Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto

Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinnon suorittanut toimii valitsemastaan osaamisalasta riippuen esimerkiksi suntiona tai vahtimestarina seurakunnissa tai työntekijänä hautauspalvelualan yrityksissä. Tutkinnon osaamisalat ovat

  • seurakuntapalvelun osaamisala, tutkintonimike suntio
  • hautauspalvelun osaamisala, tutkintonimike hautaustoimistotyöntekijä.

Suntiona on valmistelet ja huolehdit kirkon tai seurakunnan tiloista erilaisia toimituksia varten. Huolehdit tilojen siisteyden lisäksi myös turvallisuudesta. Voit suuntautua seurakuntatilojen puhtaanapidon ja keittiötoiminnan hoitamiseen, seurakunnassa toimivien työntekijöiden tai vapaaehtoisten ohjaamiseen ja perehdyttämiseen, erilaisista hautauksista huolehtimiseen tai hautausmaan hoidon suunnitteluun ja toteuttamiseen. Seurakuntapalvelun osaamisalan suorittanut voi toimia esimerkiksi suntion, vahtimestarin tai hautausmaatyöntekijän tehtävissä seurakunnassa.

Hautauspalvelualan osaamisalan suorittaneena toimit työntekijänä hautauspalvelualan yrityksessä. Työskentelet muun muassa asiakaspalvelu- ja myyntityössä hautaustoimistossa, järjestät hautaukseen liittyviä toimenpiteitä, uskonnollisen hautaan siunaamisen yhteistyössä seurakunnan kanssa tai tunnustuksettoman jäähyväistilaisuuden.

Lisäksi  voit suuntautua eri uskonnollisten yhteisöjen jäsenten ja uskonnottomien hautauksien järjestämiseen, vainajan kuljetusjärjestelyistä vastaamiseen, asiakkaan palveluun perunkirjoituksessa ja kuolinpesän talousasioissa tai hautauspalvelujen markkinoinnin ja viestinnän hoitamiseen.

Tutkinnon perusteet

Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinnon perusteet tulivat voimaan 1.8.2018 ja tutkinto korvaa suntion ammattitutkinnon.

Tutkinto soveltuu sekä alanvaihtajalle, että henkilölle, jolla on jo aiempaa koulutusta ja/tai työkokemusta seurakunnan tai hautaustoimiston tehtävissä. Tutkinnon suorittaminen edellyttää kahden pakollisen ja kolmen valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.  Myös yksittäisen tutkinnon osan suorittaminen on mahdollista.

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta ja työelämässä oppimisesta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan, miten hän saavuttaa tavoitteeksi asetetun osaamisen ja millaista opetusta, ohjausta ja tukea hän tarvitsee. Opiskelija osoittaa osaamisen työpaikalla näytöissä, jotka ovat aitoja työtehtäviä ja asiakaspalvelutilanteita.  Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat. Opinnot kestävät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 1–2 vuotta. Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Lue lisää tutkinnon perusteista

Kustannukset

Koulutusmaksu on 450 euroa. Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Haku

Haku Järvenpään koulutukseen, sähköinen lomake
Haku Kaustisen koulutukseen, sähköinen lomake

Lisätietoja koulutuksesta Järvenpäässä

Heli Mäkinen, lehtori,
heli.makinen@seurakuntaopisto.fi,
p. 044 906 0660

Riikka Tassi, opinto-ohjaaja,
riikka.tassi@seurakuntaopisto.fi,
p. 044 906 3233

Opintotoimisto,
opintotoimisto.jarvenpaa@seurakuntaopisto.fi,
p. 044 358 8966

Lisätietoja koulutuksesta Kaustisella

Noora Mastokangas, opettaja,
noora.mastokangas@seurakuntaopisto.fi
p. 040 595 0347

Maarit Myllymäki, opinto-ohjaaja,
maarit.myllymaki@seurakuntaopisto.fi
p. 0400 902 165