Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Kasvun, kehityksen ja oppimisen tukija

Työskenteletkö koulussa, päiväkodissa tai ammatillisen erityisopetuksen parissa vailla pätevyyttä? Kiinnostavatko ohjaus- ja kasvatusalan työtehtävät sinua?

Koulutuksen aikana opiskelija hankkii koulunkäynnin ohjaajan ammatilliset perusvalmiudet. Koulunkäynnin ohjaaja voi toimia koulu- tai luokkakohtaisena yleisavustajana tai yksittäisen oppilaan henkilökohtaisena avustajana. Muita työympäristöjä koulun lisäksi voivat olla päiväkoti, ammatillinen oppilaitos jakoululaisten iltapäiväkerhot.

Koulunkäynnin ohjaaja on eri-ikäisten asiakkaiden avustamisen, ohjauksen ja tukemisen ammattilainen. Koulunkäynnin ohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä pedagogisessa vastuussa olevan luokan- tai ryhmän opettajan kanssa. Ohjaaja on mukana myös perheiden kanssa tehtävässä moniammatillisessa yhteistyössä.

Koulutus on tarkoitettu alalle aikoville tai niille, joilla on jo aiempaa koulutusta ja työkokemusta ohjaus- ja kasvatusalan tehtävistä.

Ammattitutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoihin.

Tutkinnon sisältö

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto muodostuu neljästä pakollisesta tutkinnon osasta. Lisäksi perusteisiin on sisällytetty valinnaisena tutkinnon osana Yrittäjyys. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Ammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunnattu joustava tutkinnon suoritustapa. Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden  ammattikorkeakouluopintoihin.

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta, työssä oppimisesta sekä aidoissa työtilanteissa tapahtuvista tutkintotilaisuuksista. Lähijaksot toteutetaan päivä- tai iltaopetuksena. Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan opinnoille henkilökohtainen suunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi alaan liittyvä koulutus ja osaaminen. Opinnot kestävät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 1–2 vuotta.

Haku

Koulutukseen voi hakeutua joko yksittäinen hakija tai työyhteisö.

Kustannukset

Aikuiskoulutuksen koulutusmaksu on 450 euroa ja tutkintomaksu 58 euroa. Lapuan kampuksella koulutusmaksu on 350 euroa ja tutkintomaksu 58 euroa.
Oppisopimuskoulutus on maksutonta ja opiskelija maksaa vain 58 euron tutkintomaksun.

Lisätietoja

Järvenpää

Opinto-ohjaaja Riikka Tassi, riikka.tassi@seurakuntaopisto.fi, p. 044 906 3233
Opintotoimisto, opintotoimisto.jarvenpaa@seurakuntaopisto.fi, p. 044 358 8966

Pieksämäki

Opintotoimisto, opintotoimisto.pieksamaki@seurakuntaopisto.fi, p. 040 3513909 tai p. 040 3509150

Lapua

Lehtori Päivi Peltonen, paivi.peltonen@seurakuntaopisto.fi, p. 044 756 6023

Jaakkima

Opintotoimisto, opintotoimisto.jaakkima@seurakuntaopisto.fi, p. (05) 669 0314

Terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa