Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

Haluatko vahvistaa osaamistasi erityisohjaajana vammaisalalla? Oletko kehitysvamma-alan toimija, joka kaipaat työsi tueksi lisätietoa kohdentuneesti kehitysvammaisuudesta ja kehitysvammaisten palveluista sekä ohjaamisesta, tukemisesta ja hoitamisesta? Kiinnostaako sinua jo olemassa olevan ammattitaidon kokoaminen, tietojen ja taitojen syventäminen erikoisammattitutkinnoksi? Tule Seurakuntaopistolle suorittamaan kuntoutus-, tuki ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto!

Koulutus on tarkoitettu kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluissa työskentelevälle henkilöstölle. Tämän koulutuksen sisältö toteutetaan räätälöidysti henkilöstölle, heidän työnantajiensa kanssa, koulutustarpeiden ja tutkinnonperusteiden vaatimusten pohjalta. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallintaa, joten koulutukseen hakeutuvilla tulee olla alalle soveltuva pohjakoulutus ja/tai työkokemusta.

11.5.2021 käynnistyy etäopintoina toteutettava koulutus, jossa suoritetaan työvalmentajan osaamisala. Lue lisää

Tutkinnon sisältö

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp), joka muodostuu seuraavasti:
Pakollinen tutkinnon osa:

  • Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä 60 osp

Tämä tutkinnonosa pitää sisällään eettisyyttä ja ammatillista kohtaamista, asiakkaan mielenterveyden- ja itsemääräämisen sekä osallisuuden tukemista, keskeistä ja ajantasaista lainsäädäntöä sekä palvelujärjestelmän tuntemusta. Tämä jakso pitää sisällään kehittämisnäkökulman.

Lisäksi tutkinnon osa:

  • Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala, (vammaisalan erityisohjaaja) 120 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 80-120 osp):

  • Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen (40 osp)
  • Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen (40 osp)
  • Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen (40 osp)
  • tai valitaan lisäksi muista valinnaisista tutkinnon osista yksi (40 osp).

Tähän koulutuskokonaisuuteen voidaan yhdessä tarpeen ja kiinnostuksen mukaan valita tutkinnonosa toisesta tutkinnosta, esimerkiksi mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnosta, erikoisammattitutkinnonosasta tai kehitysvamma-alan ammattitutkinnon osasta. Näitä voisivat olla esimerkiksi vuorovaikutus ja kommunikointiin liittyvä tutkinnonosa, jossa aiheina voisivat olla vastavuoroisuus, dialogi, puheeksiotto ja kommunikaatiomenetelmät sekä aistien tukeminen. Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa voi nousta myös tarpeelliseksi kehitysvamma alalla tai digitaalisessa vuorovaikutuksessa toimiminen.

Ammattitaito osoitetaan työpaikoilla näytöissä, aidoissa työtehtävissä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Tutkinnon vaatimuksia vastaava, aikaisemmissa opinnoissa, työssä tai muulla tavoin hankittu osaamisesi huomioidaan. Suunnitelmassa sovitaan opintojesi sisällöt, laajuus ja kesto. Saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa opintojen aikana.

Koulutus sisältää 10 koulutuspäivää sekä itsenäistä työskentelyä. Opiskelijat tekevät opintojen aikana kehittämistehtävän työpaikalle. Lue lisää tutkinnon perusteista opetushallituksen sivuilta.

Lisätietoja koulutuksesta

Carita Sirkka, koulutuspäällikkö,
p. 044 712 4994,
carita.sirkka@seurakuntaopisto.fi

Jaana Väisänen, aluepäällikkö,
p. 040 824 1729,
jaana.vaisanen@seurakuntaopisto.fi