Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto

Romanikulttuurin osaaja ja ohjaaja

Toimitko romanikysymysten parissa? Haluatko lisätä taitojasi moniammatillisten verkostojen kanssa toimimisessa? Haluatko koota ja osoittaa jo hankitun työkokemuksesi ammattitutkinnoksi? Tule suorittamaan romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto Seurakuntaopistolle!

Tutkinto tarjoaa ammattinimikkeen esimerkiksi viranomaisverkostoissa, kunnissa ja järjestöissä toimiville henkilöille tai kulttuuritapahtumien kautta vaikuttaville toimijoille. Ammattitutkinnon suorittanut hallitsee monen suuntaisen viestinnän kulttuurisissa kysymyksissä sekä tuntee palveluohjauksen dynamiikan.

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo aiempaa koulutusta ja työkokemusta ohjaus- ja kasvatusalan tehtävistä tai alalle aikoville. Seuraavan koulutuksen lähiopetus alkaa 13.3.2018 Järvenpään kampuksella.

Tutkinnon sisältö

Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää kolmen pakollisen ja yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista. Ensimmäinen, toinen ja kolmas tutkinnon osa ovat kaikille tutkinnon suorittajille pakollisia, neljäs tutkinnon osa valitaan neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto on valmis, kun kolme pakollista osaa ja yksi valinnainen tutkinnon osa on suoritettu hyväksytysti. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Lähijaksot toteutetaan päivä- tai iltaopetuksena. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan ja millaista opetusta, ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee. Opinnot kestävät
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 1–2 vuotta.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä. Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Haku

Koulutukseen voi hakeutua joko yksittäinen hakija tai työyhteisö. Sähköinen hakulomake on koulutuskalenterissa.

Kustannukset

Koulutusmaksu on 450 euroa. Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Lisätietoja

Kathy Metsälä, lehtori, kathy.metsala@seurakuntaopisto.fi, p. 044 712 4986
Riikka Tassi, opinto-ohjaaja, riikka.tassi@seurakuntaopisto.fi, p. 044 906 3233
Opintotoimisto, opintotoimisto.jarvenpaa@seurakuntaopisto.fi, p. 044 358 8966

Lisätietoa tilauskoulutuksesta

Haku ammatilliseen koulutukseen