Yrkesexamen i församlings- och begravningsservice

Den som har avlagt yrkesexamen i församlings- och begravningsservice arbetar, beroende på vilket kompetensområde som valts, till exempel som kyrkvaktmästare eller vaktmästare i en församling eller som anställd hos ett företag inom begravningsservicen.

Kompetensområdena är

  • kompetensområdet för församlingsservice, examensbenämning kyrkvaktmästare
  • kompetensområdet för begravningsservice, examensbenämning arbetstagare på begravningsbyrå

En kyrkvaktmästare ställer i ordning kyrkan eller församlingslokalerna för olika gudstjänster och förrättningar och ser till att lokalerna är både prydliga och säkra. Till uppgifterna kan också höra att sköta städning och köksverksamhet i församlingens lokaler, handleda och introducera församlingens anställda eller frivilligarbetare, ta hand om begravningar eller planera och utföra skötsel av begravningsplatser. Den som avlagt examen inom kompetensområdet för församlingsservice kan arbeta till exempel som kyrkvaktmästare, vaktmästare eller begravningsplatsarbetare i en församling.

Den som har avlagt examen inom kompetensområdet för begravningsservice arbetar hos ett företag som erbjuder begravningstjänster. Du kan bland annat sköta kundbetjäning och försäljning hos en begravningsbyrå eller sköta arrangemang i samband med begravningar, religiösa jordfästningar i samarbete med församlingen eller konfessionslösa minnesstunder.

Det går också att rikta in sig på begravningar för medlemmar i olika religiösa samfund och på konfessionslösa begravningar, transport av avlidna, rådgivning till anhöriga om bouppteckningar och dödsboets bankärenden eller på marknadsföring och kommunikation vid en begravningsbyrå.

Examensgrunderna i kraft 1.8.2018

Grunderna för yrkesexamen i församlings- och begravningsservice trädde i kraft 1.8.2018 och ersätter yrkesexamen för kyrkvaktmästare.

Examen lämpar sig både för personer som byter bransch och för personer som redan har en tidigare utbildning och/eller arbetserfarenhet från en församling eller begravningsbyrå. Examen förutsätter att man avlägger två obligatoriska och två fritt valbara examensdelar. Det går också att avlägga en enskild examensdel.

Utbildningen består av närstudier, distansstudier och lärande på arbetsplatsen. Varje studerande får en individuell kompetensutvecklingsplan, där det framgår hur den studerande ska få den nödvändiga kompetensen och vilken undervisning, handledning och stöd som behövs. Studerande visar sin kompetens via ett yrkesprov som består av verkliga arbetsuppgifter och kundservicesituationer på arbetsplatsen. Lärare och representanter för arbetsplatsen ansvarar tillsammans för bedömningen. Studiernas längd avgörs av den individuella kompetensplanen och varar mellan 1 och 2 år. Yrkesexamen ger allmän behörighet för fortsatta studier vid yrkeshögskola eller universitet.

Examensgrunderna

Läs mera om examensgrunderna.

Ansökan

Man ansöker till utbildningen via kontinuerlig ansökan.

Kostnader

Utbildningsavgiften är 450 euro. Läroavtalsutbildningen är kostnadsfri.

Fråga mer om utbildningen och läroavtal

Micaela Jansson, utbildningskoordinator,
tel 044 703 3670, kredu@seurakuntaopisto.fi