Päihdetyön ammattitutkinto

Päihdetyön erikoisosaaja asiakkaan ja läheisten tukena

Oletko kiinnostunut lisäämään jo aikaisemmin hankittua sosiaali-/terveysalan osaamistasi tai kokoamaan sinulla jo olemassa olevan ammattitaitosi päihdetyön ammattitutkinnoksi? Tule Seurakuntaopistolle suorittamaan päihdetyön ammattitutkinto!

Päihdetyön ammattitutkinto antaa valmiudet työskennellä sekä julkisen, yksityisen että kolmannen sektorin päihdepalveluiden toiminnassa. Työ on vastuullista, asiakkaiden/potilaiden hoitoon ja kuntouttamiseen liittyvää yksilö- tai ryhmätyötä. Työn lähtökohtana on ihmisen arvostaminen ja tukeminen tasa-arvoisena yksilönä.

Tutkinnon sisältö

Päihdetyön ammattitutkinnon suorittaminen antaa opiskelijalle valmiuksia hoitaa ammattialansa monipuolisia työtehtäviä asiakastyössä. Hän osaa hyödyntää työssään kokemustaan ja alansa laaja-alaista teoriatietoa.

Ammattitutkinnon suorittaja toteuttaa ja arvioi tehtäväalueensa työprosesseja, työmenetelmiä ja työn laatua. Hän vastaa omasta työstään ja työskentelee turvallisuustekijät huomioon ottaen. Lisäksi hän kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan.

Päihdetyön ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää kahden pakollisen ja vähintään kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista. Vähintään yhden valinnaisen tutkinnon osan tulee olla tutkinnon osista 3.3–3.5. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Lähijaksot toteutetaan päivä- tai iltaopetuksena. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan ja millaista opetusta, ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee. Opinnot kestävät
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 1–2 vuotta.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä. Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Haku

Koulutukseen voi hakeutua joko yksittäinen hakija tai työyhteisö.

Kustannukset

Koulutusmaksu on 450 euroa. Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Lisätietoja

Järvenpää

Riikka Tassi, opinto-ohjaaja, riikka.tassi@seurakuntaopisto.fi, p. 044 906 3233
Opintotoimisto, opintotoimisto.jarvenpaa@seurakuntaopisto.fi, p. 044 358 8966

Pieksämäki

Opintotoimisto: opintotoimisto.pieksamaki@seurakuntaopisto.fi, p. 040 350 9150

Terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa