Suntion ammattitutkinto

Tutkintorakenne uudistuu 1.8.2018 ja nykymuotoinen Suntion ammattitutkinto ei ole 1.8.2018 alkaen enää suoritettavissa.  Uusi tutkinto on Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto. Uudessa tutkinnossa on kaksi osaamisalaa:

  • seurakuntapalvelun osaamisala (suntio)
  • hautauspalvelun osaamisala (hautaustoimistotyöntekijä).

Suntio palvelu- ja ihmissuhdetyössä kirkon toimintaympäristöissä

Haluatko olla mukana palvelemassa kanssaihmisiä elämänkaaren eri vaiheissa? Kiinnostaako sinua monipuolinen käytännön työ kirkossa ja seurakunnan palveluammateissa? Tai haluatko kirkonpalvelijan työssäsi hankkia ammattitutkinnon osoittamalla ammattitaitosi? Tule opiskelemaan suntioksi Seurakuntaopistolle! Meillä on vahva ja perinteinen osaaminen kirkon koulutuksissa.

Kirkon palveluskuntaan lukeutuvat suntio, seurakuntamestari, vahtimestari, vahtimestari-siivoja, emäntä, kiinteistönhoitaja, hautausmaamestari jne. Lukuisat ammattinimikkeet kertovat työn monialaisuudesta ja rikkaudesta. Suntion työ on palvelu- ja ihmissuhdetyötä, jossa moniammatillinen yhteistyö ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä.

Suntion ammattitutkinto soveltuu sekä uudelle työntekijälle että henkilölle, jolla on jo aiempaa koulutusta ja/tai työkokemusta seurakunnan tehtävissä. Ammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunnattu joustava tutkinnon suoritustapa.

Tutkinnon sisältö

Tutkinnon suorittaminen edellyttää kahden pakollisen ja kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista hyväksytysti. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Lähijaksot toteutetaan päivä- tai iltaopetuksena. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan ja millaista opetusta, ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee. Opinnot kestävät
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 1–2 vuotta.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä. Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Haku

Koulutukseen haku sähköisellä lomakkeella.

Kustannukset

Koulutusmaksu on 450 euroa. Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Lisätietoja

Järvenpää

Heli Mäkinen, lehtori, heli.makinen@seurakuntaopisto.fi, p. 044 906 0660
Riikka Tassi, opinto-ohjaaja, riikka.tassi@seurakuntaopisto.fi, p. 044 906 3233
Opintotoimisto: opintotoimisto.jarvenpaa@seurakuntaopisto.fi, p. 044 358 8966