Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Psykiatrisen hoitoalan monipuolinen osaaja ja kehittäjä

Työskenteletkö mielenterveys- ja tai päihdetyössä Oletko kiinnostunut täydentämään ammattitaitoasi? Päivitä osaamistasi suorittamalla uusi mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto Seurakuntaopistolla. Tutkinnon suorittanut työskentelee erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyön erityistä osaamista edellyttävissä asiantuntijatehtävissä sosiaali- ja terveysalalla.

Tutkinnon sisältö

Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto koostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Lähijaksot toteutetaan päivä- tai iltaopetuksena. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan ja millaista opetusta, ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee. Opinnot kestävät
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 1–2 vuotta.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä. Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Haku

Koulutukseen voi hakeutua joko yksittäinen hakija tai työyhteisö.

Kustannukset

Koulutusmaksu on 508 euroa. Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Lisätietoja: Järvenpään kampus

Marianna Kultalahti, koulutussuunnittelija, marianna.kultalahti@seurakuntaopisto.fi, p. 044 299 0676
Riikka Tassi, opinto-ohjaaja, riikka.tassi@seurakuntaopisto.fi, p. 044 906 3233
Opintotoimisto, opintotoimisto.jarvenpaa@seurakuntaopisto.fi, p. 044 358 8966

Lisätietoja: Pieksämäen kampus

Merja Reunanen, opettaja, merja.reunanen@seurakuntaopisto.fi, p. 0400 372 090
Opintotoimisto, opintotoimisto.pieksamaki@seurakuntaopisto.fi, p. 040 350 9150

Terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa