Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Haluatko kehittää uusia toimintamalleja ja parantaa olemassa olevaa toimintaa palvelemaan paremmin seurakuntalaisia? Kaipaatko järjestösi toimintaan uudistamista? Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnossa perehdyt prosessinomaisesti tuotekehitystyöhön, innovoimiseen sekä brändin rakentamiseen etsien tuoreita tapoja kehittää työtäsi.

Tutkinnossa osaaminen osoitetaan käytännän työtehtävissä pääosin työpaikalla. Koulutus sopii hyvin sekä seurakuntien että järjestöjen toiminnan kehittämiseen.

Toimintaympäristöjen muuttuessa yhä nopeammin innovoijia tarvitaan enemmän jokaisessa yrityksessä ja työyhteisössä. Kehittäminen on luonteva osa jokapäiväistä toimintaa niin yksityisellä, julkisella kuin kolmannella sektorillakin.

Tuotekehitystyön koulutuksesta saat hyvät valmiudet erilaisten innovatiivisten ratkaisujen ja palvelujen luomiseen. Lähtökohtana on aina oman vastuualueen kehittäminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen tuotteistamisen ja prosessien kehittämisen kautta. Koulutusohjelmasta saat valmiudet tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittamiseen.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto soveltuu hyvin organisaatioiden tuotteiden tai palvelujen kehittämisessä toimiville henkilöille, alan esimiehille ja projektipäälliköille. Se sopii hyvin myös uutta liiketoimintaa käynnistäville yrittäjille ja yrityksille.

Tutkinnon osat

Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta osasta ja kahdesta valinnaisesta osasta.

Pakollinen tutkinnon osa:

  1. Proaktiivinen kehittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi:

  1. Brändin rakentaminen
  2. Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa
  3. Innovaattorina toimiminen
  4. Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Lähijaksot toteutetaan päivä- tai iltaopetuksena. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan ja millaista opetusta, ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee. Opinnot kestävät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 1–2 vuotta. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä. Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Kysy lisää!

Tiina Parkkinen, koulutuspäällikkö, tiina.parkkinen@seurakuntaopisto.fi, p. 040 727 8777

Tulosta tammikuussa 2019 Hollolassa alkavan koulutuksen esite