Osaamisalaopinnot

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaopinnot (75 sp) Pieksämäen ja Jaakkiman kampuksilla

Syvennä ammatillista osaamistasi suorittamalla toisen osaamisalan opinnot! Osaamisalaopintojen tavoitteena on vahvistaa lähihoitajina työskentelevien ammatillista osaamista. Koulutus sopii mm. päivähoidossa, kouluissa, perhetyössä, lastensuojelun yksiköissä sekä lasten ja nuorten sairaaloissa toimiville lähihoitajille. Koulutus alkaa syksyllä Jaakkiman kampuksella Ruokolahdella sekä Joensuussa ja Savonlinnassa ja tammikuussa Pieksämäen kampuksella.

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisten lasten ja nuorten hoitoa ja kasvatusta moniammatillisessa yhteistyössä erilaisissa työympäristöissä. Lähihoitaja syventää sairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hoidon osaamista.

Koulutuksesta saa vahvuuksia ohjata yksittäistä lasta/ nuorta sekä tukea heidän välistä vuorovaikutustaan. Koulutuksessa huomioidaan lapsilähtöisyys ja perhekeskeisyys.

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa ohjata perheitä yhteiskunnan tarjoamien palveluiden ja tukitoimien hyödyntämisessä. Hän osaa edistää lapsen ja nuoren terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta sekä tunnistaa näihin liittyviä uhkatekijöitä sekä ehkäistä niiden syntymistä.

Opintoihin kuuluu asiantuntijaluentoja sisältäviä lähipäiviä, erilaisia oppimistehtäviä ja verkko-opintoja.

Lisätietoja koulutuksesta

Jaakkima: Ritva Jarva, palvelupäällikkö, p. 050 400 5093, ritva.jarva@seurakuntaopisto.fi
Pieksämäki: Eija Liukkonen, palvelupäällikkö, p. 040 351 0567, eija.liukkonen@seurakuntaopisto.fi

Lisätietoja oppisopimuksesta

Jaana Väisänen, asiakkuuspäällikkö, p. 040 824 1729, jaana.vaisanen@seurakuntaopisto.fi

Tulosta esite: koulutus Pieksämäellä  |  koulutus  Ruokolahdella  |  koulutus Joensuussa  |  koulutus Savonlinnassa

Ilmoittaudu koulutukseen sähköisellä lomakkeella

Pieksämäen koulutus
Ruokolahdella
Joensuun koulutus
Savonlinnan koulutus


Sairaanhoidon ja huolenpidon tai Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalaopinnot oppisopimuskoulutuksena (75 osp) Pieksämäen kampuksella

Syvennä ammatillista osaamistasi suorittamalla toisen osaamisalan opinnot! Koulutus sopii perusterveydenhuollossa, vanhusten palvelukodeissa ja kotihoidossa työskenteleville lähihoitajille.

Osaamisalaopintojen tavoitteena on vahvistaa lähihoitajina työskentelevien ammatillista osaamista, tukea oman työn kehittämistä, verkostoitua ja päivittää omia hoitotyön taitoja. Opintoihin kuuluu 16 lähiopetuspäivää, joihin sisältyy asiantuntija-seminaaripäivät lääkehoidosta ja saattohoidosta.

Lähiopetuspäivien sisältö muodostuu kliinisten hoitotaitojen ja lääkehoidon syventämisestä sekä niiden käytännön harjoitteista. Opinnoissa käsitellään syventäen monisairaan asiakkaan hoitotyötä, saattohoidon uusia käytänteitä sekä vuorovaikutusosaamista ja asiakkaan osallisuuden lisäämistä erilaisin menetelmin.

Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS, jossa tunnustetaan aikaisemmin hankittua osaamista. Opintojen loppuvaiheessa opiskelija suorittaa näytön tutkinnon osasta. Opinnot suoritetaan oppisopimuskoulutuksena.

Koulutuspäivät ja asiantuntijaseminaarit järjestetään Seurakuntaopisto Pieksämäen kampuksella. Kouluttajina toimivat terveydenhuollon opettajat sekä valittujen aiheiden alan asiantuntijat. Oppisopimusopiskelijalle koulutus on maksuton.

Ilmoittautuminen

Sähköisellä lomakkeella tai sähköpostilla jaana.vaisanen@seurakuntaopisto.fi

Lisätietoja koulutuksesta

Leena Naumanen, opettaja, leena.naumanen@seurakuntaopisto.fi, p. 040 675 6025

Lisätietoja oppisopimuksesta

Jaana Väisänen, asiakkuuspäällikkö, jaana.vaisanen@seurakuntaopisto.fi, p. 040 824 1729

Lisätietoja osaamisalaopinnoista Järvenpään kampuksella

Koulutus: opinto-ohjaaja Riikka Tassi, riikka.tassi@seurakuntaopisto.fi, p. 044 906 3233,
Oppisopimus: asiakkuuspäällikkö Mirkka Aivelo, mirkka.aivelo@seurakuntaopisto.fi, p. 044 712 4970