja,
p. 044 906 3233, riikka.tassi@seurakuntaopisto.fi

Pieksämäki: Jaana Väisänen, aluepäällikkö,
p. 040 824 1729, jaana.vaisanen@seurakuntaopisto.fi

Lapua: Ritva Väkiparta, opinto-ohjaaja,
p.044 756 6026 , ritva.vakiparta@seurakuntaopisto.fi

Ruokolahti: Lilla Saaristo, aluepäällikkö
p. 040 143 4535, lilla.saaristo@seurakuntaopisto.fi