Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyö muutoksessa – ihminen keskiössä

Haluaisitko kehittyä mielenterveys- ja päihdetyössä? Kohtaatko työssäsi mielenterveys- ja päihdeasiakkaita?

Seurakuntaopistossa voit syventää mielenterveys- ja päihdetyön osaamistasi opiskelemalla mielenterveys- ja päihdetyön ammatti- tai erikoisammattitutkinnon. Molempien tutkintojen kautta lisäät osaamistasi kohdataksesi mielenterveys- ja päihdeasiakkaita työelämässä. Opiskelu sisältää koulutuspäiviä, itsenäistä opiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lopuksi osaaminen näytetään aidoissa työtehtävissä näyttöpäivien aikana.

Jokaiselle opiskelijalle suunnitellaan yksilöllinen opintopolku, jossa huomioidaan kaikki jo olemassa oleva osaaminen.

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon (150 osp) avulla saat mm. tietoa päihde- ja mielenterveyshäiriöistä, keinoja tunnistaa niitä sekä käsitellä niihin liittyviä asioita asiakkaan sekä hänen lähiverkostonsa kanssa. Valinnaisista tutkinnon osista voit valita kaksi sinua kiinnostavaa aihetta: digitaalisessa vuorovaikutuksessa toimiminen, laajentuvassa yhteisössä toimiminen tai mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttö.

Tutkinnon sisältö

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto (150 osaamispistettä) muodostuu pakollisista tutkinnon osista (100 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (50 osp).

Tutkinnon pakolliset osat, 100 osp

  • Ammatillisuuden toteuttaminen mielenterveys- ja päihdetyössä, 50 osp
  • Lähi- ja läheisverkostoissa toimiminen, 50 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 50 osp

  • Digitaalisessa vuorovaikutuksessa toimiminen, 25 osp
  • Laajentuvassa yhteistyössä toimiminen, 25 osp
  • Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen, 25 osp

Valinnaisena tutkinnon osana voi suorittaa myös tutkinnon osan ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. Tutustu 1.8.2018 voimaan tulleisiin tutkinnon perusteisiin.

Lue myös tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa.

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Lähijaksot toteutetaan päivä- tai iltaopetuksena. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan ja millaista opetusta, ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee. Opinnot kestävät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 1–2 vuotta.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä. Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Haku

Toteutamme koulutusta tällä hetkellä räätälöitynä koulutuksena työyhteisöille.

Kustannukset

Koulutusmaksu on 450 euroa. Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Lisätietoja koulutuksesta

Järvenpää

Marianna Kultalahti, koulutussuunnittelija,
marianna.kultalahti@seurakuntaopisto.fi,
p. 044 299 0676

Pieksämäki

Jenni Junttila, opinto-ohjaaja,
jenni.junttila@seurakuntaopisto.fi,
p. 040 680 2883

Jaakkima

Heli Mursinoff-Loikkanen, vs. koulutuspäällikkö,
heli.mursinoff@seurakuntaopisto.fi,
p. 044 063 4425

Lisätietoja oppisopimuksesta

Leena Seppälä, oppisopimuskoordinaattori,
leena.seppala@seurakuntaopisto.fi,
p. 044 358 9038

Heli Pettinen, opintohallinnon assistentti,
heli.pettinen@seurakuntaopisto.fi,
p. 040 665 8222

Mielenterveys- ja päihtyön koulutus on prosessi, jonka eri vaiheisiin voi liittyä monenlaisia kysymyksiä. Tämän blogin sivuille on koottu materiaalia näyttöprosessin tueksi.