Suntion ammattitutkinto

Tutkintorakenne on uudistunyt 1.8.2018 eikä Suntion ammattitutkintoon enää voi hakeutua. Uusi tutkinto on Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto. Uudessa tutkinnossa on kaksi osaamisalaa:

  • seurakuntapalvelun osaamisala (suntio)
  • hautauspalvelun osaamisala (hautaustoimistotyöntekijä).

Suntion ammattitutkinnon suorittaminen

Opiskelijalla, joka on aloittanut tutkinnon suorittamisen vuonna 2017 tai sitä ennen, on oikeus suorittaa tutkinto loppuun niiden tutkinnon perusteiden mukaisesti, joiden mukaan hän on aloittanut opinnot. Suoritusaikaa on 31.12.2021 asti.

Opiskelija, joka on aloittanut tutkinnon suorittamisen 1.1.-31.7.2018, siirtyy 1.8.2018 alkaen suorittamaan Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkintoa.

Lisätietoja

Järvenpää

Heli Mäkinen, lehtori, heli.makinen@seurakuntaopisto.fi, p. 044 906 0660
Riikka Tassi, opinto-ohjaaja, riikka.tassi@seurakuntaopisto.fi, p. 044 906 3233
Opintotoimisto, opintotoimisto.jarvenpaa@seurakuntaopisto.fi, p. 044 358 8966