Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

Erityisosaaja verkottuneessa kentässä

Teetkö työtä  lasten ja nuorten ja heidän perheidensä kanssa ? Haluatko päivittää osaamistasi ja verkostoitua lisää muiden ammattilaisten kanssa? Tule suorittamaan lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto Seurakuntaopistolle!

Lasten ja nuorten erityisohjaaja toimii moniammatillisessa yhteistyössä lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tukemiseksi ja hyödyntää yhteiskunnan palvelujärjestelmiä työssään.  Hän tunnistaa lasten ja nuorten erityisyyden ja osaa tukea perheiden osallisuutta omaan hyvinvointiin ja elämänhallintaan.

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, jolla on aiempaa koulutusta ja/tai työkokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä tai muista ohjaus- ja kasvatusalan tehtävistä.

Tutkinnon sisältö

Tutkinto koostuu monipuolisista aihealueista aina erityiskasvatuksesta monikulttuurisuusosaamiseen ja perhetyöhön. Tutkinto rakentuu kolmesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinnonsuorittajan taitoja tarkastellaan erityisohjauksen näkökulmasta huomioiden palveluohjauksen, moniammatillisuuden, työn kehittämisen sekä osallisuuden vahvistamisen alueet. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Ammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunnattu joustava tutkinnon suoritustapa. Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta, työssä oppimisesta sekä aidoissa työtilanteissa tapahtuvista tutkintotilaisuuksista. Lähijaksot toteutetaan päivä- tai iltaopetuksena. Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan opinnoille henkilökohtainen suunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi alaan liittyvä koulutus ja osaaminen. Opinnot kestävät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 1–2 vuotta.

Haku

Koulutukseen voi hakeutua joko yksittäinen hakija  tai työyhteisö.

Kustannukset

Aikuiskoulutuksen koulutusmaksu on 450 euroa ja tutkintomaksu 58 euroa.
Oppisopimuskoulutus on maksutonta ja opiskelija maksaa vain 58 euron tutkintomaksun.

Lisätietoja

Järvenpää

Opinto-ohjaaja Riikka Tassi, riikka.tassi@seurakuntaopisto.fi, p. 044 906 3233
Opintotoimisto, opintotoimisto.jarvenpaa@seurakuntaopisto.fi, p. 044 358 8966

Pieksämäki

Opettaja Tuula Kinnunen, tuula.kinnunen@seurakuntaopisto.fi, p. 040 358 4010
Opintotoimisto, opintotoimisto.pieksamaki@seurakuntaopisto.fi, p. 040 351 3909 ja p. 040 350 9150

Lapua

Lehtori Kirsti Panula, kirsti.panula@seurakuntaopisto.fi, p. 044 760 4244

Jaakkima

Koulutusjohtaja Helena Markkanen, helena.markkanen@seurakuntaopisto.fi, p. 050 400 5084
Opintotoimisto, opintotoimisto.jaakkima@seurakuntaopisto.fi, p. (05) 669 0300

Terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa

Tulosta esite

Lisätietoa tilauskoulutuksesta

Haku ammatilliseen koulutukseen