Lähiesimiestyön ammattitutkinto sosiaali- ja terveysalalle

Koulutuksessa keskitytään erityisesti sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön vaatimuksiin ja muutosten ennakointiin, perehdytään alan työlainsäädäntöön, henkilöstön perehdyttämiseen ja kehittämiseen, valmentavaan lähijohtamiseen ja työtehtävien priorisointiin.

Kouluttajina ovat opettajiemme lisäksi lähiesimiestyön ja henkilöstöjohtamisen asiantuntijoita sekä kokeneita sosiaali- ja terveysalan esimiehiä.

Oppisopimuskoulutus on työpaikalla ja omien työtehtävien kautta tapahtuvaa oppimista. Lähiopetuspäivät täydentävät ja syventävät tutkinnon suorittamiseen vaadittavaa osaamista. Tutkinto suoritetaan osoittamalla vaadittava osaaminen käytännön työtehtävissä aidoissa työtilanteissa.

Tulosta esite ja aikataulu

Kustannukset

Koulutuksen osallistumismaksu oppisopimuskoulutuksena on 100 euroa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu sähköisellä lomakkeella 14.2.2021 mennessä.

Lisätietoja

Itä-Suomi

Jaana Väisänen, aluepäällikkö,
jaana.vaisanen@seurakuntaopisto.fi
p. 040 824 1729

Etelä-Suomi ja Länsi-Suomi

Mirkka Aivelo, aluepäällikkö,
mirkka.aivelo@seurakuntaopisto.fi
p. 044 712 4970

Tuula Pyykkö, asiakkuuspäälikkö,
tuula.pyykko@seurakuntaopisto.fi
p. 044 906 0878