Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto

Romanikulttuurin osaaja ja ohjaaja

Toimitko romanikysymysten parissa? Haluatko lisätä taitojasi moniammatillisten verkostojen kanssa toimimisessa? Haluatko koota ja osoittaa jo hankitun työkokemuksesi ammattitutkinnoksi? Tule suorittamaan romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto Seurakuntaopistolle!

Tutkinto tarjoaa ammattinimikkeen esimerkiksi viranomaisverkostoissa, kunnissa ja järjestöissä toimiville henkilöille tai kulttuuritapahtumien kautta vaikuttaville toimijoille. Ammattitutkinnon suorittanut hallitsee monen suuntaisen viestinnän kulttuurisissa kysymyksissä sekä tuntee palveluohjauksen dynamiikan.

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo aiempaa koulutusta ja työkokemusta ohjaus- ja kasvatusalan tehtävistä tai alalle aikoville.

Tutkinnon sisältö

Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää kolmen pakollisen ja yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista. Ensimmäinen, toinen ja kolmas tutkinnon osa ovat kaikille tutkinnon suorittajille pakollisia, neljäs tutkinnon osa valitaan neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto on valmis, kun kolme pakollista osaa ja yksi valinnainen tutkinnon osa on suoritettu hyväksytysti. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Ammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunnattu joustava tutkinnon suoritustapa. Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta, työssä oppimisesta sekä aidoissa työtilanteissa tapahtuvista tutkintotilaisuuksista. Lähijaksot toteutetaan päivä- tai iltaopetuksena. Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan opinnoille henkilökohtainen suunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi alaan liittyvä koulutus ja osaaminen. Opinnot kestävät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 1–2 vuotta.

Haku

Koulutukseen voi hakeutua joko yksittäinen hakija tai työyhteisö.

Kustannukset

Aikuiskoulutuksen koulutusmaksu on 450 euroa ja tutkintomaksu 58 euroa.
Oppisopimuskoulutus on maksutonta ja opiskelija maksaa vain 58 euron tutkintomaksun.

Lisätietoja

Järvenpää

Opinto-ohjaaja Riikka Tassi, riikka.tassi@seurakuntaopisto.fi, p. 044 906 3233
Opintotoimisto, opintotoimisto.jarvenpaa@seurakuntaopisto.fi, p. 044 358 8966

Lisätietoa tilauskoulutuksesta

Haku ammatilliseen koulutukseen