Ammattina esimies – ennakoiva ja valmentava lähijohtaminen

Tule kehittämään esimiestaitojasi lokakuussa 2020 käynnistyvään koulutukseen

Koulutus on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveysalan esimiestehtävissä toimiville sekä uusille esimiehille. Tavoitteena on käsitellä kattavasti lähijohtamisen sisältöä, toimintatapoja ja ajankohtaisia muutoksia. Koulutuksen asiantuntijoina toimivat Aktiivi-Instituutin kokeneet työelämävalmentajat ja opintojen etenemisestä vastaa Seurakuntaopisto.

Johda rohkeasti!

Koulutuksen toteutus

Opintojen aikana suoritat lähiesimiestyön ammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus on työpaikalla ja omien työtehtävien kautta tapahtuvaa oppimista. Lähipäivät täydentävät ja syventävät tutkinnon suorittamiseksi vaadittavaa osaamista. Tutkinto suoritetaan näyttämällä osaaminen käytännön työtehtävissä aidoissa työtilanteissa

Lähipäivät ovat Aktiivi-Instituutin koulutustiloissa, osoite on Mikonkatu 8 A, Helsinki.

Aikataulu

Koulutus toteutetaan 5.10.2020 – 28.5.2021.

Tervetuloa kohti hyvää johtajuutta, 5.10.2020 klo 10-16.45

  • Orientaatio, lähiesimiestyöskentely opintojen aikana ja oman esimiesroolin kirkastaminen, Tuulikki Harju-Hytönen, Seurakuntaopisto

Valmentava ja vuorovaikutteinen esimiestyö, 6.10.2020 klo 8.30-15.00

  • Valmentava johtaminen ja valmennus-taitojen kehittäminen, Reijo Jouttimäki, Aktiivi-Instituutti
  • Vuorovaikutustilanteet ja ratkaisukeskeinen toiminta, Emma Nordback, Aktiivi-Instituutti

Perehdyttäminen ja työnopastus, työlain­säädäntö, 11.11.2020 klo 10-16.45

  • Suunnitelmallinen perehdyttäminen, ryhmä­dynamiikan huomioiminen sekä ohjaamisen keinot, Aila Peippo-Pasuri, Aktiivi-Instituutti
  • Esimiehen työssä esiintyvät työsuhdekysy­mykset, Rikhard Zitting, Aktiivi-Instituutti

Johtamalla työhyvinvointiin,10.12.2020 klo 10-16.45

  • Esimiehen ja henkilöstön työnhyvinvoinnis­ta huolehtiminen sekä johtamisen merkitys työhyvinvointiin vaikuttavana tekijänä, Aila Peippo-Pasuri, Aktiivi-Instituutti

Ensimmäinen näyttö tammikuussa 2021. Näytön suunnittelu- ja arviointikoulutus toteutetaan etäyhteyksien avulla kaksi kertaa opintojen aikana

Vuorovaikutustilanteiden hallinta, työsopimusasiat, 16.2.2021 klo 10-16.45

  • Moninaisuus esimiestyössä, Emma Nordback, Aktiivi-Instituutti
  • Työsopimus ja yhteistoiminta, Rikhard Zitting, Aktiivi-Instituutti

Osaaminen organisaation menestystekijänä, 24.3.2021 klo 10-16.45

  • Henkilöstön, työyhteisön ja itsensä kehittäminen, Reijo Jouttimäki, Aktiivi-Instituutti

Kehittämistehtävien esittäminen ja palau­tekeskustelu, 3.5.2021 klo 10-16.45 ja 4.5.2021 klo 8.30-15.00 Reijo Jouttimäki, Aktiivi-Instituutti ja Tuulikki Harju-Hytönen, Seurakuntaopisto

Toinen ja kolmas näyttö toukokuussa 2021

Valmistuminen 28.5.2021

Kustannukset

Oppisopimuskoulutuksena osallistumismaksu on 100 euroa. Hae lomakkeella koulutukseen Lähiesimiestyön ammattitutkinto.

Haku

Haku sähköisellä lomakkeella viimeistään 5.9.2020.

Lisätietoja

Tuulikki Harju-Hytönen, opettaja,
tuulikki.harju-hytonen@seurakuntaopisto.fi
p. 040 529 6615

Tulosta esite