Ammattina esimies – ennakoiva ja valmentava lähijohtaminen

Tule kehittämään esimiestaitojasi huhtikuussa 2021 käynnistyvään koulutukseen

Koulutus on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveysalan esimiestehtävissä toimiville sekä uusille esimiehille. Tavoitteena on käsitellä kattavasti lähijohtamisen sisältöä, toimintatapoja ja ajankohtaisia muutoksia. Koulutuksen asiantuntijoina toimivat Aktiivi-Instituutin kokeneet työelämävalmentajat ja opintojen etenemisestä vastaa Seurakuntaopisto.

Johda rohkeasti!

Koulutuksen toteutus

Opintojen aikana suoritat lähiesimiestyön ammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus on työpaikalla ja omien työtehtävien kautta tapahtuvaa oppimista. Lähipäivät täydentävät ja syventävät tutkinnon suorittamiseksi vaadittavaa osaamista. Tutkinto suoritetaan näyttämällä osaaminen käytännön työtehtävissä aidoissa työtilanteissa

Lähipäivät ovat Aktiivi-Instituutin koulutustiloissa, osoite on Mikonkatu 8 A, Helsinki. Koulutus toteutetaan etätoteutuksena jos koronatilanne niin edellyttää.

Aikataulu

Koulutuksen toteutetaan vuonna 2022.

Kustannukset

Oppisopimuskoulutuksena osallistumismaksu on 100 euroa. Hae lomakkeella koulutukseen Lähiesimiestyön ammattitutkinto.

Haku

Haku sähköisellä lomakkeella käynnistyy, kun koulutuksen ajankohta varmistuu.

Lisätietoja

Tuulikki Harju-Hytönen, opettaja,
tuulikki.harju-hytonen@seurakuntaopisto.fi
p. 040 529 6615