Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto

Romanikulttuurin osaaja ja ohjaaja

Toimitko romaniasioissa vaativissa asiantuntijatehtävissä? Edistätkö työssäsi romanien yhdenvertaisuutta kielen ja kulttuurin parissa? Toimitko kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä romanikysymyksissä? Haluatko lisätä taitojasi moniammatillisten verkostojen kanssa toimimisessa? Haluatko koota ja osoittaa jo olemassa olevan työkokemuksesi tutkinnoksi? Tule suorittamaan romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto Seurakuntaopistolle!

Tutkinto tarjoaa ammattinimikkeen esimerkiksi viranomaisverkostoissa, kunnissa ja järjestöissä toimiville henkilöille tai kulttuuritapahtumien kautta vaikuttaville toimijoille.

Tutkinnon sisältö

Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto koostuu yhdestä pakollisesta tutkinnonosasta ja neljästä valinnaisesta, joista valitaan yksi. Tutkinnon sisällössä korostuu romanikulttuurin ja aseman edistäminen sekä vahvat asiantuntijataidot monipuolisissa ja haastavissa työtehtävissä.

Ammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunnattu joustava tutkinnon suoritustapa. Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta, työssä oppimisesta sekä aidoissa työtilanteissa tapahtuvista tutkintotilaisuuksista. Lähijaksot toteutetaan päivä- tai iltaopetuksena. Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan opinnoille henkilökohtainen suunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi alaan liittyvä koulutus ja osaaminen. Opinnot kestävät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 1–2 vuotta.

Haku

Koulutukseen voi hakeutua joko yksittäinen hakija tai työyhteisö. Koulutukseen on jatkuva haku.

Kustannukset

Aikuiskoulutuksen koulutusmaksu on 450 euroa ja tutkintomaksu 58 euroa.
Oppisopimuskoulutus on maksutonta ja opiskelija maksaa vain 58 euron tutkintomaksun.

Lisätietoja

Järvenpää

Lehtori Kathy Metsälä, kathy.metsala@seurakuntaopisto.fi, p. 044 712 4986
Opinto-ohjaaja Riikka Tassi, riikka.tassi@seurakuntaopisto.fi, p. 044 906 3233
Opintotoimisto, opintotoimisto.jarvenpaa@seurakuntaopisto.fi, p. 044 358 8966

Lisätietoa tilauskoulutuksesta

Haku ammatilliseen koulutukseen