Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat ammatillista lisäkoulutusta henkilöille, joilla on aiemmin hankittua osaamista kyseiseltä alalta (joko aiemman tutkinnon tai työkokemuksen kautta). Jotkut ammattitutkinnot sopivat myös alan vaihtajille, kuten suntion ja koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäiväohjauksen ammattitutkinto.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunnattu joustava tutkinnon suoritustapa. Ammattitutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoihin.

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta, työssä oppimisesta sekä aidoissa työtilanteissa tapahtuvista tutkintotilaisuuksista. Lähijaksot toteutetaan päivä- tai iltaopetuksena.. Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan opinnoille henkilökohtainen suunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi alaan liittyvä koulutus ja osaaminen. Opinnot kestävät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 1–2 vuotta.

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai niiden osia voidaan hyödyntää myös työyhteisöjen tarpeiden mukaisesti räätälöitynä. Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan huomioiden osallistujien olemassa oleva osaaminen suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin.

Lisätietoja ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista työyhteisöille

Carita Sirkka, asiakkuuspäällikkö,   p. 044 712 4994, carita.sirkka@seurakuntaopisto.fi
Päivi Salovaara, asiakkuuspäälikkö, p.  040 350 9699, paivi.salovaara@seurakuntaopisto.fi