Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinnon suorittanut kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan laajan kehittämishankkeen omassa työyhteisössään. Hän pystyy arvioimaan ja valitsemaan toimintaympäristön kannalta merkittävimmän ja soveltuvimman kehittämiskohteen ja/tai toimintatapamuutoksen.

10.9.2021 käynnistyy koulutus, joka painottuu antirasistiseen työotteeseen kasvatus- ja ohjausalalla.
Lue lisää tulostettavasta esitteestä.

Tutkinnon suorittanut kykenee perustelemaan kehittämishankkeen tai toimintatapamuutoksen tarpeellisuuden työyhteisössä. Hän osaa valita oikean menetelmän tavoitteen saavuttamiseksi. Tutkinnon suorittanut voi toimia kasvatus- ja ohjausalla kehittämisen tehtävissä toteuttaen laajoja työn uudistamisen ja kehittämisen hankkeita ja/tai prosesseja.

Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osp. Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaan. Tutkinnon voi suorittaa koulutussopimuksella, jossa oppiminen linkittyy aitoihin työelämän tilanteisiin tai työsopimukseen pohjautuen oppisopimuskoulutuksena. Koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskelijan on mahdollista suorittaa tutkinnosta myös yksittäisiä tutkinnon osia.

Tutkinnon pakollinen osa on

  • Kasvatus- ja ohjaustoiminnan kehittämistoiminta muuttuvissa toimintaympäristöissä (60 osp).

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan 120 osp:

  • Kasvatus- ja ohjaustyön menetelmien kehittäminen (60 osp)
  • Kehittämisprosessin toteuttaminen ja ohjaaminen kasvatus- ja ohjausalan työyhteisössä (60 ops)
  • Monialainen yhteistyö kasvatus- ja ohjausalalla (60 osp).

Tutustu tutkinnon perusteisiin

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 450 €. Oppisopimuskoulutus on maksutonta ja se edellyttää tutkinnon suorittamiseen soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja koulutuksesta

Eija Liimatainen, koulutuspäällikkö,
p. 044 712 4976,
eija.liimatainen@seurakuntaopisto.fi

Mirkka Aivelo, asiakkuuspäällikkö
p. 040 712 4970,
mirkka.aivelo@seurakuntaopisto.fi