Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto

Romanikulttuurin osaaja ja ohjaaja

Toimitko romaniasioissa vaativissa asiantuntijatehtävissä? Edistätkö työssäsi romanien yhdenvertaisuutta kielen ja kulttuurin parissa? Toimitko kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä romanikysymyksissä? Haluatko lisätä taitojasi moniammatillisten verkostojen kanssa toimimisessa? Haluatko koota ja osoittaa jo olemassa olevan työkokemuksesi tutkinnoksi? Tule suorittamaan romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto Seurakuntaopistolle!

Tutkinto tarjoaa ammattinimikkeen esimerkiksi viranomaisverkostoissa, kunnissa ja järjestöissä toimiville henkilöille tai kulttuuritapahtumien kautta vaikuttaville toimijoille.

Tutkinnon sisältö

Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto koostuu yhdestä pakollisesta tutkinnonosasta ja neljästä valinnaisesta, joista valitaan yksi. Tutkinnon sisällössä korostuu romanikulttuurin ja aseman edistäminen sekä vahvat asiantuntijataidot monipuolisissa ja haastavissa työtehtävissä.

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Lähijaksot toteutetaan päivä- tai iltaopetuksena. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan ja millaista opetusta, ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee. Opinnot kestävät
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 1–2 vuotta.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä. Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Haku

Koulutukseen voi hakeutua joko yksittäinen hakija tai työyhteisö. Koulutukseen on jatkuva haku.

Kustannukset

Koulutusmaksu on 450 euroa. Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Lisätietoja: Järvenpää

Kathy Metsälä, lehtori, kathy.metsala@seurakuntaopisto.fi, p. 044 712 4986
Riikka Tassi, opinto-ohjaaja, riikka.tassi@seurakuntaopisto.fi, p. 044 906 3233
Opintotoimisto, opintotoimisto.jarvenpaa@seurakuntaopisto.fi, p. 044 358 8966

Lisätietoa tilauskoulutuksesta

Haku ammatilliseen koulutukseen