Lähiesimiestyön ammattitutkinto – pedagogista johtajaksi

Haluatko kehittää esimiestaitojasi ja varhaiskasvatustyön johtajuutta työyhteisössäsi? Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen alue-esimiestehtävissä työskenteleville (perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito ja päiväkoti), uraa aloittaville päiväkodin johtajille ja varhaiskasvatusyksiköiden esimiehille tai henkilöille, jotka ovat siirtymässä esimiestehtäviin. Koulutuksesta saat työkaluja esimiestyöskentelyyn ja vertaisreflektointia varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina ja lähipäivinä 22.-23.3.2021 Lapuan kampuksella.
Koulutukseen osallistuminen edellyttää soveltuvia työtehtäviä ja se voidaan toteuttaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Tutkinnon osat

 • Lähiesimiehenä toimiminen
 • Henkilöstötyö
 • Kehittämissuunnitelma

Aikataulu

28.-29.9.2020: Koulutuksen starttipäivät klo 9–15 (verkko-opetus sisältäen tauot)
Tuulikki Harju-Hytönen, opettaja, johtaminen ja tuotekehitystyö

Tutkinnon suorittamisesta:

 • koulutuksen tavoitteet, sisällöt ja käytännöt
 • tutkinnon perusteet
 • oppisopimusasiat

Kohti hyvää johtajuutta:

 • lähiesimiestyöskentely
 • oman esimiesroolin kirkastaminen
 • luottamuksen rakentaminen

Kehittämissuunnitelmien käynnistäminen:

 • mistä kehittämissuunnitelmassa on kysymys
 • kehittämiskohteiden kartoitus
 • hankesuunnitelma

26.10.2020 klo 9–15 (verkko-opetus sisältäen tauot)
Tuulikki Harju-Hytönen, opettaja, johtaminen ja tuotekehitystyö

Valmentava ja vuorovaikutteinen esimiestyö:

 • vuorovaikutus – vaikutusvuoro
 • valmentava johtaminen
 • tuloksellinen vuorovaikutus
 • esimiehen tunnetaidot

27.10.2020 klo 9–15 (verkko-opetus sisältäen tauot)
Mirjami Kirjonen, KM, henkilöstöjohtamisen asiantuntija, työnohjaaja

Työryhmätyöskentely:

 • onnistuneen johtamisen elementit
 • haastavat tilanteet työryhmässä
 • välitehtävän ohjeistus

23.11. ja 26.11.2020 klo 13–17 (verkko-opetus sisältäen tauot)
Mirjami Kirjonen, KM, henkilöstöjohtamisen asiantuntija, työnohjaaja

Henkilöstöjohtamisen kokonaisuus
Oman yksikön käytännöt
Perehdytys

19.1.2021 päivän kouluttaja ja kellonaika tarkentuvat myöhemmin
Lainsäädäntö
Työntekijän ja työnantajan edut ja velvollisuudet

22.-23.3.2021 lähipäivät klo 9–15, Lapuan kampus, Siiriläntie 11–13
Tuulikki Harju-Hytönen, opettaja, johtaminen ja tuotekehitystyö
Mirjami Kirjonen, KM, henkilöstöjohtamisen asiantuntija, työnohjaaja

Kehittämissuunnitelmien esittäminen ja palaute


Kustannukset

Osallistumismaksu on 450 euroa. Oppisopimuskoulutuksena osallistumismaksu on 100 euroa.

Haku

Haku sähköisellä lomakkeella viimeistään 7.9.2020.

Lisätietoja

Tuulikki Harju-Hytönen, opettaja,
tuulikki.harju-hytonen@seurakuntaopisto.fi
p. 040 529 6615

Ritva Väkiparta, opinto-ohjaaja,
ritva.vakiparta@seurakuntaopisto.fi
p. 044 756 6026

Tulosta esite