Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toiminen yhteistyössä Parempi avioliitto ry

Koulutus on tarkoitettu sinulle, jolla on kokemusta kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimimisesta. Oletko kiinnostunut suorittamaan tutkinnon osan kasvatus-ja ohjausalan ammattitutkinnosta ja saamaan siitä todistuksen?

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Parempi avioliitto ry:n kanssa ja koulutus on maksuton. Koulutus toteutetaan ajalla 21.1.2020–15.5.2020

Tutkinnon osan suorittanut ymmärtää, mitä kokemusasiantuntijuus on ja mikä sen merkitys on. Tutkinnon osan suorittanut tiedostaa, miten kokemusasiantuntijan rooli eroaa ammattilaisen roolista ja hän osaa toimia kokemusasiantuntijan tehtävissä yhdessä ammattilaisen kanssa. Tutkinnon osan suorittaja on prosessoinut oman kokemuksensa työvälineeksi, jota hän voi hyödyntää toimiessaan kokemusasiantuntijana. Tutkinnon osan suorittanut osaa myös ohjata vertaisryhmiä ja tunnistaa oman roolinsa ryhmänohjaajana.

Koulutuksen alussa sinulle laaditaan henkilökohtainen opintopolku, henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) jossa selvitetään ja tunnustetaan aiemmin hankkimasi osaaminen ja suunnitellaan millaista osaamista tarvitset sekä miten osaamista hankitaan. Koulutuspäivien määrä oppilaitoksessa ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrä perustuu laadittavaan suunnitelmaan. Hankittu osaaminen osoitetaan näytössä aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettaja ja työelämän edustaja yhdessä.

Lähiopetuspäivät (arvio 3 päivää) toteutetaan Järvenpään kampuksella.

Haku

Haku sähköisellä lomakkeella syyskuun 2019 loppuun mennessä. Valitse tutkinto Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto ja kirjoita lisätietoihin ParAvi.

Lisätietoja

Eija Liimatainen, koulutuspäällikkö,
p. 044 712 4976,
eija.liimatainen@seurakuntaopisto.fi

Hanna Ranssi-Matikainen, toiminnanjohtaja,
p. 050 462 1543,
hanna.ranssi-matikainen@parempiavioliitto.fi