Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Vanhustyön ammattilainen, hanki lisäpätevyys ammattiisi suorittamalla Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Valmiudet erikoisosaamista vaativaan vanhustyöhön

Vanhustyön erikoisammattitutkinto on sosiaali- ja terveysalan ammatillista lisäkoulutusta. Suorittamalla vanhustyön erikoisammattitutkinnon saat valmiudet erikoisosaamista vaativaan vanhustyöhön erilaisissa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toiminta-ympäristöissä sekä laitoksissa että avopalveluissa. Tutkinnon tavoitteena on hankkia asiantuntijavalmiuksia vanhustyön erikoisosaamista vaativiin tehtäviin vanhuksen kuntouttavassa hoito- ja huolenpitotyössä sekä vanhustyön kehittämisessä.

Tutkinnon sisältö

Vanhustyön erikoisammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto on valmis, kun kaikki osat on suoritettu hyväksytysti. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta ja työelämässä oppimisesta. Lähijaksot toteutetaan päivä- tai iltaopetuksena. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan ja millaista opetusta, ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee. Opinnot kestävät
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 1–2 vuotta.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä. Erikoisammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Haku

Koulutukseen voi hakeutua joko yksittäinen hakija tai työyhteisö.

Kustannukset

Koulutusmaksu on 450 euroa. Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Lisätietoja

Pieksämäki

Eija Liukkonen, palvelupäällikkö,
eija.liukkonen@seurakuntaopisto.fi,
p. 040 351 0567

Järvenpää

Riikka Tassi, opinto-ohjaaja,
riikka.tassi@seurakuntaopisto.fi,
p. 044 906 3233

Lapua

Katja Jaskari, asiakkuuspäällikkö,
katja.jaskari@seurakuntaopisto.fi,
p. 044 052 8528

Terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa