Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Kehitysvammaisten osallisuutta rakentamassa

Oletko kehitysvamma-alan toimija, joka kaipaat työsi tueksi lisätietoa kohdentuneesti kehitysvammaisuudesta ja kehitysvammaisten palveluista sekä ohjaamisesta, tukemisesta ja hoitamisesta? Kiinnostaako sinua jo olemassa olevan ammattitaidon kokoaminen ammattitutkinnoksi? Tule Seurakuntaopistolle suorittamaan kehitysvamma-alan ammattitutkinto!

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon suorittaneen työ on vastuullista yksilön ja ryhmien tukemista, ohjausta sekä hoitoa. Työ voi olla osa julkista, yksityistä tai kolmannen sektorin kehitysvamma-alan palvelutoimintaa.

Lähtökohtana on kehitysvammaisen ihmisen arvo omana itsenään ja ihmisten yhdenvertaisuus yhteiskunnassa. Kehitysvamma-alan palvelurakenteet uudistuvat ja rakenteet ovat aiempaa yksilöllisempiä. Niille on ominaista moniammatillisuus, verkostoituminen ja monikulttuurisuus.

Tutkinnon sisältö

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.
Pakolliset tutkinnon osat ovat

  • Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla
  • Toimintakyvyn ja oppimisen edistäminen
  • Vuorovaikutus ja kommunikointi.

Valinnaiset tutkinnon osat ovat

  • Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa
  • Sosiokulttuurinen työ kehitysvamma-alalla.

Valinnaisena tutkinnon osana voi suorittaa myös tutkinnon osan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta sen muodostumissääntöjen mukaisesti tai tutkinnon osan toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Ammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunnattu joustava tutkinnon suoritustapa. Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden  ammattikorkeakouluopintoihin.

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta, työssä oppimisesta sekä aidoissa työtilanteissa tapahtuvista tutkintotilaisuuksista. Lähijaksot toteutetaan päivä- tai iltaopetuksena. Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan opinnoille henkilökohtainen suunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi alaan liittyvä koulutus ja osaaminen. Opinnot kestävät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 1–2 vuotta.

Haku

Koulutukseen voi hakeutua joko yksittäinen hakija tai työyhteisö.

Kustannukset

Aikuiskoulutuksen koulutusmaksu on 450 euroa ja tutkintomaksu 58 euroa.
Oppisopimuskoulutus on maksutonta ja opiskelija maksaa vain 58 euron tutkintomaksun.

Lisätietoja

Järvenpää:

Opinto-ohjaaja Riikka Tassi, riikka.tassi@seurakuntaopisto.fi, p. 044 906 3233
Opintotoimisto, opintotoimisto.jarvenpaa@seurakuntaopisto.fi, p. 044 358 8966

Pieksämäki:

Opintotoimisto, opintotoimisto.pieksamaki@seurakuntaopisto.fi, p. 040 3513909 ja p. 040 3509150

Terveydentilavaatimukset ammatillisessa peruskoulutuksessa.