Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

Erityisosaaja verkottuneessa kentässä

Teetkö työtä  lasten ja nuorten ja heidän perheidensä kanssa ? Haluatko päivittää osaamistasi ja verkostoitua lisää muiden ammattilaisten kanssa? Tule suorittamaan lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto Seurakuntaopistolle!

Lasten ja nuorten erityisohjaaja toimii moniammatillisessa yhteistyössä lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tukemiseksi ja hyödyntää yhteiskunnan palvelujärjestelmiä työssään.  Hän tunnistaa lasten ja nuorten erityisyyden ja osaa tukea perheiden osallisuutta omaan hyvinvointiin ja elämänhallintaan.

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, jolla on aiempaa koulutusta ja/tai työkokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä tai muista ohjaus- ja kasvatusalan tehtävistä.

Tutkinnon sisältö

Tutkinto koostuu monipuolisista aihealueista aina erityiskasvatuksesta monikulttuurisuusosaamiseen ja perhetyöhön. Tutkinto rakentuu kolmesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinnonsuorittajan taitoja tarkastellaan erityisohjauksen näkökulmasta huomioiden palveluohjauksen, moniammatillisuuden, työn kehittämisen sekä osallisuuden vahvistamisen alueet. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Lähijaksot toteutetaan päivä- tai iltaopetuksena. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan ja millaista opetusta, ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee. Opinnot kestävät
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 1–2 vuotta.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä. Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Haku

Koulutukseen voi hakeutua joko yksittäinen hakija  tai työyhteisö.

Kustannukset

Koulutusmaksu on 450 euroa. Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Lisätietoja

Lapua

Sari Peltokangas, palvelupäällikkö, sari.peltokangas@seurakuntaopisto.fi, p. 044 758 3425

Jaakkima

Helena Markkanen, aluejohtaja, helena.markkanen@seurakuntaopisto.fi, p. 050 400 5084
Opintotoimisto, opintotoimisto.jaakkima@seurakuntaopisto.fi, p. (05) 669 0300

Terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa

Tulosta esite