Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto

Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkintoon ei voi hakeutua 31.12.2018 jälkeen

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä tutkinnon nimi ja perusteet muuttuvat. Uusi nimi 1.1.2019 alkaen on kasvatuksen ja ohjauksen erikoisammattitutkinto.

Opiskelijalla, joka on aloittanut romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinnon suorittamisen vuonna 2018 tai sitä ennen, on oikeus suorittaa tutkinto loppuun niiden tutkinnon perusteiden mukaisesti, joiden mukaan hän on aloittanut opinnot. Suoritusaikaa on 31.12.2021 asti.


Romanikulttuurin osaaja ja ohjaaja

Toimitko romaniasioissa vaativissa asiantuntijatehtävissä? Edistätkö työssäsi romanien yhdenvertaisuutta kielen ja kulttuurin parissa? Toimitko kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä romanikysymyksissä? Haluatko lisätä taitojasi moniammatillisten verkostojen kanssa toimimisessa? Haluatko koota ja osoittaa jo olemassa olevan työkokemuksesi tutkinnoksi? Tule suorittamaan romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto Seurakuntaopistolle!

Tutkinto tarjoaa ammattinimikkeen esimerkiksi viranomaisverkostoissa, kunnissa ja järjestöissä toimiville henkilöille tai kulttuuritapahtumien kautta vaikuttaville toimijoille.

Tutkinnon sisältö

Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto koostuu yhdestä pakollisesta tutkinnonosasta ja neljästä valinnaisesta, joista valitaan yksi. Tutkinnon sisällössä korostuu romanikulttuurin ja aseman edistäminen sekä vahvat asiantuntijataidot monipuolisissa ja haastavissa työtehtävissä.

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Lähijaksot toteutetaan päivä- tai iltaopetuksena. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan ja millaista opetusta, ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee. Opinnot kestävät
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 1–2 vuotta.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä. Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Haku

Koulutukseen voi hakeutua joko yksittäinen hakija tai työyhteisö. Koulutukseen on jatkuva haku.

Kustannukset

Koulutusmaksu on 450 euroa. Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Lisätietoja: Järvenpää

Riikka Tassi, opinto-ohjaaja, riikka.tassi@seurakuntaopisto.fi, p. 044 906 3233
Opintotoimisto, opintotoimisto.jarvenpaa@seurakuntaopisto.fi, p. 044 358 8966

Lisätietoa tilauskoulutuksesta

Haku ammatilliseen koulutukseen