Henkilökohtaisen avustajan (AT) ja kodinhuoltajan (AT) ammattitutkinto

Puhdistus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

Kotityöpalvelujen osaamisala:

 • Henkilökohtainen avustaja
 • Kodinhuoltaja

Henkilökohtaisen avustajan koulutuksen voit suorittaa kampuksillamme Pieksämäellä, Lapualla ja Ruokolahdella. Kodinhuoltajan koulutuksen voit suorittaa Pieksämäen kampuksella. Halutessasi voit suorittaa Pieksämäellä samalla kertaa molemmat koulutukset.

Haluatko työskennellä ihmisten parissa? Kotityöpalvelualalla saat työskennellä ihmisten kanssa ja olet tukemassa heidän arkeaan. Kotityöpalveluala tarjoaa sinulle erilaisia arjen töitä. Koulutus antaa sinulle valmiuksia työskennellä monenlaisissa tehtävissä: tutkinnon suoritettuasi voit toimia henkilökohtaisena avustajana asiakkaiden kodeissa tai kodin ulkopuolella joko palveluja tuottavan yrityksen, yhdistyksen tai julkisen työnantajan työntekijänä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Uusi henkilökohtaisen avustajan tutkintonimike kuuluu uudessa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnossa kotityöpalvelujen osaamisalaan. Tutkinto tuli voimaan vuoden 2018 alusta alkaen. Tämän jälkeen henkilökohtainen avustaja on suojattu tutkintonimike, jota voivat käyttää vain tutkinnon suorittaneet henkilöt.

Voit rakentaa tutkinnosta sinulle ja työhösi sopivan kokonaisuuden ja perehtyä niihin osa-alueisiin, jotka palvelevat ammatillista kehittymistäsi parhaiten. Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä alan ammattilaisena asiakkaiden kodeissa joko palveluja tuottavan yrityksen, yhdistyksen tai julkisen työnantajan työntekijänä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Voit halutessasi opiskella osia myös ammatillisista perustutkinnosta tai muista ammattitutkinnoista.

Tutkinto on tarkoitettu

 • ammatillisen koulutuksen omaaville puhtaanapidon tai ruoanvalmistuksen parissa työskenteleville
 • henkilökohtaisena avustajana toimiville
 • alasta kiinnostuneille
 • niille, jotka haluavat suorittaa osatutkinnon.

Tutkinnon suorittaminen

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten hankit tarvittavan osaamisen erilaisissa oppimisympäristöissä ja millaista ohjausta ja tukea tarvitset. Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia. Opintojen kesto on yksilöllinen, 1-3 vuotta.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettaja ja työpaikan edustaja yhdessä. Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Tutkinnon muodostuminen

Ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu

 • yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta (15 osp)
 • yhdestä tai kahdesta osaamisalan valinnaisesta tutkinnon osasta (45 osp tai 90 osp) ja
  • Henkilökohtaisena avustajana toimiminen (henkilökohtainen avustaja valitsee)
  • Kotisiivouspalvelut (kodinhuoltaja (AT) valitsee)
 • valinnaisista tutkinnon osista (45 osp tai 90 osp).

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti ja se sisältää lähi-, etä- sekä verkko-opetusta ja työpaikalla tapahtumaa oppimista.

Kustannukset

Koulutusmaksu on 450 euroa, jonka voi maksaa kahdessa erässä. Oppisopimuskoulutuksena koulutus on maksuton.

Haku

Haku sähköisellä lomakkeella. Hae tutkintoon Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto. Siirry hakusivulle

Kysy lisää!

Pieksämäen kampus:

Ritva Marjanen, opettaja,
ritva.marjanen@seurakuntaopisto.fi,
p. 040 706 3723

Tulosta esite: Henkilökohtainen avustaja (AT)  | Kodinhuoltaja (AT)

Lapuan kampus:

Sari Peltokangas, koulutuspäällikkö,
sari.peltokangas@seurakuntaopisto.fi,
p. 044 758 3425

Tulosta esite: Henkilökohtainen avustaja (AT)

Jaakkiman kampus:

Teija Ojala, opettaja,
teija.ojala@seurakuntaopisto.fi,
p. 044 381 3150

Tulosta esite: Henkilökohtainen avustaja (AT)