Yrkesexamen för kyrkvaktmästare

Ett arbete inriktat på service och mänskliga relationer i kyrkans verksamhetsmiljöer

Vill du vara med och tjäna dina medmänniskor i livets olika skeden? Är du intresserad av ett mångsidigt och praktiskt inriktat arbete inom kyrkan och i församlingens serviceyrken? Eller vill du i ditt jobb inom kyrkobetjäningen skaffa en yrkesexamen genom att påvisa din yrkeskompetens? Kom till Seurakuntaopisto och studera till kyrkvaktmästare! Vi har ett starkt och gediget kunnande när det gäller kyrkliga utbildningar.

Till kyrkobetjäningen hör kyrkvaktmästare, församlingsmästare, vaktmästare, vaktmästare-städare, husmor, fastighetsskötare, gravgårdsmästare etc. De många yrkesbeteckningarna vittnar om arbetets mångformighet och rikedom. Kyrkvaktmästarens arbete är inriktat på service och mänskliga relationer, och yrkesövergripande samarbete och interaktionsförmåga är viktiga i arbetet.

Yrkesexamen för kyrkvaktmästare lämpar sig såväl för nya anställda som för personer som redan har en tidigare utbildning och/eller erfarenhet av att ha arbetat inom en församling. Yrkesexamen avläggs i form av fristående examina som är ett flexibelt sätt att avlägga examen och särskilt riktat till vuxna.

Innehållet i examen

Förutsättningen för att ta examen är att man avlägger två obligatoriska och två valfria examensdelar med godkänt betyg. Bekanta dig med examensgrunderna.

Yrkesexamen avläggs i form av fristående examina som är ett flexibelt sätt att avlägga examen och särskilt riktat till vuxna. Yrkesexamen ger behörighet för fortsatta studier på yrkeshögskolenivå inom en motsvarande bransch.

Utbildningen som förbereder för examen består av närstudier, distansstudier, inlärning i arbete samt examenstillfällen som sker i en genuin arbetssituation. Närstudierna genomförs som dags- eller kvällsundervisning. Tillsammans med varje studerande gör man upp en individuell studieplan där man beaktar tidigare utbildning och kompetens som är relevant för branschen. Utgående från den individuella studieplanen tar studierna 1–2 år.

Ansökan

Man ansöker till utbildningen via kontinuerlig ansökan.

Kostnader

Utbildningsavgiften är 450 euro. Läroavtalsutbildningen är kostnadsfri.

Närmare information

Fråga mer om utbildningen och läroavtal

Sabina Forsbacka, studiekoordinator, p. 044 703 3670, sabina.forsbacka@seurakuntaopisto.fi