Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon tutkinnon osakoulutus:
Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa (40 osp)

Koulutus on rakennettu tiimioppimisen mallin mukaisesti ja lastenohjaajien pedagogisten tavoitteiden mukaisesti. Koulutus etenee prosessina, jossa lähipäivät, tiimikokoukset, välitehtävät ja tiimimuotoinen oppiminen vuorottelevat. Lähipäivien sisältöä ennakoidaan välitehtävillä. Tiimireflektointi ja oman työn toteuttamisen arviointi mahdollistavat konkreettisesti työskentelytapojen kehittämistä. Opettaja ohjaa tiimien kehittämistyöskentelyä ja opiskelu on työelämä- ja ilmiölähtöistä.  Oppimispäiväkirjaa pidetään itselle, tiimille ja se toimii työparien työvälineenä. Jokainen tiimin jäsen on arvokas ja yhteistyössä rakentuu toimivia työskentelymalleja, joita voidaan hyödyntää moninaisessa yhteistyössä.

Koulutuksessa saat

  • uusinta tietoa varhaiskasvatuksen pedagogiikasta
  • käytännön pedagogisia työkaluja arjen työhön esim. pedagoginen dokumentointi
  • tieto- ja viestintäteknologian osaamista, jota voit hyödyntää työskentelyssä lasten kanssa
  • näyttö, joka auttaa yhdistämään teoriatiedon käytännön tekemiseen
  • osatutkintotodistuksen kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta.

Seurakuntaopisto toteuttaa laadukasta työelämälähtöistä kasvatus- ja ohjausalan täydennyskoulutusta. Esihenkilötehtävissä työskenteleville on suunniteltu Pedagogista johtajaksi – lähiesimiestyön ammattitutkinto, jossa lähtökohtana on varhaiskasvatuksen esihenkilötyöskentely.

Seurakunnan lastenohjaajan tehtävään valmistutaan suorittamalla kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto. Tutkinnon valinnaisella osalla: Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien työympäristöissä (25 osaamispistettä) hankitaan seurakunnan lastenohjaajan työssä tarvittava erityisosaaminen.

Haku

Koulutukseen on jatkuva haku. Hae sähköisellä lomakkeella (lomake on tulossa).

Lisätietoja

Etelä-Suomi ja Länsi-Suomi

Mirkka Aivelo
aluepäällikkö
p. 044 712 4970
mirkka.aivelo@seurakuntaopisto.fi

Itä-Suomi

Jaana Väisänen
aluepäällikkö
p. 040 194 2128
jaana.vaisanen@seurakuntaopisto.fi