Antirasistinen työote ja osallisuuden työkalut kasvatus- ja ohjausalalla

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto

Tule mukaan kehittämään ja vahvistamaan antirasistista työotetta ja osallisuuden työkaluja omassa työympäristössäsi ja kasvatus- ja ohjausalalla. Koulutuksessa perehdytään antirasistisen työotteen toteuttamiseen käytännössä. Uusi koulutuskokonaisuus starttaa syksyllä 2021 Seurakuntaopistolla.

Antirasistisella työotteella tarkoitetaan syvempää ymmärrystä syrjinnän ja rasismin juurista ja syistä. Siinä ei vain vastusteta syrjintää ja rasismia vaan
aktiivisesti tunnistetaan rakenteissa ja piilossa olevia ilmiöitä ja toimitaan niiden muuttamiseksi. Tarkoituksena on vahvistaa ja kehittää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Lupaamme, että tässä koulutuksessa saat taitoja kehittämistyöhön sekä toiminnallisen tasa-arvo-
ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttamiseen työyhteisössäsi.

Koulutuksen aikana suoritat Kasvatus- ja ohjaus- alan erikoisammattitutkinnon ja saat MOD-ohjaajapätevyyden. Opiskelun alussa sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Tutkinto suoritetaan näyttämällä osaaminen käytännön työtehtävissä aidoissa työtilanteissa.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan 10.9.2021-31.5.2022 välisenä aikana yhteensä seitsemänä perjantai-iltana ja lauantaipäivänä Järvenpäässä tai etäyhteyksin. Opintojen aikana luot verkostoja ja opit tiimivalmennuksen, positiivisen pedagogiikan ja sosiaalipedagogisen työotteen avulla.

Koulutuksen sisältö

Koulutus toteutetaan seitsemänä kahden päivän moduulina. Sisällöissä perehdytään alan ilmiöihin ja käytännön työtapoihin. Opit omasta tavastasi ajatella ja vaikuttaa yhteiskunnassa ja toteuttaa antirasistista työtapaa. Koulutuksessa käsitellään rasismia ja syrjintää, rodullistamista sekä ihmiskäsityksen ja maailmankuvan vaikutusta ohjauksessa ja toiminnassa.

Sisällöissä tutustutaan radikalisaation rakentumiseen sekä polarisaatioon. Tutkitaan sovittelua, osallisuuden vahvistamisen keinoja, sekä syväsivistyksen merkitystä yhteisöissä. Kokonaisuuteen sisältyy MOD-ohjaajakoulutus ja saat ohjaajapätevyyden.

Opiskelijavalinta tehdään haastattelun ja motivaatiokirjeen perusteella. Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on alan perus-, ammatti-, erikoisammatti- tai korkeakoulututkinto tai vastaava osaaminen. Ryhmään otetaan enintään 30 opiskelijaa.

Kustannukset

Osallistumismaksu on 450 euroa. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Tutkinnon suoritettuasi sinulle voidaan myöntää ammattitutkintostipendi, jos sinulle on tutkinnon suorittamispäivään mennessä kertynyt eläkevakuutettua työhistoriaa vähintään viisi vuotta.

Haku

Koulutukseen on jatkuva haku sähköisellä lomakkeella.

Lisätietoja

Kathy Metsälä, lehtori, p. 044 712 4986,
kathy.metsala@seurakuntaopisto.fi

Anna-Leena Klemetti-Falenius, lehtori,
p. 040 832 2467,
anna-leena.klemetti-falenius@seurakuntaopisto.fi

Tulosta koulutuksen esite