Toimitilahuoltajan (AT) ammattitutkinto

Puhdistus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

 • Toimitilahuoltaja

Tutkinto on tarkoitettu

 • lisäkoulutukseksi puhdistuspalvelujen parissa työskenteleville
 • alasta kiinnostuneille.

Tutkinnon suorittaminen

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten hankit tarvittavan osaamisen erilaisissa oppimisympäristöissä ja millaista ohjausta tarvitset.

Ammattitaito osoitetaan näytöissä alan aidoissa työtehtävissä. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä. Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Koulutus alkaa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan sovittuna aikana ja sovitulla tavalla. Koulutus toteutetaan monimuotoisena ja se sisältää lähi-, etä- sekä verkko-opetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Koulutuksen voit suorittaa myös oppisopimuksella.

Tutkinnon muodostuminen

Toimitilahuoltajaksi (AT) valmistut puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon toimitilahuollon osaamisalan opinnoissa. Ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp), ja tutkintoon sisältyy:

 • pakollinen tutkinnon osa: asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen (15 osp)
 • osaamisalan valinnainen tutkinnon osa: ylläpitosiivouspalvelut (45 osp)
 • valinnaiset tutkinnon osat (valitaan yhteensä 90 osp)

Valinnaisten tutkinnon osien avulla voit suunnata ammatillista osaamistasi ja perehtyä työsi kannalta olennaisiin aihealueisiin. Valinnaisia tutkinnon osia on kaikkiaan 30.
Esimerkkejä valinnaisista tutkinnon osista:

 • Erityiskohteiden siivouspalvelut, 30 osp
 • Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut, 30 osp
 • Kulttuurihistoriallisten kohteiden puhtauspalvelut 30 osp
 • Perussiivouspalvelut 30 osp
 • Tekstiilien huoltaminen 30 osp
  Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut 30 osp.

Voit rakentaa tutkinnosta sinulle ja työhösi sopivan kokonaisuuden ja perehtyä niihin osa-alueisiin, jotka palvelevat ammatillista kehittymistäsi parhaiten. Voit halutessasi opiskella osia myös sosiaali- ja terveysalan tutkinnosta tai hankkia vaikka yrittäjyysosaamista 30 osp:n laajuisesti.

Kustannukset

Koulutusmaksu on 450 euroa. Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Haku

Haku sähköisellä lomakkeella. Hae tutkintoon Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto. Siirry hakusivulle

Kysy lisää koulutuksesta

Ritva Marjanen, opettaja,
p. 040 706 3723,
ritva.marjanen@seurakuntaopisto.fi

Tiina Parkkinen, koulutuspäällikkö,
p. 040 727 8777,
tiina.parkkinen@seurakuntaopisto.fi

Tulosta esite