Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Haluatko luoda parempia toimintatapoja työyhteisöllenne tai kaipaako nykyinen toiminta kokonaan uudistamista? Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnossa perehdyt tuotekehitystyön prosessiin, innovointiin sekä brändin rakentamiseen etsien tuoreita tapoja kehittää työtäsi ja työyhteisöäsi.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto antaa menetelmiä ja taitoja toimia oman työyhteisön uudistajana ja suunnannäyttäjänä. Koulutuksen aikana voit kehittää omaa tehtävääsi, viedä käytäntöön uusia ohjeistuksia tai parantaa meneillään olevaa toimintaa palvelemaan paremmin asiakkaitasi. Koulutuksesta saat myös hyvät valmiudet erilaisten innovatiivisten ratkaisujen ja palvelujen luomiseen tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Lähtökohtana on aina oman vastuualueen kehittäminen asiakastuntemuksen, tuotteistamisen ja prosessien suunnittelun avulla.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto soveltuu hyvin sekä seurakuntien että järjestöjen tuotteiden tai palvelujen parissa toimiville henkilöille, alan esimiehille ja projektipäälliköille. Se sopii hyvin myös uutta liiketoimintaa käynnistäville yrittäjille ja yrityksille.

Tutkinnon osat

Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta osasta ja kahdesta valinnaisesta osasta.

Pakollinen tutkinnon osa:

  1. Proaktiivinen kehittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi:

  1. Brändin rakentaminen
  2. Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa
  3. Innovaattorina toimiminen
  4. Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta ja työelämässä oppimisesta. Lähijaksot toteutetaan päivä- tai iltaopetuksena. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan ja millaista opetusta, ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee. Opinnot kestävät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 1–2 vuotta. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä. Erikoisammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Haku

Koulutukseen voi hakeutua joko yksittäinen hakija tai työyhteisö. Hakusivulle

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 500 euroa. Oppisopimuskoulutuksena koulutuksen hinta on 100 euroa.

Kysy lisää!

Carita Sirkka, koulutuspäällikkö,
carita.sirkka@seurakuntaopisto.fi,
p. 044 712 4994

Tulosta esite