Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Kehitysvammaisten osallisuutta rakentamassa

Oletko kehitysvamma-alan toimija, joka kaipaat työsi tueksi lisätietoa kohdentuneesti kehitysvammaisuudesta ja kehitysvammaisten palveluista sekä ohjaamisesta, tukemisesta ja hoitamisesta? Kiinnostaako sinua jo olemassa olevan ammattitaidon kokoaminen ammattitutkinnoksi? Tule Seurakuntaopistolle suorittamaan kehitysvamma-alan ammattitutkinto!

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon suorittaneen työ on vastuullista yksilön ja ryhmien tukemista, ohjausta sekä hoitoa. Työ voi olla osa julkista, yksityistä tai kolmannen sektorin kehitysvamma-alan palvelutoimintaa.

Lähtökohtana on kehitysvammaisen ihmisen arvo omana itsenään ja ihmisten yhdenvertaisuus yhteiskunnassa. Kehitysvamma-alan palvelurakenteet uudistuvat ja rakenteet ovat aiempaa yksilöllisempiä. Niille on ominaista moniammatillisuus, verkostoituminen ja monikulttuurisuus.

Tutkinnon sisältö

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto (150 osaamispistettä) muodostuu pakollisista tutkinnon osista (130 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (20 osaamispistettä).

Pakolliset tutkinnon osat ovat:

  • Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla (50 osaamispistettä)
  • Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen (50 osaamispistettä)
  • Vuorovaikutus ja kommunikointi (30 osaamispistettä).

Valinnaiset tutkinnon osat ovat:

  • Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa (20 osaamispistettä)
  • Sosiokulttuurinen työ kehitysvamma-alalla (20 osaamispistettä).

Valinnaisena tutkinnon osana voi suorittaa myös tutkinnon osan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. Tutustu 1.1.2018 voimaan tulleisiin tutkinnon perusteisiin.

Ennen 1.1.2018 tutkinnon suorittamisen aloittaneella opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto kehitysvamma-alan ammattitutkinnon perusteiden 14.11.2016 nro 41/011/2016 mukaisesti 31.12.2021 saakka. Tutustu  tutkinnon perusteisiin.

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Lähijaksot toteutetaan päivä- tai iltaopetuksena. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan ja millaista opetusta, ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee. Opinnot kestävät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 1–2 vuotta.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä. Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Haku

Koulutukseen voi hakeutua joko yksittäinen hakija tai työyhteisö.

Kustannukset

Koulutusmaksu on 450 euroa. Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Lisätietoja

Järvenpää

Riikka Tassi, opinto-ohjaaja,
riikka.tassi@seurakuntaopisto.fi,
p. 044 906 3233

Opintotoimisto,
opintotoimisto.jarvenpaa@seurakuntaopisto.fi,
p. 044 358 8966

Pieksämäki

Opintotoimisto,
opintotoimisto.pieksamaki@seurakuntaopisto.fi,
p. 040 3509150

Tulosta esite

Terveydentilavaatimukset ammatillisessa peruskoulutuksessa.