Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto

Oletko toiminut kehitysvammatyössä jo useamman vuoden ja tarvitsisit tietojesi päivitystä ja syventämistä? Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto tarjoaa sinulle hyvän paketin tietojesi ajankohtaistamiseen.

Tutkinnon sisältö

Koulutuksessa vahvistat asiantuntijuuttasi kehitysvamma-alalla ja saat hyviä työkäytäntöjä ja asiakaslähtöisiä toimintatapoja.

Koulutuksen sisällöt koostuvat kehitysvamma-alan keskeisistä aiheista, kuten:

  • kehitysvammaisen itsemääräämisoikeus ja asema yhteiskunnassa
  • palvelujärjestelmän haasteet
  • toimivan vuorovaikutuksen merkitys täysipainoiseen elämään.

Tutkinnon valinnaiset osat käsittelevät joko ikääntyvien, autististen tai vaikea- ja monivammaisten henkilöiden elämään liittyviä kysymyksiä tai mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukemisen kysymyksiä.

Tutkinto koostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutustu tarkemmin sisältöihin, lue lisää tutkinnon perusteista.

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Lähijaksot toteutetaan päivä- tai iltaopetuksena. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan ja millaista opetusta, ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee. Opinnot kestävät
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 1–2 vuotta.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä. Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Haku

Koulutukseen voi hakeutua joko yksittäinen hakija tai työyhteisö.

Kustannukset

Koulutusmaksu on 450 euroa. Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Lisätietoja

Järvenpää

Riikka Tassi, opinto-ohjaaja, riikka.tassi@seurakuntaopisto.fi, p. 044 906 3233
Opintotoimisto, opintotoimisto.jarvenpaa@seurakuntaopisto.fi, p. 044 358 8966

Pieksämäki

Opintotoimisto, opintotoimisto.pieksamaki@seurakuntaopisto.fi, p. 040 350 9150

Terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa