Osaamisalaopinnot

Sairaanhoidon ja huolenpidon tai Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalaopinnot (75 osp)

Syvennä ammatillista osaamistasi suorittamalla toisen osaamisalan opinnot! Koulutus sopii perusterveydenhuollossa, vanhusten palvelukodeissa ja kotihoidossa työskenteleville lähihoitajille.

Osaamisalaopintojen tavoitteena on vahvistaa lähihoitajina työskentelevien ammatillista osaamista, tukea oman työn kehittämistä, verkostoitua ja päivittää omia hoitotyön taitoja.

Lähiopetuspäivien sisältö muodostuu kliinisten hoitotaitojen ja lääkehoidon syventämisestä sekä niiden käytännön harjoitteista. Opinnoissa käsitellään syventäen monisairaan asiakkaan hoitotyötä, saattohoidon uusia käytänteitä sekä vuorovaikutusosaamista ja asiakkaan osallisuuden lisäämistä erilaisin menetelmin.

Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa tunnustetaan aikaisemmin hankittua osaamista. Opintojen loppuvaiheessa opiskelija suorittaa näytön tutkinnon osasta. Opinnot voi suorittaa oppisopimuskoulutuksena tai koulutussopimuksella.

Kouluttajina toimivat terveydenhuollon opettajat sekä valittujen aiheiden alan asiantuntijat. Koulutus on maksuton.

Tulosta esite Pieksämäellä marraskuussa alkaneesta koulutuksesta.

Haku

Voit hakeutua osaamisalaopintoihin jatkuvassa haussa. Lisätietoja jatkuvasta hausta saat sivulta Alkavat koulutukset.

Lisätietoja koulutuksesta Pieksämäen kampuksella

Eija Liukkonen, palvelupäällikkö,
eija.liukkonen@seurakuntaopisto.fi,
p. 040 351 0567

Lisätietoja koulutuksesta Järvenpään kampuksella

Riikka Tassi, opinto-ohjaaja,
riikka.tassi@seurakuntaopisto.fi,
p. 044 906 3233

Kysy lisää oppisopimuksesta

Järvenpää

Leena Seppälä, oppisopimuskoordinaattori,
leena.seppala@seurakuntaopisto.fi,
p. 044 358 9038

Lapua, Pieksämäki ja Ruokolahti

Eija Sailajärvi, oppisopimuskoordinaattori,
eija.sailajarvi@seurakuntaopisto.fi,
p. 040 562 3831


Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaopinnot (75 sp)

Lähihoitaja, vahvista ammatillista osaamistasi suorittamalla toisen osaamisalan opinnot! Osaamisalaopintojen tavoitteena on vahvistaa lähihoitajina työskentelevien ammatillista osaamista. Koulutus sopii mm. päivähoidossa, kouluissa, perhetyössä, lastensuojelun yksiköissä sekä lasten ja nuorten sairaaloissa toimiville lähihoitajille. Koulutusta järjestetään kampuksillamme Järvenpäässä, Pieksämäellä, Lapualla ja Ruokolahdella.

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisten lasten ja nuorten hoitoa ja kasvatusta moniammatillisessa yhteistyössä erilaisissa työympäristöissä. Lähihoitaja syventää sairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hoidon osaamista.

Koulutuksesta saa vahvuuksia ohjata yksittäistä lasta ja nuorta sekä tukea heidän välistä vuorovaikutustaan. Koulutuksessa huomioidaan lapsilähtöisyys ja perhekeskeisyys.

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa ohjata perheitä yhteiskunnan tarjoamien palveluiden ja tukitoimien hyödyntämisessä. Hän osaa edistää lapsen ja nuoren terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta sekä tunnistaa näihin liittyviä uhkatekijöitä ja ehkäistä niiden syntymistä.

Opintoihin kuuluu asiantuntijaluentoja sisältäviä lähipäiviä, erilaisia oppimistehtäviä ja verkko-opintoja.

Lisätietoja koulutuksesta

Järvenpää: Riikka Tassi, opinto-ohjaaja,
p. 044 906 3233, riikka.tassi@seurakuntaopisto.fi

Pieksämäki: Eija Liukkonen, palvelupäällikkö,
p. 040 351 0567, eija.liukkonen@seurakuntaopisto.fi

Lapua: Ritva Väkiparta, opinto-ohjaaja,
p.044 756 6026 , ritva.vakiparta@seurakuntaopisto.fi

Ruokolahti: Lilla Saaristo, asiakkuuspäällikkö
p. 040 143 4535, lilla.saaristo@seurakuntaopisto.fi

Tulosta esite:

Jaakkiman kampuksella Ruokolahdella toteutettava koulutus

Lisätietoja oppisopimuksesta

Helsinki ja Järvenpää

Leena Seppälä, oppisopimuskoordinaattori,
leena.seppala@seurakuntaopisto.fi,
p. 044 358 9038

Lapua, Pieksämäki ja Ruokolahti

Eija Sailajärvi, oppisopimuskoordinaattori,
eija.sailajarvi@seurakuntaopisto.fi,
p. 040 562 3831

Haku

Voit hakeutua osaamisalaopintoihin jatkuvassa haussa. Lisätietoja jatkuvasta hausta saat sivulta Alkavat koulutukset.