Osaamisalaopinnot

Sairaanhoidon ja huolenpidon tai Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalaopinnot oppisopimuskoulutuksena (75 osp)

Syvennä ammatillista osaamistasi suorittamalla toisen osaamisalan opinnot! Koulutus sopii perusterveydenhuollossa, vanhusten palvelukodeissa ja kotihoidossa työskenteleville lähihoitajille.

Osaamisalaopintojen tavoitteena on vahvistaa lähihoitajina työskentelevien ammatillista osaamista, tukea oman työn kehittämistä, verkostoitua ja päivittää omia hoitotyön taitoja. Opintoihin kuuluu 16 lähiopetuspäivää, joihin sisältyy asiantuntija-seminaaripäivät lääkehoidosta ja saattohoidosta.

Lähiopetuspäivien sisältö muodostuu kliinisten hoitotaitojen ja lääkehoidon syventämisestä sekä niiden käytännön harjoitteista. Opinnoissa käsitellään syventäen monisairaan asiakkaan hoitotyötä, saattohoidon uusia käytänteitä sekä vuorovaikutusosaamista ja asiakkaan osallisuuden lisäämistä erilaisin menetelmin.

Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa tunnustetaan aikaisemmin hankittua osaamista. Opintojen loppuvaiheessa opiskelija suorittaa näytön tutkinnon osasta. Opinnot suoritetaan oppisopimuskoulutuksena.

Koulutuspäivät ja asiantuntijaseminaarit järjestetään Seurakuntaopisto Pieksämäen kampuksella. Kouluttajina toimivat terveydenhuollon opettajat sekä valittujen aiheiden alan asiantuntijat. Oppisopimusopiskelijalle koulutus on maksuton.

Ilmoittautuminen

Sähköisellä lomakkeella tai sähköpostilla jaana.vaisanen@seurakuntaopisto.fi

Lisätietoja koulutuksesta

Leena Naumanen, opettaja, leena.naumanen@seurakuntaopisto.fi, p. 040 675 6025

Lisätietoja oppisopimuksesta

Jaana Väisänen, asiakkuuspäällikkö, jaana.vaisanen@seurakuntaopisto.fi, p. 040 824 1729

Lisätietoja osaamisalaopinnoista Järvenpään kampuksella

Koulutus: opinto-ohjaaja Riikka Tassi, riikka.tassi@seurakuntaopisto.fi, p. 044 906 3233,
Oppisopimus: asiakkuuspäällikkö Mirkka Aivelo, mirkka.aivelo@seurakuntaopisto.fi, p. 044 712 4970