Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto

Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkintoon ei voi hakeutua 31.12.2018 jälkeen

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä tutkinnon nimi ja perusteet muuttuvat. Uusi nimi 1.1.2019 alkaen on kasvatuksen ja ohjauksen ammattitutkinto.

Tutkinnossa on viisi osaamisalaa:

  • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osaamisala
  • Perhepäivähoidon osaamisala
  • Romanityön osaamisala
  • Kasvatuksen osaamisala
  • Ohjauksen osaamisala.

Opiskelijalla, joka on aloittanut romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinnon suorittamisen vuonna 2018 tai sitä ennen, on oikeus suorittaa tutkinto loppuun niiden tutkinnon perusteiden mukaisesti, joiden mukaan hän on aloittanut opinnot. Suoritusaikaa on 31.12.2021 asti.


Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto

Romanikulttuurin osaaja ja ohjaaja

Toimitko romanikysymysten parissa? Haluatko lisätä taitojasi moniammatillisten verkostojen kanssa toimimisessa? Haluatko koota ja osoittaa jo hankitun työkokemuksesi ammattitutkinnoksi? Tule suorittamaan romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto Seurakuntaopistolle!

Tutkinto tarjoaa ammattinimikkeen esimerkiksi viranomaisverkostoissa, kunnissa ja järjestöissä toimiville henkilöille tai kulttuuritapahtumien kautta vaikuttaville toimijoille. Ammattitutkinnon suorittanut hallitsee monen suuntaisen viestinnän kulttuurisissa kysymyksissä sekä tuntee palveluohjauksen dynamiikan.

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo aiempaa koulutusta ja työkokemusta ohjaus- ja kasvatusalan tehtävistä tai alalle aikoville. Seuraavan koulutuksen lähiopetus alkaa 13.3.2018 Järvenpään kampuksella.

Tutkinnon sisältö

Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää kolmen pakollisen ja yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista. Ensimmäinen, toinen ja kolmas tutkinnon osa ovat kaikille tutkinnon suorittajille pakollisia, neljäs tutkinnon osa valitaan neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto on valmis, kun kolme pakollista osaa ja yksi valinnainen tutkinnon osa on suoritettu hyväksytysti. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Lähijaksot toteutetaan päivä- tai iltaopetuksena. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan ja millaista opetusta, ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee. Opinnot kestävät
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 1–2 vuotta.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä. Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Kustannukset

Koulutusmaksu on 450 euroa. Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Lisätietoja

Riikka Tassi, opinto-ohjaaja, riikka.tassi@seurakuntaopisto.fi, p. 044 906 3233
Opintotoimisto, opintotoimisto.jarvenpaa@seurakuntaopisto.fi, p. 044 358 8966

Lisätietoa tilauskoulutuksesta

Haku ammatilliseen koulutukseen