Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön monipuolinen osaaja ja kehittäjä

Työskenteletkö mielenterveys- ja tai päihdetyössä? Haluatko täydentää ammattitaitoasi? Syvennä osaamistasi suorittamalla mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto.

Tutkinnon sisältö

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon (180 osp) suorittanut hallitsee syvällisesti mielenterveys- ja päihdetyön työprosessin ja sen edellyttämät toimintatavat. Koulutus lisää valmiuksia kohdata asiakas ja hänen lähiverkostonsa ammatillisessa ja tavoitteellisessa yhteistyösuhteessa. Pakollisten tutkinnon osien lisäksi (mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen sekä mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät) perehdytään oman valinnan pohjalta joko lasten ja nuorten tai ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyön erityiskysymyksiin. Toisen valinnaisen tutkinnon osan voi valita jostain toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Lähijaksot toteutetaan päivä- tai iltaopetuksena. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan ja millaista opetusta, ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee. Opinnot kestävät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 1–2 vuotta. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Lue myös tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä. Erikoisammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Haku

Toteutamme koulutusta tällä hetkellä räätälöitynä koulutuksena työyhteisöille.

Kustannukset

Koulutuksen osallistumismaksu on 450 euroa. Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Lisätietoja

Järvenpään kampus

Marianna Kultalahti, koulutussuunnittelija,
marianna.kultalahti@seurakuntaopisto.fi,
p. 044 299 0676

Riikka Tassi, opinto-ohjaaja,
riikka.tassi@seurakuntaopisto.fi,
p. 044 906 3233

Opintotoimisto,
opintotoimisto.jarvenpaa@seurakuntaopisto.fi,
p. 044 358 8966

Lisätietoja

Pieksämäen kampus

Jenni Junttila, opinto-ohjaaja,
jenni.junttila@seurakuntaopisto.fi,
p. 040 680 2883 

Opintotoimisto,
opintotoimisto.pieksamaki@seurakuntaopisto.fi,
p. 040 350 9150

Mielenterveys- ja päihtyön koulutus on prosessi, jonka eri vaiheisiin voi liittyä monenlaisia kysymyksiä. Tämän blogin sivuille on koottu materiaalia näyttöprosessin tueksi.