Osaamisalaopinnot

Sairaanhoidon ja huolenpidon tai Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalaopinnot oppisopimuskoulutuksena (75 osp) Pieksämäen kampuksella

Syvennä ammatillista osaamistasi suorittamalla toisen osaamisalan opinnot! Koulutus sopii perusterveydenhuollossa, vanhusten palvelukodeissa ja kotihoidossa työskenteleville lähihoitajille.

Osaamisalaopintojen tavoitteena on vahvistaa lähihoitajina työskentelevien ammatillista osaamista, tukea oman työn kehittämistä, verkostoitua ja päivittää omia hoitotyön taitoja. Opintoihin kuuluu 16 lähiopetuspäivää, joihin sisältyy asiantuntija-seminaaripäivät lääkehoidosta ja saattohoidosta.

Lähiopetuspäivien sisältö muodostuu kliinisten hoitotaitojen ja lääkehoidon syventämisestä sekä niiden käytännön harjoitteista. Opinnoissa käsitellään syventäen monisairaan asiakkaan hoitotyötä, saattohoidon uusia käytänteitä sekä vuorovaikutusosaamista ja asiakkaan osallisuuden lisäämistä erilaisin menetelmin.

Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa tunnustetaan aikaisemmin hankittua osaamista. Opintojen loppuvaiheessa opiskelija suorittaa näytön tutkinnon osasta. Opinnot suoritetaan oppisopimuskoulutuksena.

Koulutuspäivät ja asiantuntijaseminaarit järjestetään Seurakuntaopisto Pieksämäen kampuksella. Kouluttajina toimivat terveydenhuollon opettajat sekä valittujen aiheiden alan asiantuntijat. Oppisopimusopiskelijalle koulutus on maksuton.

Tulosta esite Pieksämäellä marraskuussa alkavasta koulutuksesta

Ilmoittautuminen

Sähköisellä lomakkeella tai sähköpostilla jaana.vaisanen@seurakuntaopisto.fi

Lisätietoja koulutuksesta Pieksämäen kampuksella

Eija Liukkonen, palvelupäällikkö,
eija.liukkonen@seurakuntaopisto.fi,
p. 040 351 0567

Lisätietoja oppisopimuksesta Pieksämäen kampuksella

Jaana Väisänen, asiakkuuspäällikkö,
jaana.vaisanen@seurakuntaopisto.fi,
p. 040 824 1729

Lisätietoja koulutuksesta Järvenpään kampuksella

Riikka Tassi, opinto-ohjaaja,
riikka.tassi@seurakuntaopisto.fi,
p. 044 906 3233

Oppisopimus

Mirkka Aivelo, asiakkuuspäällikkö,
mirkka.aivelo@seurakuntaopisto.fi,
p. 044 712 4970


Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaopinnot (75 sp) Pieksämäellä, Ruokolahdella ja Lapualla

Lähihoitaja, vahvista ammatillista osaamistasi suorittamalla toisen osaamisalan opinnot! Osaamisalaopintojen tavoitteena on vahvistaa lähihoitajina työskentelevien ammatillista osaamista. Koulutus sopii mm. päivähoidossa, kouluissa, perhetyössä, lastensuojelun yksiköissä sekä lasten ja nuorten sairaaloissa toimiville lähihoitajille. Koulutusta järjestetään kampuksillamme Pieksämäellä, Lapualla ja Ruokolahdella sekä muilla paikkakunnilla, kuten Savonlinnassa.

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisten lasten ja nuorten hoitoa ja kasvatusta moniammatillisessa yhteistyössä erilaisissa työympäristöissä. Lähihoitaja syventää sairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hoidon osaamista.

Koulutuksesta saa vahvuuksia ohjata yksittäistä lasta ja nuorta sekä tukea heidän välistä vuorovaikutustaan. Koulutuksessa huomioidaan lapsilähtöisyys ja perhekeskeisyys.

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa ohjata perheitä yhteiskunnan tarjoamien palveluiden ja tukitoimien hyödyntämisessä. Hän osaa edistää lapsen ja nuoren terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta sekä tunnistaa näihin liittyviä uhkatekijöitä ja ehkäistä niiden syntymistä.

Opintoihin kuuluu asiantuntijaluentoja sisältäviä lähipäiviä, erilaisia oppimistehtäviä ja verkko-opintoja.

Lisätietoja koulutuksesta

Pieksämäki: Eija Liukkonen, palvelupäällikkö, p. 040 351 0567, eija.liukkonen@seurakuntaopisto.fi
Lapua: Ritva Väkiparta, opinto-ohjaaja, p.044 756 6026 , ritva.vakiparta@seurakuntaopisto.fi
Ruokolahti: Ritva Jarva, palvelupäällikkö, p. 050 400 5093, ritva.jarva@seurakuntaopisto.fi

Lisätietoja oppisopimuksesta

Jaana Väisänen, asiakkuuspäällikkö, p. 040 824 1729, jaana.vaisanen@seurakuntaopisto.fi

Ilmoittaudu koulutukseen sähköisellä lomakkeella

Lapuan koulutus
Ruokolahden koulutus
Savonlinnan koulutus