Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat ammatillista lisäkoulutusta henkilöille, joilla on aiemmin hankittua osaamista kyseiseltä alalta, joko aiemman tutkinnon tai työkokemuksen perusteella. Jotkut ammattitutkinnot sopivat myös alan vaihtajille, kuten seurakunta- ja hautauspalvelualan ja kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla. Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta, työelämässä oppimisesta sekä aidoissa työtilanteissa tapahtuvista näytöistä. Lähijaksot toteutetaan päivä- tai iltaopetuksena. Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan opinnoille henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi alaan liittyvä koulutus ja osaaminen. Siinä määritellään myös opintojen kesto, joka keskimääräisesti on noin 1–2 vuotta.

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai niiden osia voidaan hyödyntää myös työyhteisöjen tarpeiden mukaisesti räätälöitynä. Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan huomioiden osallistujien olemassa oleva osaaminen suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin.

Lisätietoja ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista työyhteisöille

Järvenpään kampus

Mirkka Aivelo, asiakkuuspäällikkö,
mirkka.aivelo@seurakuntaopisto.fi,
p. 044 7124970

Pieksämäen kampus

Jaana Väisänen, asiakkuuspäällikkö,
jaana.vaisanen@seurakuntaopisto.fi,
p. 040 8241729

Jaakkiman kampus

Helena Markkanen, aluejohtaja,
helena.markkanen@seurakuntaopisto.fi,
p. 050 400 5084

Lapuan kampus

Katja Jaskari, asiakkuuspäällikkö,
katja.jaskari@seurakuntaopisto.fi,
p. 044 052 8528