Lähiesimiestyön ammattitutkinto sosiaali- ja terveysalalle

Koulutuksessa keskitytään erityisesti sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön vaatimuksiin ja muutosten ennakointiin, perehdytään alan työlainsäädäntöön, henkilöstön perehdyttämiseen ja kehittämiseen, valmentavaan lähijohtamiseen ja työtehtävien priorisointiin.

Kouluttajina ovat opettajiemme lisäksi lähiesimiestyön ja henkilöstöjohtamisen asiantuntijoita sekä kokeneita sosiaali- ja terveysalan esimiehiä.

Oppisopimuskoulutus on työpaikalla ja omien työtehtävien kautta tapahtuvaa oppimista. Lähiopetuspäivät täydentävät ja syventävät tutkinnon suorittamiseen vaadittavaa osaamista. Tutkinto suoritetaan osoittamalla vaadittava osaaminen käytännön työtehtävissä aidoissa työtilanteissa.

Tulosta esite ja tarkempi ohjelma.

Kustannukset

Koulutuksen osallistumismaksu oppisopimuskoulutuksena on 100 euroa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu sähköisellä lomakkeella 14.1.2021 mennessä.

Lisätietoja

Jaana Väisänen, asiakkuuspäällikkö,
jaana.vaisanen@seurakuntaopisto.fi
p. 040 824 1729

Heli Reinikainen, asiakkuuspäällikkö,
heli.reinikainen@seurakuntaopisto.fi
p. 040 194 2128

Tiina Parkkinen, koulutuspäällikkö,
tiina.parkkinen@seurakuntaopisto.fi
p. 040 727 8777