Laitoshuoltaja/Toimitilahuoltaja (AT)

Laitoshuoltaja ja toimitilahuoltaja työskentelevät asiakaskohteissa huolehtien tilojen viihtyisyydestä ja siisteydestä asiakkaan kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti. Molemmissa tehtävissä tarvitaan huolellisuutta, asiakaspalvelutaitoja sekä työturvallisuuden huomioimista.

Laitoshuoltaja osaa suunnitella ja toteuttaa ylläpitosiivouksen lisäksi erityiskohteisiin liittyviä tehtäviä ja huolehtia vaaditusta hygieniatasosta.

Toimitilahuoltaja osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisten tilojen perus- ja ylläpitosiivouksen sekä ottaa huomioon pintamateriaalien asettamat vaatimukset siivous- ja hoitomenetelmille.

Puhdistus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

 • Laitoshuoltaja
 • Toimitilahuoltaja

Tutkinto on tarkoitettu

 • lisäkoulutukseksi puhdistuspalvelujen parissa työskenteleville
 • alasta kiinnostuneille uuteen ammattitutkintoon johtavaksi koulutukseksi.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä, ja siihen kuuluu sekä pakollisia tutkinnon osia (60 osp) että valinnaisia tutkinnon osia (90 osp). Valinnaiset tutkinnon osat on suunniteltu yhdessä alueen työnantajien kanssa vastaamaan työtehtävien osaamistarpeita.

Voit myös tehdä yhdistelmätutkinnon, joka kasvattaa työllistymisen mahdollisuuksiasi vielä lisää. Voit ottaa valinnaisia tutkinnon osia esimerkiksi ravintola- ja catering-alan perustutkinnosta, kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta. Esimerkiksi voit täydentää tutkintoasi suurkeittiön ruokatuotantoon tai palvelu- ja jakelukeittiön toimintaan liittyvillä tutkinnon osilla Voit halutessasi hankkia myös yrittäjyysosaamista 30 osp:n laajuisesti.

Tutkinnon muodostuminen

Pakolliset tutkinnon osat 60 osp

 • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15 osp
 • Laitoshygieniapalvelut tai ylläpitosiivouspalvelut 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 90 osp

 • Perussiivouspalvelut 30 osp
 • Uima-allas- ja kylpylätilojen puhtauspalvelut 30 osp
 • Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut 30 osp
 • Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot 10 osp
 • Suurkeittiön ruokatuotanto 24 osp

Tutkinnon suorittaminen

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten hankit tarvittavan osaamisen erilaisissa oppimisympäristöissä ja millaista ohjausta tarvitset.

Ammattitaito osoitetaan näytöissä alan aidoissa työtehtävissä. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä. Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Koulutus alkaa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan sovittuna aikana ja sovitulla tavalla. Koulutus toteutetaan monimuotoisena ja se sisältää lähi-, etä- sekä verkko-opetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Koulutuksen voit suorittaa myös oppisopimuksella.

Kustannukset

Koulutusmaksu on 200 euroa. Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Haku

Haku sähköisellä lomakkeella. Hae tutkintoon Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto. Siirry hakusivulle

Kysy lisää koulutuksesta

Ritva Marjanen, opettaja,
p. 040 706 3723,
ritva.marjanen@seurakuntaopisto.fi

Tiina Parkkinen, koulutuspäällikkö,
p. 040 727 8777,
tiina.parkkinen@seurakuntaopisto.fi

Tulosta esite