Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Vanhustyön ammattilainen, hanki lisäpätevyys ammattiisi suorittamalla Vanhustyön erikoisammattitutkinto (180 ops)

Valmiudet erikoisosaamista vaativaan vanhustyöhön

Vanhustyön erikoisammattitutkinto on sosiaali- ja terveysalan ammatillista lisäkoulutusta. Suorittamalla vanhustyön erikoisammattitutkinnon saat valmiudet erikoisosaamista vaativaan vanhustyöhön erilaisissa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimintaympäristöissä sekä laitoksissa että avopalveluissa. Tutkinnon tavoitteena on hankkia asiantuntijavalmiuksia vanhustyön erikoisosaamista vaativiin tehtäviin vanhuksen kuntouttavassa hoito- ja huolenpitotyössä sekä vanhustyön kehittämisessä.

Pieksämäen kampuksella alkaa 27.4.2021 verkko-opintoina toteutettava koulutus, jossa voit suorittaa muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisalan. Koulutus antaa muistihoitajan pätevyyden. Tulosta koulutuksen esite.

Tutkinnon sisältö

Vanhustyön erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto on valmis, kun kaikki osat on suoritettu hyväksytysti. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Vanhustyön erikoisammattitutkinnossa on kaksi pakollista tutkinnon osaa:
– Palliatiivinen hoitotyö, 60 osp
– Saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja läheisten tukeminen, 60 osp

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta ja työelämässä oppimisesta. Lähijaksot toteutetaan päivä- tai iltaopetuksena. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan ja millaista opetusta, ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee. Opinnot kestävät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 1–2 vuotta.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä. Erikoisammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Haku

Hae 7.4.2021 alkavaan koulutukseen sähköisellä hakulomakkeella

Kustannukset

Koulutusmaksu on 450 euroa. Oppisopimuskoulutuksena osallistumismaksu on 100 euroa.

Lisätietoja

Pieksämäki

Eija Liukkonen, palvelupäällikkö,
eija.liukkonen@seurakuntaopisto.fi,
p. 040 351 0567

Järvenpää

Riikka Tassi, opinto-ohjaaja,
riikka.tassi@seurakuntaopisto.fi,
p. 044 906 3233

Lapua

Ritva Väkiparta,
ritva.vakiparta@seurakuntaopisto.fi
p.  044 756 6026

Terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa