Koulutettu kokemusasiantuntija -suoraan näyttöön

Hei sinä koulutettu kokemusasiantuntija!

Onko sinulla kokemusta ja kokemusasiantuntijakoulutus? Kokemusasiantuntijatoimijana haluaisit todentaa osaamisesi? Olet käyttänyt omaa kokemustarinaasi työvälineenä, ja sinulla on taito ohjata vertaisryhmiä. Tunnet kokemusasiantuntijatoimintaa ja toimit ammattilaisasiantuntijoiden työparina tai verkostoissa. Sinulla on työpaikka tai toimintaympäristö, jossa voit osaamisesi näyttää ja saada siitä palautetta.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta voit tehdä tutkinnon osan Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen (20 osp). Osaajana ja koulutettuna sinun ei tarvitse enää opiskella tai opetella osaamista vaan voit tehdä suoraan näytön. Näyttötutkintojärjestelmä mahdollistaa sen, että riippumatta osaamisen hankintatavasta, voit osoittaa näytöllä osaamisesi ja saada siitä todistuksen.

Mikäli kuulut tähän jo koulutettuun joukkoon voit hakeutua Seurakuntaopistolle todentamaan osaamistasi suoraan näyttöön -taktiikalla. Tutkinnon osan suorittaminen edellyttää, että sinulla on mahdollisuus päästä oppilaitoksen verkko-oppimisympäristöön ja -järjestelmiin.

Miten?

Perehdy tutkinnon osan perusteisiin ja tunnista oma osaamisesi, vaikka yhdessä tutun toimintaympäristön kollegojen ja työntekijän kanssa.

Hakeutumisen jälkeen käydään vastuuopettajan kanssa HOKS keskustelu, jossa vielä varmistetaan, että osaamisesi on riittävä. Etenet tekemään näytön suunnittelua ja sopimaan näyttöä omassa työ- ja toimintaympäristössäsi. Kun olet sovitusti osoittanut osaamisesi, se arvioidaan yhdessä työelämän arvioijan ja oppilaitoksen arvioijan toimesta. Hyväksytystä näytöstä saat tutkinnon osan todistuksen.

Suoraan näyttöön prosessi (ei sisällä koulutusta tai osaamisen hankkimisen ohjausta) on maksuton.

Haku

Sähköisellä lomakkeella. Valitse hakulomakkeella kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto.

Lisätietoja

Kathy Metsälä, lehtori,
kathy.metsala@seurakuntaopisto.fi
p. 044 712 4986