Päihdetyön ammattitutkinto

Päihdetyön erikoisosaaja asiakkaan ja läheisten tukena

Oletko kiinnostunut lisäämään jo aikaisemmin hankittua sosiaali-/terveysalan osaamistasi tai kokoamaan sinulla jo olemassa olevan ammattitaitosi päihdetyön ammattitutkinnoksi? Tule Seurakuntaopistolle suorittamaan päihdetyön ammattitutkinto!

Päihdetyön ammattitutkinto antaa valmiudet työskennellä sekä julkisen, yksityisen että kolmannen sektorin päihdepalveluiden toiminnassa. Työ on vastuullista, asiakkaiden/potilaiden hoitoon ja kuntouttamiseen liittyvää yksilö- tai ryhmätyötä. Työn lähtökohtana on ihmisen arvostaminen ja tukeminen tasa-arvoisena yksilönä.

Tutkinnon sisältö

Päihdetyön ammattitutkinnon suorittaminen antaa opiskelijalle valmiuksia hoitaa ammattialansa monipuolisia työtehtäviä asiakastyössä. Hän osaa hyödyntää työssään kokemustaan ja alansa laaja-alaista teoriatietoa.

Ammattitutkinnon suorittaja toteuttaa ja arvioi tehtäväalueensa työprosesseja, työmenetelmiä ja työn laatua. Hän vastaa omasta työstään ja työskentelee turvallisuustekijät huomioon ottaen. Lisäksi hän kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan.

Päihdetyön ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää kahden pakollisen ja vähintään kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista. Vähintään yhden valinnaisen tutkinnon osan tulee olla tutkinnon osista 3.3–3.5. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Ammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunnattu joustava tutkinnon suoritustapa. Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta, työssä oppimisesta sekä aidoissa työtilanteissa tapahtuvista tutkintotilaisuuksista. Lähijaksot toteutetaan päivä- tai iltaopetuksena. Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan opinnoille henkilökohtainen suunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi alaan liittyvä koulutus ja osaaminen. Opinnot kestävät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 1–2 vuotta.

Haku

Koulutukseen voi hakeutua joko yksittäinen hakija tai työyhteisö.

Kustannukset

Aikuiskoulutuksen koulutusmaksu on 450 euroa ja tutkintomaksu 58 euroa.
Oppisopimuskoulutus on maksutonta ja opiskelija maksaa vain 58 euron tutkintomaksun.

Lisätietoja

Järvenpää

Opinto-ohjaaja Riikka Tassi, riikka.tassi@seurakuntaopisto.fi, p. 044 906 3233
Opintotoimisto, opintotoimisto.jarvenpaa@seurakuntaopisto.fi, p. 044 358 8966

Pieksämäki

Opintotoimisto: opintotoimisto.pieksamaki@seurakuntaopisto.fi, p. 040 3513909 ja p. 040 3509150

Terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa