Ammattina esimies – ennakoiva ja valmentava lähijohtaminen

Tule kehittämään esimiestaitojasi huhtikuussa 2021 käynnistyvään koulutukseen

Koulutus on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveysalan esimiestehtävissä toimiville sekä uusille esimiehille. Tavoitteena on käsitellä kattavasti lähijohtamisen sisältöä, toimintatapoja ja ajankohtaisia muutoksia. Koulutuksen asiantuntijoina toimivat Aktiivi-Instituutin kokeneet työelämävalmentajat ja opintojen etenemisestä vastaa Seurakuntaopisto.

Johda rohkeasti!

Koulutuksen toteutus

Opintojen aikana suoritat lähiesimiestyön ammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus on työpaikalla ja omien työtehtävien kautta tapahtuvaa oppimista. Lähipäivät täydentävät ja syventävät tutkinnon suorittamiseksi vaadittavaa osaamista. Tutkinto suoritetaan näyttämällä osaaminen käytännön työtehtävissä aidoissa työtilanteissa

Lähipäivät ovat Aktiivi-Instituutin koulutustiloissa, osoite on Mikonkatu 8 A, Helsinki. Koulutus toteutetaan etätoteutuksena jos koronatilanne niin edellyttää.

Aikataulu

Koulutuksen toteutus

Keskiviikko 21.4.2021 klo 10-16.45 Tervetuloa kohti hyvää johtajuutta

  • Orientaatio, lähiesimiestyöskentely opintojen aikana ja oman esimiesroolin kirkastaminen, Tuulikki Harju-Hytönen, Seurakuntaopisto

Perjantai 4.6.2021 klo klo 8.30-15 Valmentava ja vuorovaikutteinen esimiestyö

  • Valmentava johtaminen ja valmennus-taitojen kehittäminen, Reijo Jouttimäki, Aktiivi-Instituutti
  • Vuorovaikutustilanteet ja ratkaisukeskeinen toiminta, Emma Nordback, Aktiivi-Instituutti

keskiviikko 1.9.2021 klo 9-15.45 Perehdyttäminen ja työnopastus, työlain­säädäntö

  • Suunnitelmallinen perehdyttäminen, ryhmä­dynamiikan huomioiminen sekä ohjaamisen keinot, Aila Peippo-Pasuri, Aktiivi-Instituutti
  • Esimiehen työssä esiintyvät työsuhdekysy­mykset, Rikhard Zitting, Aktiivi-Instituutti

Tiistai 5.10.2021 klo 9-15.45 Johtamalla työhyvinvointiin

  • Esimiehen ja henkilöstön työnhyvinvoinnis­ta huolehtiminen sekä johtamisen merkitys työhyvinvointiin vaikuttavana tekijänä, Aila Peippo-Pasuri, Aktiivi-Instituutti

Yksi näyttö marras-joulukuussa 2021

Maanantai 15.11.2021 klo 9-15.45 Vuorovaikutustilanteiden hallinta, työsopimusasiat

  • Moninaisuus esimiestyössä, Emma Nordback, Aktiivi-Instituutti
  • Työsopimus ja yhteistoiminta, Rikhard Zitting, Aktiivi-Instituutti

Tiistai 18.1.2022 klo 9-15.45 Osaaminen organisaation menestystekijänä

  • Henkilöstön, työyhteisön ja itsensä kehittäminen, Reijo Jouttimäki, Aktiivi-Instituutti

Tiistai 15.3. klo klo 9-15 ja keskiviikko 16.3.2022 klo 8.30-15 Kehittämistyön purkaminen

  • Reijo Jouttimäki, Aktiivi-Instituutti ja Tuulikki Harju-Hytönen, Seurakuntaopisto

Kaksi näyttöä huhti-toukokuussa 2022


Näytön suunnittelu- ja arviointikoulutus toteutetaan etäyhteyksien avulla kaksi kertaa opintojen aikana.

Ohjauskierros työpaikoilla toteutetaan ensimmäisen lukukauden aikana.

Kehittämisprojektien esittelyt pidetään sovittuina ajankohtina lähipäivien aikana.


Kustannukset

Oppisopimuskoulutuksena osallistumismaksu on 100 euroa. Hae lomakkeella koulutukseen Lähiesimiestyön ammattitutkinto.

Haku

Haku sähköisellä lomakkeella käynnistyy, kun koulutuksen ajankohta varmistuu.

Lisätietoja

Tuulikki Harju-Hytönen, opettaja,
tuulikki.harju-hytonen@seurakuntaopisto.fi
p. 040 529 6615