Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoon ei voi hakeutua 31.12.2018 jälkeen

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä tutkinnon nimi ja perusteet muuttuvat. Uusi nimi 1.1.2019 alkaen on kasvatuksen ja ohjauksen ammattitutkinto.

Tutkinnossa on viisi osaamisalaa:

  • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osaamisala
  • Perhepäivähoidon osaamisala
  • Romanityön osaamisala
  • Kasvatuksen osaamisala
  • Ohjauksen osaamisala.

Opiskelijalla, joka on aloittanut koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon suorittamisen vuonna 2018 tai sitä ennen, on oikeus suorittaa tutkinto loppuun niiden tutkinnon perusteiden mukaisesti, joiden mukaan hän on aloittanut opinnot. Suoritusaikaa on 31.12.2021 asti.


Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Kasvun, kehityksen ja oppimisen tukija

Työskenteletkö koulussa, päiväkodissa tai ammatillisen erityisopetuksen parissa vailla pätevyyttä? Kiinnostavatko ohjaus- ja kasvatusalan työtehtävät sinua?

Koulutuksen aikana opiskelija hankkii koulunkäynnin ohjaajan ammatilliset perusvalmiudet. Koulunkäynnin ohjaaja voi toimia koulu- tai luokkakohtaisena yleisavustajana tai yksittäisen oppilaan henkilökohtaisena avustajana. Muita työympäristöjä koulun lisäksi voivat olla päiväkoti, ammatillinen oppilaitos jakoululaisten iltapäiväkerhot.

Koulunkäynnin ohjaaja on eri-ikäisten asiakkaiden avustamisen, ohjauksen ja tukemisen ammattilainen. Koulunkäynnin ohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä pedagogisessa vastuussa olevan luokan- tai ryhmän opettajan kanssa. Ohjaaja on mukana myös perheiden kanssa tehtävässä moniammatillisessa yhteistyössä.

Koulutus on tarkoitettu alalle aikoville tai niille, joilla on jo aiempaa koulutusta ja työkokemusta ohjaus- ja kasvatusalan tehtävistä.

Tutkinnon sisältö

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto muodostuu neljästä pakollisesta tutkinnon osasta. Lisäksi perusteisiin on sisällytetty valinnaisena tutkinnon osana Yrittäjyys. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Lähijaksot toteutetaan päivä- tai iltaopetuksena. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan ja millaista opetusta, ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee. Opinnot kestävät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 1–2 vuotta.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä. Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Haku

Koulutukseen voi hakeutua joko yksittäinen hakija tai työyhteisö.

Kustannukset

Koulutusmaksu on 450 euroa. Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Lisätietoja

Järvenpää

Riikka Tassi, opinto-ohjaaja, riikka.tassi@seurakuntaopisto.fi, p. 044 906 3233
Opintotoimisto, opintotoimisto.jarvenpaa@seurakuntaopisto.fi, p. 044 358 8966

Pieksämäki

Opintotoimisto, opintotoimisto.pieksamaki@seurakuntaopisto.fi, p. 040 350 9150

Lapua

Päivi Vähäpesola, lehtori, paivi.vahapesola@seurakuntaopisto.fi, p. 044 756 6023
Tuloste esite: koulutus Lapualla

Jaakkima

Opintotoimisto, opintotoimisto.jaakkima@seurakuntaopisto.fi, p. (05) 669 0314
Tulosta esite: Koulutus Jaakkimassa

Terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa